Ponad 8 mln zł na kolejne inwestycje – Polski Ład edycja 8

11 Styczeń 2024 r.
Redaktor: kaminska
Ponad 8 mln zł na kolejne inwestycje – Polski Ład edycja 8

Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 8 na zadania pn. „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej” oraz „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”.

Pierwsza z inwestycji obejmuje budowę nowe Stacji Uzdatniania Wody, która pozwoli odciążyć istniejące ujęcie w m. Łępice. Ujęcie wody stanowić będą studnie wiercone wraz z kompletnym obiektem SUW z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami z zastosowaniem najnowszych technologii, eksploatacji stacji i sieci wodociągowej oraz uzdatniania wody.  Planuje się wpięcie nowej SUW do istniejącej sieci wodociągowej, jak również rozbudowę wodociągu na terenie gminy Pokrzywnica.

Przewidywana wartość inwestycji to 6.000.000,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 5.700 000,00 zł.

Natomiast drugie z zadań, na które otrzymano 2.380 000,00 zł polegać będzie na remoncie i adaptacji ( zmianie sposobu użytkowania) części istniejącego budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny, zawierający 8 mieszkań. Adaptacja mieszkań zostanie wykonana do stanu deweloperskiego. W ramach zaplanowanych prac przewiduje się wykonanie nowego dachu na budynku wraz z obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wokół obiektu zostanie wykonane nowe zagospodarowanie terenu, w tym dojścia i drogi dojazdowe oraz mediów.

Wartość tej inwestycji to 2 800 000,00 zł.