Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Pokrzywnica dzięki #FunduszeEuropejskie  pozyskała 61000 zł w ramach programu “Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” (Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19).

Dzięki temu zakupiono 18 laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Sprzęt trafi do 13 rodzin z terenu naszej gminy. Zostały zakupione laptopy firmy Dell Latitude 3510 wraz z systemem operacyjnym w kwocie 2.490,75 zł. Dodatkowo w ramach grantu Gmina ubezpieczyła zakupiony sprzęt na kwotę  1.086,65 zł.

Łączny koszt wydatkowanego grantu wynosi 45.920,15 zł. Laptopy po podpisaniu umowy darowizny zostały przekazane na własność.