Przejdź do treści
A+ A A-
Pogoda
DANE KONTAKTOWE
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP:568-152-46-51
Regon:130378367
tel:23 691 87 21
fax:23 691 85 55
ESP ePUAP:
/7q9k8m4ytz/SkrytkaESP; /7q9k8m4ytz/skrytka
Mapa polska
CZWARTEK, 22 LUTEGO 2024
Marty, Małgorzaty i Piotra
1004hPa, wiatr: 23.8km/h, zachmurzenie całkowite
STAN POWIETRZA:
Bardzo dobry
PM10 - 15.69 μg/m3

Ważne wiadomościwięcej

Logo Pokrzywnica

Aktualności oświatowe

Ruszyła rekrutacja do Samorządowego Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce oraz w Urzędzie Gminy  tel. 236918721 wew. 1074. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w roku szk. 2024/25 określa zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12 stycznia 2024 r.   Zarządzenie nr 2/2024  
więcej
Logo Pokrzywnica

Światłowód w Gminie Pokrzywnica – Pilne!!!

Adresy osób dopisujących się będą uzupełniane sukcesywnie na mapie po zaakceptowaniu adresu przez wykonawcę. Proszę o sprawdzanie wyłącznie na zamieszczonej mapie.   Spółka IT Parnters Telco sp. z o.o. dzięki wygranej w naborze w programie KPO w ramach inwestycji C1.1.1. „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”, zyskała możliwość realizacji sieci szerokopasmowej na obszarze białych plam znajdujących się w Gminie Pokrzywnica. Budowa sieci światłowodowej w ramach programu KPO będzie bezpłatna. Na dalszym etapie podłączenie do Internetu będzie realizowane już bezpośrednio z wykonawcą sieci światłowodowej, który przedstawi cennik i prędkości Internetu. Szczegółowe informacje przekażemy na dalszym etapie realizacji […]
więcej
WAŻNA INFORMACJA DLA WYBORCÓW

WAŻNA INFORMACJA DLA WYBORCÓW

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zalecamy weryfikację swojego miejsca głosowania.   Weryfikacji można dokonać online: Zaloguj się do mObywatela w przeglądarce lub aplikacji: https://www.mobywatel.gov.pl/twoje-dane/crw Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Centralny Rejestr Wyborców. Możesz zamówić dane z rejestru. Otrzymasz je na swoją skrzynkę ePUAP. Swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców można sprawdzić również w Urzędzie Gminy (pokój nr 10, I piętro). W tym celu należy przygotować dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
więcej
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2024

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2024

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. Przypominamy o NOWYM WZORZE WNIOSKU dostępnym w załączniku!    Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt będącego w posiadaniu producenta rolnego.   Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi […]
więcej

Aktualności urzęduwięcej

Aktualności oświatowe

Aktualności oświatowe

Ruszyła rekrutacja do Samorządowego Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce oraz w Urzędzie Gminy  tel. 236918721 wew. 1074. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w roku szk. 2024/25 określa zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12 stycznia 2024 r.   Zarządzenie nr 2/2024  

wiecej
Świetlica wiejska we wsi Dzbanice i Zaborze – podpisanie umów na realizację zadania

Świetlica wiejska we wsi Dzbanice i Zaborze – podpisanie umów na realizację zadania

Gmina Pokrzywnica podpisała umowy na wykonanie zadań pn.: – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice” – zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość zadania:   1.380.060,00 zł Wykonawca:           P.H.U. MUNBAR Monika Zegardło, ul. Wygonowa 32C, 05-110 Jabłonna Termin realizacji:   – do dnia 15 września 2024 r. – „Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze”, wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” w kwocie 150.000,00. Wartość zadania:    287.599,83 zł Wykonawca:            MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła, ul. […]

wiecej
Budowa kanalizacji w Pokrzywnicy wraz z siecią wodociągową w Pogorzelcu – podpisanie umowy na realizację zadania

Budowa kanalizacji w Pokrzywnicy wraz z siecią wodociągową w Pogorzelcu – podpisanie umowy na realizację zadania

Gmina Pokrzywnica podpisała umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap II wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec”, które objęte jest pomocą dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wartość zadania:   3.094.253,19 zł Wykonawca:           SANPROD Sp. z o.o., ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka Termin realizacji: – Budowa […]

wiecej

Aktualności BIPwięcej

RSS Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności jednostek

Z ORBITKIEM ZAWSZE CIEKAWIE!

