Koła Gospodyń Wiejskich

Na terenie gminy Pokrzywnica funkcjonuje aktualnie 11 Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszających łącznie ok. 300 członków. W ich szeregach są zarówno kobiety, jak i mężczyźni – są to ludzie, którzy mają wiele talentów i pozytywnej energii. Wykazują się zdolnościami menadżerskimi, handlowymi, jak również manualnymi, co jest potrzebne przy tak prężnym działaniu.

Do głównych ich celów należą:
   – aktywizowanie społeczności lokalnej,
   – integracja społeczna,
   – rozwój mieszkańców ze środowisk wiejskich,
   – wsparcie i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
   – promocja oraz kultywowanie dziedzictwa kulinarnego i kulturowego regionu,
   – aktywność międzyludzka w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu poprawę poziomu życia na wsi.

Członkowie Kół czynnie biorą udział w życiu społecznym. Organizują spotkania zrzeszające lokalną społeczność. Swoje talenty starają się ujawniać na wielu płaszczyznach i przedstawiać je na łamach gminy, powiatu oraz województwa. Biorą czynny udział w Dożynkach Gminnych oraz w różnych konkursach kulinarnych i rękodzieła, w których zdobywają nagrody i wyróżnienia. Przykładowo KGW w Klaskach „Czerwone Korale” mogą się pochwalić uznaniem w konkursach: Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów – konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski i Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, gdzie zajęli II miejsce, w konkursie Wyjątkowe Miejsca Wyjątkowi Ludzie – konkurs pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – wyróżnienie pieniężne, oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka – rękodzieło to jest gratka….” – gdzie zdobyli Ogólnopolskie wyróżnienie nadane z rąk Prezesa ARiMR. KGW Zaborzanie stanęli do rywalizacji z 18 kołami z powiatu pułtuskiego w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”. Ich danie „Roztańczony gulasz po sąsiedzku na tęczowym placku” zdobył uznanie jury. Zajęli III miejsce w I etapie konkursu.

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Pokrzywnica biorą również udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych poprzez pieczenie pysznych ciast oraz własnoręcznie przygotowanych przetworów w słoikach i wystawianie ich na licytację. Poprzez współpracę z innymi kołami, jednostką samorządu terytorialnego, LGD Zielone Mosty Narwi, szkołami, przedszkolem oraz parafiami na terenie gminy Pokrzywnica członkowie Kół podnoszą swoje kwalifikację i co za tym idzie uzyskują inspirację do dalszego działania w swoich organizacjach. Koła pozyskują fundusze na swoją działalność oraz zakup wyposażenia poprzez projekty w ramach różnych konkursów.

Dzięki ich poświęceniu oraz zaangażowaniu na rzecz lokalnej społeczności rozwój ich małych ojczyzn z roku na rok ulega poprawie.

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło Gospodyń Wiejskich w Gzowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Pobyłkowie Dużym

Koło Gospodyń Wiejskich w Pobyłkowie Małym

Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborzu “Zaborzanie”

Koło Gospodyń Wiejskich w Klaskach “Czerwone Korale”

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubienicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrębku

Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrzywnicy „Pokrzywianki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Łępicach „Wesołe Dziewczyny”

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzepowie „Trzepowianki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzbanicach „Kolorowe Dzbanki”

 

KGW GZOWO
KGW GZOWO
KGW KLASKI "CZERWONE KORALE"
KGW KLASKI “CZERWONE KORALE”
KGW KLASKI "CZERWONE KORALE".
KGW KLASKI “CZERWONE KORALE”.
KGW ŁĘPICE I WITKI "WESOŁE DZIEWCZYNY"
KGW ŁĘPICE I WITKI “WESOŁE DZIEWCZYNY”
KGW ŁĘPICE I WITKI "WESOŁE DZIEWCZYNY".
KGW ŁĘPICE I WITKI “WESOŁE DZIEWCZYNY”.
KGW POBYŁKOWO DUŻE
KGW POBYŁKOWO DUŻE
KGW POBYŁKOWO MAŁE
KGW POBYŁKOWO MAŁE
KGW POKRZYWNICA "POKRZYWIANKI"
KGW POKRZYWNICA “POKRZYWIANKI”
KGW POKRZYWNICA "POKRZYWIANKI".
KGW POKRZYWNICA “POKRZYWIANKI”.