Obiekty sportowe i rekreacyjne

POKRZYWNICA

Boisko sportowe

ul. Przemysłowa 2

06-121 Pokrzywnica

 

Siłownia plenerowa z placem zabaw

pomiędzy garażem gminnym a boiskiem sportowym

ul. Przemysłowa 3

06-121 Pokrzywnica

 

Boisko sportowe

przy Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy

ul. Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

 

Plac zabaw

przy Samorządowym Przedszkolu

w Pokrzywnicy

al. Jana Pawła II 10

06-121 Pokrzywnica

 

 

POBYŁKOWO MAŁE

Boisko sportowe

przy świetlicy wiejskiej

w Pobyłkowie Małym nr 51A

06-114 Pokrzywnica

 

Siłownia plenerowa z placem zabaw

przy świetlicy wiejskiej

w Pobyłkowie Małym nr 51A

06-114 Pokrzywnica

 

 

DZIERŻENIN

Hala sportowa 

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

w Dzierżeninie

Dzierżenin 105

06-114 Pokrzywnica

 

Siłownia plenerowa z placem zabaw

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

w Dzierżeninie

Dzierżenin 105

06-114 Pokrzywnica

 

 

NOWE NIESTĘPOWO

Hala sportowa 

przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie

Nowe Niestępowo 7

06-121 Pokrzywnica

 

Plac zabaw

przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie

Nowe Niestępowo 7

06-121 Pokrzywnica

 

 

ŁĘPICE

Siłownia plenerowa

przy remizie OSP Łępice

Łępice 35

06-121 Pokrzywnica

 

 

KLASKI

Plac zabaw

obok świetlicy wiejskiej w Klaskach

Klaski działka nr 76/6

06-121 Pokrzywnica

 

 

OBRĘBEK

Siłownia plenerowa z placem zabaw

Obrębek działka nr 102/4

06-121 Pokrzywnica

 

 

ZABORZE

Siłownia plenerowa z placem zabaw

Zaborze działka nr 44/1

06-121 Pokrzywnica