Z ORBITKIEM ZAWSZE CIEKAWIE!

 Mobilne Planetarium ORBITEK to prawdziwa magia, która przenosi nas w głąb kosmicznych tajemnic. Dzięki nowoczesnym technologiom, które skracają dystans między nami a gwiazdami, każdy może doświadczyć tej niezwykłej podróży.   21 lutego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w niezapomnianej lekcji astronomii, a to wszystko dzięki wizycie Mobilnego Planetarium Orbitek. Prowadzący zajęcia w rewelacyjny sposób przekazał wiedzę dostosowaną do wieku poszczególnych grup. Pod ogromną kopułą namiotu, przy wykorzystaniu technik multimedialnych oraz audiowizualnych nasi uczniowie podziwiali rozgwieżdżone niebo, konstelacje gwiazd oraz przyswajali wiedzę o kosmosie. Mogli podziwiać bezkres kosmosu, wraz z meteorytami, czarnymi dziurami oraz kometami. Wszyscy uczestnicy pokazów byli zachwyceni i z jeszcze większym zainteresowaniem oraz świadomością będą obserwować wieczorami rozgwieżdżone niebo.                                                                                                                        Magdalena Jaskulska [playlist type="video" ids="21640,21639"]
wiecej
DZIEŃ BABCI I DZIADKA U JEŻYKÓW I SÓWEK

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U JEŻYKÓW I SÓWEK

„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia.  Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”       Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem i miłością. Dlatego dzieci z naszego Przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. 9 lutego Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych.W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi, następnie przedszkolaki wręczyły Dziadkom prezenty oraz zaprosiły bliskich na słodki poczęstunek.To była wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy ❤️ [playlist type="video" ids="21447,21449,21444,21446,21448"]
wiecej
Potrafimy pomóc,  jesteśmy kolegami, koleżankami.

Potrafimy pomóc, jesteśmy kolegami, koleżankami.

13 lutego 2024r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem medycznym. Pan Mateusz przypomniał dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy, jakie są kolejne kroki podczas udzielania pomocy. Następnie uczniowie mieli okazje samodzielnie przećwiczyć ,, pierwszą pomoc".  Ratownik opowiedział również, jak tamujemy krwotoki z nosa oraz jak opatrujemy rany. Po spotkaniu z ratownikiem uczniowie klas I-III oraz V-VI uczestniczyli w warsztatach  dotyczących przemocy fizycznej i werbalnej. Edukatorzy z Pracowni Edukacyjnej przeprowadzili  zajęcia profilaktyczno- integracyjne             z podziałem na klasy młodsze i starsze. Pobyt w szkole uczniowie zakończyli miłym akcentem. Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą walentynkę oraz najmilszą koleżankę i najsympatyczniejszego kolegę.  
wiecej
RODZINY WSPIERAJĄCE

RODZINY WSPIERAJĄCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2023r. poz.1426) Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw. Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie: w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która: ma stałe źródło utrzymania, ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci, uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia, przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.
wiecej
Bal Karnawałowy w Gzowie

Bal Karnawałowy w Gzowie

Karnawał to czas na wesołą zabawę. W naszej szkole 8 lutego odbył się również bal karnawałowy, pojawiły się na nim przeróżne postacie z różnych bajek i  filmów,  księżniczki, żołnierze, pilicjanci. Świetna muzyka gwarantowała dobrą zabawę. W trakcie balu był również czas na  przekąskę. Czas spędzony w miłej atmosferze pozostanie na długo w naszej pamięci.
wiecej
II Gminny Turniej Szachowy

