Zakończono realizację Projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II”

28 Marzec 2023 r.
Redaktor: kaminska
Zakończono realizację Projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II”

W dniu 24 maja 2022 roku Gmina Pokrzywnica wraz z Generalnym Wykonawcą zadania dotyczącego montażu urządzeń grzewczych, lokalną firmą – Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński – podpisała protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie całość zadania w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wcześniej, Gmina zakończyła część termomodernizacyjną projektu, która polegała na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowie. Prace termomodernizacyjne zostały odebrane 31 marca 2022 r., wykonawcą prac była firma BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku.

Podsumowując wszystkie przeprowadzone prace, finalnie w ramach projektu wykonano:

 • Wymianę 37 kotłów w budynkach jednorodzinnych na 19 kotłów gazowych (wraz z wykonaniem kompletnej instalacji gazowej) i 18 kotłów na biomasę (pellet);
 • Wymianę 5 kotłów na nowe kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej, w tym:
  1. budynku PSP w Gzowie;
  2. budynku PSP w Pobyłkowie Dużym;
  3. budynku Świetlicy Wiejskiej w Dzierżeninie;
  4. budynku Świetlicy Wiejskiej w Pobyłkowie Małym;
  5. budynku Świetlicy Wiejskiej w Pobyłkowie Dużym;
 • Montaż 3 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej tj. w budynku PSP w Gzowie, PSP w Pobyłkowie Dużym oraz Świetlicy Wiejskiej w Pobyłkowie Małym;
 • Termomodernizację budynku PSP w Gzowie w zakresie:
  1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
  2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej;
  3. Ocieplenie stropodachu budynku;
  4. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
  5. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe

 

Koszt całkowity przeznaczony na realizację projektu wyniósł 1 850 237,70 zł, zaś kwota dofinansowania uzyskana w ramach wniosku wyniosła 1 404 507,43 zł.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.