Droga w Łępicach zmodernizowana

20 Kwiecień 2020 r.
Redaktor: kaminska
Droga w Łępicach zmodernizowana

W dniu 06 kwietnia br. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Łępice.

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice”, na odcinku o długości 2.370,68 m zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie:

  • podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
    • warstwy wiążącej AC 16W gr. 5 cm (szerokość jezdni 4.5 m)
    • warstwy ścieralnej AC 11 S gr. 5 cm
  • obustronnego umocnienia poboczy destruktem stabilizowanym
    oznakowania pionowego

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1.318.905,02 zł

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.2.2020 r. z dnia 04 lutego 2020 r. była firma DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach 76.

 

Inwestycja objęta jest umową o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Załączniki

43721 KB