II Gminny Turniej Szachowy

W dniu 9 lutego 2024r. odbył się w naszej  szkole II Gminny Turniej Szachowy.Uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie naszej gminy mieli okazję zmierzyć się w niecodziennych zawodach. Turniej zorganizowany został pod patronatem Wójta Gminy Pokrzywnica. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali jurorzy w osobach:            p. K. Kręciejewski - przewodniczący, p. W. Gronczewska, A. Groszkiewicz i p. P. Stacho.  Do rozgrywek zgłosiło się   51 miłośników szachów z klas: I -  VIII, w następujących kategoriach: dziewczęta klas I - IV  V-VI  VII-VIII,  chłopcy klas I-IV  V-VI  VII- VIII. Pasjonaci tej królewskiej gry mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności  i wziąć udział w turnieju. Zawodnicy grali systemem ,,każdy z każdym".  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali puchary oraz dyplomy, a każdy uczestnik dyplom. Turniej był również okazją do zawarcia nowych znajomości i integracji z rówieśnikami z innych szkół. Dla uczestników rodzice z Rady Rodziców naszej szkoły przygotowali poczęstunek. Oto laureaci w poszczególnych kategoriach: Dziewczęta kl. I-IV : I miejsce Lena Pichor   SP. im Doroty Gellner w PobyłkowieDużym,                                                                                        II miejsce Zofia Pomaska     SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie                                                                                                                                                                                               III miejsce Wiktoria Balan   SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym. Chłopcy kl. I-IV: I miejsce Adam Brejnakowski   SP. in Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,                                                      II miejsce Michał Głowacki     SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie,                                                                    III miejsce Milosz Zyskowski  SP. im Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym. Dziewczęta kl. V-VI I miejsce Alicja Sobotka  SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym,                                                                                  II miejsce Kamila Górka SP. im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,                                                             III miejsce  Iga Milewska SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym. Chłopcy kl. V-VI I miejsce Bartosz Pik   SP. im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym,                                                                                       II  miejsce Kacper Wasilewski  SP.  im Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,                                                  III   miejsce Marcin Wdowiński    SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie. Dziewczęta kl. VII-VIII I miejsce Nikola Bonius  SP. im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie,                                                                                       II  miejsce Weronika Szczerba  SP. im.  ks. Jana Twardowskiego w Gzowie,                                                                         III miejsce Anita Mikulska  SP. im. ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie. Chłopcy kl. VII-VIII I miejsce Gabriel Sobura   SP.im. ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie,                                                                                    II   miejsce Oliwier Komendarski  SP. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie,                                                           III miejsce Oliwier Jałmużny  SP. im. ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie.    
wiecej
Wycieczka do sali zabaw

Wycieczka do sali zabaw "Piccolo"

Z okazji obchodzonego 9 lutego Międzynarodowego Dnia Pizzy dzieci z grup: „Biedronek”,” Pszczółek” i „Tygrysków” w dniu dzisiejszym wybrały się do sali zabaw "Piccolo" w Legionowie. Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach robienia pizzy: poznały etapy jej wykonania, dowiedziały się jakie składniki są potrzebne do wykonania, następnie w strojach kucharskich samodzielnie przygotowały pizzę. Dzieci wałkowały ciasto, smarowały sosem, komponowały ulubione dodatki. Warsztaty sprawiły przedszkolakom wiele radości, a samodzielnie przygotowana pizza smakowała wyśmienicie. Oprócz warsztatów kulinarnych dzieci doskonale bawiły się korzystając z atrakcji sali zabaw: trampoliny, zjeżdżalnie, kulki, tory przeszkód. Przedszkolaki wracały z wycieczki pełne radości, wszyscy bawili się doskonale.
wiecej
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W załączniku znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Pokrzywnica w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 oraz Wniosek o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025   Zarządzenie Wójta
wiecej
DODATEK OSŁONOWY 2024

DODATEK OSŁONOWY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy informuje, że można już składać wnioski o Dodatek Osłonowy na 2024 rok. Wnioski będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.     Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego. Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi: – 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, – 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, – 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, – 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania. Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem: – 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, – 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, – 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, – 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
wiecej
Waliduj tutaj
erp