A+ A A-
Pogoda
DANE KONTAKTOWE
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP; /7q9k8m4ytz/skrytka
Mapa polska
CZWARTEK, 09 KWIETNIA 2020
Marii, Dymitra i Heliodora
1023hPa, wiatr: 3.6km/h, prawie bezchmurnie
STAN POWIETRZA:
Dostateczny
PM10 - 91.09 μg/m3

Ważne wiadomościwięcej

INFORMACJA o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków. Obwodowych Komisji Wyborczych

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku ograniczeniem sposobu załatwiania spraw przez Urząd Gminy Pokrzywnica, polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów, celem umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także celem zapewnienia ich przyjmowania informuje się że: 1)zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@pokrzywnica.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na […]
więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

Pokrzywnica, dnia 25 marca 2020 r. SO.5535.9.2020.SK INFORMACJA WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 marca 2020 r. Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Pokrzywnica, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku wprowadza obostrzenia mające    na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski.   Zgodnie z tym rozporządzeniem od środy dnia 25 marca do soboty 11 kwietnia  zakazane jest przemieszczanie się osób z wyjątkiem: wykonywania czynności zawodowych – wyjście do pracy, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego – wyjścia po zakupy, wyjścia w celu uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń w ograniczaniu skutkom koronawirusa, w tym […]
więcej

Aktualności urzęduwięcej

Aktualności BIPwięcej

RSS Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności jednostek

"Szkoła z TVP"- projekt TVP i MEN

Projekt „Szkoła z TVP” Lekcje są emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. To wspólna inicjatywa Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dedykowana uczniom szkół podstawowych. Dostępna jest  na czterech kanałach: TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP Historia, TVP3. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Lekcje realizowane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową i wytycznymi MEN. Zajęcia mają angażować wszystkich uczniów, tych najmłodszych oraz tych, którzy przygotowują się do egzaminu ośmioklasisty.  
wiecej
KOMUNIKAT. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

KOMUNIKAT. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10   kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10   kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html ). Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
wiecej
INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor SPzOI w Dzierżeninie informuje, że wszystkie  wnioski  o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie. Na  dzień 31.03.2020r. - liczebność klasy wynosi 18 uczniów. 
wiecej

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POKRZYWNICY z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID- 19
wiecej
Mazowiecka Policja Apeluje!   

Mazowiecka Policja Apeluje!  

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.
wiecej
Komunikat Mazowieckiej Policji do Rodziców i Uczniów

Komunikat Mazowieckiej Policji do Rodziców i Uczniów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich. Drodzy uczniowie! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.
wiecej
Komunikat Policji do Rodziców i Uczniów

Komunikat Policji do Rodziców i Uczniów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie,szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich. Drodzy uczniowie! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce,a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.
wiecej
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy Szanowni Państwo W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, pracownik Ośrodka będzie pełnił dyżur telefoniczny, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które szukają pomocy, zwłaszcza osobom na kwarantannie, osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w godzinach od 8.00 do 14.30 pod wskazanymi numerami telefonów: 23 691 87 94, 23 691 88 50, 23 691 88 45 Z poważaniem Agnieszka Piekarska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy   INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKRZYWNICY Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID- 19, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki na prośbę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracował „Instrukcję procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2”. INSTRUKCJA PROCEDOWANIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY PRZYZNAWANIU ŚWIADCZEN OSOBOM W SYTUACJI ZAGROZENIA ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 (W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO) W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby samotnej, starszej, niepełnosprawnej, chorej w szczególności poddanej kwarantannie ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem. Pierwszy kontakt pracownika socjalnego z osobą, o której mowa w pkt 1, następuje za pomocą rozmowy telefonicznej, z której sporządzana jest notatka. Podczas rozmowy pracownik ustala w pierwszej kolejności, czy osoba lub rodzina są objęte kwarantanną, jak długo ona trwa i jakie są ich potrzeby, W przypadku osób i rodzin pozostających w kwarantannie, pracownicy socjalni nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z takimi osobami i tym samym nie mają możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pomoc w formie niezbędnego ubrania, posiłku oraz pomoc rzeczowa przyznawana w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową - nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Dostarczenie posiłku, niezbędnego ubrania lub produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu. Udzielenie świadczenia m.in. w formie interwencji kryzysowej, poradnictwa - nie wymaga wydania decyzji administracyjnej ani spełniania kryteriów dochodowych, Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego może być udzielana w formie rozmowy telefonicznej. Jeżeli potrzeby osoby i rodziny pozostającej w kwarantannie w danej sytuacji nie mogą być zaspokojone za pomocą świadczeń, o których mowa w pkt 4 i 5, i okoliczności sprawy wskazują na konieczność natychmiastowej interwencji lub przyznania pomocy, możliwe jest - w drodze wyjątku — procedowanie na podstawie innych dowodów, o których mowa w kpa (w szczególności z dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej) i informacji uzyskanych na podstawie art. 105 ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości automatycznego odstąpienia od przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani przeprowadzenia go w formie innej niż przewidziana w ustawie. Jednak biorąc pod uwagę fakt ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wizyty pracowników w terenie powinny być ograniczone do minimum, a wszelkie sprawy należy w miarę możliwości załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne. Ośrodki pomocy społecznej w tym okresie powinny skoncentrować się na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Na terenie każdego województwa i każdej gminy, mogą obowiązywać inne regulacje szczególne. Aktualnie trwają prace nad projektem mającym wprowadzić do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisy umożliwiające wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Informacja o ewentualnym wejściu w życie planowanej regulacji, zostanie podana w późniejszym terminie.
wiecej
Waliduj tutaj
erp

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 13 marca 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce  o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zawiesza się przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Od dnia 16 marca 2020 r. Urząd Gminy w Pokrzywnicy jest zamknięty
dla interesantów.

Wszelkie druki wniosków znajdują się na stronie pokrzywnica.eboi.pl w zakładce Katalog Usług.

W miarę możliwości niezbędne opłaty, w tym podatki, proszę uiszczać poprzez przelew online na konto bankowe.

W wyjątkowych sytuacjach umożliwione będzie wejście do Urzędu Stanu Cywilnego, wyłącznie w sprawach związanych z aktami zgonu i rejestracją urodzeń.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej: https://pokrzywnica.pl/ oraz aplikacji Pokrzywnica.pl dostępnej
do pobrania w stopce strony internetowej.

Od dnia 24.03.2020 r. do odwołania Urząd Gminy Pokrzywnica czynny będzie w godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 14.30
Wtorek 9.00 – 15.30
Środa – piątek 8.00 – 14.30

Zastępca Wójta
Tadeusz Jakubiak

Szczegółowe informacje:   https://pokrzywnica.pl/komunikat/