Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w Gminie Pokrzywnica

29 Lipiec 2020 r.
Redaktor: kaminska
Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w Gminie Pokrzywnica

Od 1 czerwca br. na terenie Gminy Pokrzywnica w ramach  Projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” trwają montaże instalacji odnawialnych źródeł energii.

W ramach przedmiotowego projektu w Gminie Pokrzywnica na budynkach prywatnych zostanie zainstalowanych 180 szt. instalacji fotowoltaicznych, 210 instalacji solarnych i 8 powietrznych pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Ponadto instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 4 budynkach użyteczności publicznej tj. na budynku Urzędu Gminy Pokrzywnica, Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie, Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie oraz oczyszczalni ścieków.

Wykonawcą inwestycji jest firma ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 39B5, 96-100 Skierniewice.

 

Projekt dofinansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)