Przejdź do treści
A+ A A-
Pogoda
DANE KONTAKTOWE
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP:568-152-46-51
Regon:130378367
tel:23 691 87 21
fax:23 691 85 55
ESP ePUAP:
/7q9k8m4ytz/SkrytkaESP; /7q9k8m4ytz/skrytka
Mapa polska
CZWARTEK, 11 SIERPNIA 2022
Klary, Zuzanny i Lecha
1024hPa, wiatr: 14.5km/h, prawie bezchmurnie
STAN POWIETRZA:
Bardzo dobry
PM10 - 9.4 μg/m3

Ważne wiadomościwięcej

Logo Pokrzywnica

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBOWIĄZEK  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH   Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021, poz. 906) oraz uchwałą XXXIII/251/2022  Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 6714) obowiązkiem każdego mieszkańca gminy jest segregowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z tymi zasadami odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o następujących kolorach: w worku żółtym:  tworzywa sztuczne ( w […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Nadal przyjmujemy deklaracje CEEB!

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje: dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji. dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia, dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia, To oznacza, że nadal przyjmujemy deklaracje CEEB! Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku

Niniejszym informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania nowego Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Aktualnie dokumenty skierowane zostały do konsultacji społecznych. Termin konsultacji: 30 czerwca 2022 roku – 21 lipca 2022 roku. Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://mazovia.pl/  w zakładce konsultacje społeczne oraz w postaci papierowej w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (IV piętro, pokój 418) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wobec powyższego zachęcamy […]
więcej

Aktualności urzęduwięcej

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

Zapraszamy do badania. Ankieta będzie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii. Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlV1yv0rtcoO6DFxsQD-qfvoaRs2CngKcuRuxxLZih7Oztw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link   Biuro LGD

wiecej
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż firma TAXUS UL na zlecenie powiatu pułtuskiego realizuje zadanie pt. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu”. W związku z powyższym na terenie gminy Pokrzywnica odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. (ramowy plan prac). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. […]

wiecej

Aktualności BIPwięcej

RSS Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności jednostek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W piątek 24 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Jak co roku, było wzruszająco. Podziękowaniom, uściskom dłoni i uśmiechom nie było końca. Społeczność szkoły, zaproszonych gości i rodziców  powitała Pani Dyrektor Agnieszka Osiecka. Podziękowała uczniom za trud, wysiłek i zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy oraz życzyła udanych wakacji, radosnej i bezpiecznej zabawy. Absolwentom szkoły p. dyrektor życzyła spełnienia marzeń oraz zrealizowania zamierzonych celów. Uczniowie, którzy uzyskali średnią 5,0 i powyżej otrzymali nagrody książkowe z rąk Pana Wójta Gminy Pokrzywnica Adama Dariusza Rachuby. W tym roku szkolnym Kacper Kiezik uczeń naszej szkoły uzyskał tytuł prymusa Gminy. Gratulujemy. Na zakończenie absolwenci zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny, w którym podziękowali nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie. Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.
wiecej
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz upragniony przez wszystkich uczniów czas wakacji. W naszej szkole uroczystość rozpoczęła się o godzinie 900. Społeczność szkoły, zaproszeni goście oraz rodzice zebrali się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrała p. dyrektor Joanna Pielach, która powitała wszystkich zebranych. Uczniom podziękowała  za trud, wysiłek i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności oraz życzyła radosnej zabawy ale rozważnej i bezpiecznej. W sposób szczególny zwróciła się p. dyrektor z gratulacjami i życzeniami do absolwentów, którym życzyła spełnienia  zamierzonych celów. Ważną częścią życia szkoły są rodzice, którzy również otrzymali podziękowania za współpracę i za działania wspierające szkołę.                    Następnie nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie wyróżniający się w nauce. W imieniu Wójta Gminy Pokrzywnica głos zabrała p. inspektor Grażyna Kłosiewicz, która również wręczyła nagrody książkowe uczniom klas starszych, którzy uzyskali średnią stopni 5,0 i wyżej. Miłe słowa do nauczycieli i uczniów skierował  radny gminy      p. Zenon Wiadrowski oraz proboszcz naszej parafii w Dzierżeninie ks. Krzysztof Biernat.                                                     Po części oficjalnej absolwenci szkoły zaprezentowali swoje umiejętności wokalno- recytatorskie oraz wyświetlili  wzruszającą prezentację na temat ośmiu lat  pobytu w naszej szkole. Na zakończenie kwiatami podziękowali  wszystkim nauczycielom. Również Rada Rodziców wyraziła swoją wdzięczność wychowawcom. Po zakończeniu uroczystości na sali uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.
wiecej
COŚ SIĘ KOŃCZY.... COŚ ZACZYNA....!

COŚ SIĘ KOŃCZY.... COŚ ZACZYNA....!

24 czerwca odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor Małgorzata Szczerba - Kozłowska podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce. Wiele ciepłych słów do uczniów, nauczycieli i rodziców skierowała Skarbnik Gminy Pokrzywnica - Pani Magdalena Lusa, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Podczas uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nagrody uczniom uhonorowanym tytułem ,,Wzorowego Ucznia". Poza tym uczniowie klasy 8 odebrali nagrody i świadectwa oraz złożyli pamiątkowy wpis w księdze uczniów. Podziękowania za pracę i zaangażowanie w życie szkoły otrzymali również rodzice. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim wspaniałych wakacji. Po uroczystym apelu wszyscy uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Jeszcze raz poruszona została tematyka bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, po czym wszyscy udali się na zasłużone wakacje. Do zobaczenia we wrześniu! :) 
wiecej
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice! Nadeszła chwila, której oczekiwaliście od początku września – dzisiaj kończymy rok szkolny, który był pełen niespodzianek i wyzwań dla całej naszej społeczności. Dziękuję Wam za wielki wysiłek i zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności. Gratuluję wyników w nauce oraz sukcesów wielkich i małych. Wiem, że pracowaliście z całych sił, by rozwijać się jak najlepiej. Słowa uznania kieruję do Rodziców uczniów naszej szkoły, bo to Oni stanowili dla Was wsparcie na tej krętej,  szkolnej drodze do wiedzy. Dziękuję Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do oczekiwań, jakie niesie współczesny świat. Dziś przyszła pora na chwilę wytchnienia, pora na zasłużony odpoczynek. Życzę Wam, aby czas wakacji był naprawdę wyjątkowy a przede wszystkim bezpieczny. Rok szkolny 2021/ 2022 uważam za zamknięty. Dyrektor mgr Danuta Borowska [gallery columns="2" size="medium" ids="1548,1554,1558,1557,1561,1562,1563,1564,1560,1559,1556,1555"]
wiecej
Pożegnanie 6-latków

Pożegnanie 6-latków

"Już czas, już czas odchodzimy, bo już szkoła woła nas, tak nam smutno się rozstawać, chcielibyśmy cofnąć czas, lecz musimy pożegnać was..." 23 czerwca 2022 r. nadszedł czas, aby 6-latki z grupy "Smyków" oraz "Tygrysków" pożegnały się z Samorządowym Przedszkolem w Pokrzywnicy. Dzieci przyszły do przedszkola 4-lata temu, początki nie były łatwe, wtulone w ramiona swoich rodziców, niepewne, nieufne, z płaczem rozstawały się z mamą i tatą. Powoli, krok po kroku nabierały coraz większego zaufania do swoich cioć odkrywały obecność innych małych osób, podobnie decydujących się podjąć drogę, która wówczas wydawała się długa. Dzisiaj, gdy patrzy się na nią z perspektywy czasu, wygląda zupełnie inaczej. To była droga wielu wzlotów, sukcesów, zabaw, ale zdarzały się też upadki. Mimo to nic nie było w stanie ich zatrzymać. Tu po raz pierwszy usłyszały o literach i liczbach. Tu miały okazję być naukowcem, tancerzem, sportowcem, czy nawet superbohaterem,  wszystkim tym, co podpowiedziała im wyobraźnia. Wreszcie znalazły się u kresu wspólnej wędrówki, jednak osiągnęły gotowość na podjęcie kolejnego etapu w życiu. Choć łza się kręci w oku i niełatwo się rozstać, to nie mówimy sobie "żegnaj", a do zobaczenia, bo dzisiejsi absolwenci są zawsze mile widziani w naszym przedszkolu.  
wiecej
Zakończenie roku

Zakończenie roku

  OGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DOROTY GELLNER     W POBYŁKOWIE DUŻYM DNIA 24.06.2022 ROKU, O GODZINIE 9.00  
wiecej
Wycieczka do domku myśliwych

Wycieczka do domku myśliwych

W dniu dzisiejszym grupa ,,Biedronek" wybrała się na wycieczkę do lasu do domku myśliwych. Tam czekał na nas tata naszego kolegi Frania - pan Paweł i dziadek Kacperka - pan Adam. Panowie opowiedzieli nam o swojej pasji, czyli o myślistwie. Dzieci dowiedziały się, ze myśliwy to nie tylko ktoś, kto poluje na zwierzęta, ale także dba o nie. Przedszkolaki poznały wiele nowych słów, których używa się w żargonie myśliwskim i tak uszy zająca to słuchy, a ogon to omyk. Biedronki zobaczyły rożne poroża. Po dawce wiedzy dzieci zostały poczęstowane kiełbaskami, które przyrządziła dla nas mama Frania - pani Edytka. Bardzo dziękujemy za dużą dawką wiedzy i miłe przyjęcie.
wiecej
Waliduj tutaj
erp