Przejdź do treści
A+ A A-
Pogoda
DANE KONTAKTOWE
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP:568-152-46-51
Regon:130378367
tel:23 691 87 21
fax:23 691 85 55
ESP ePUAP:
/7q9k8m4ytz/SkrytkaESP; /7q9k8m4ytz/skrytka
Mapa polska
NIEDZIELA, 16 STYCZNIA 2022
Marcelego, Włodzimierza i Waldemara
1020hPa, wiatr: 15.8km/h, niebo niewidoczne
STAN POWIETRZA:
Dobry
PM10 - 31.8 μg/m3

Ważne wiadomościwięcej

Logo Pokrzywnica

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2022 ROKU

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pokrzywnica planuje złożyć  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2022. Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w […]
więcej
Logo Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pokrzywnica

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), z związku z Uchwałą Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10267)        Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia że od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i będą wynosiły następująco: 29,00 zł za osobę– jeżeli odpady […]
więcej
Podpisanie umowy dotyczącej projektu „Budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz”

Podpisanie umowy dotyczącej projektu „Budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz”

             W dniu 22.11.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba, podpisał umowę o dotyczącą projektu „Budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz”, przewidywanego jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Zawarte porozumienie samorządu województwa z innymi partnerskimi samorządami Mazowsza znacząco zwiększa szansę na budowę w/w kolei. Jest to również wymagany dokument aplikacyjny w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu „Kolej+”. więcej informacji pod linkiem: https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/z-warszawy-przez-zegrze-do-przasnysza-koleja-to-mozliwe-umowa-partnerstwa-podpisana.html  
więcej

Aktualności urzęduwięcej

KRUS zaprasza dzieci rolników do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę

KRUS zaprasza dzieci rolników do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pułtusku informuje, że w 2022 roku Oddział Regionalny w Warszawie przeprowadza po raz pierwszy etap wojewódzki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek. W załączeniu przekazujemy plakat konkursowy i materiały informacyjne dotyczące organizacji tego konkursu.

wiecej
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2022 ROKU

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2022 ROKU

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pokrzywnica planuje złożyć  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2022. Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w […]

wiecej
Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku. Opinie oraz uwagi do programu można składać w terminie do 15 lutego 2022 r. w następujący sposób: na piśmie, złożonym w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, […]

wiecej

Aktualności BIPwięcej

RSS Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności jednostek

Konkurs na rymowankę pod hasłem:

Konkurs na rymowankę pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pułtusku informuje, że  w 2022 roku Oddział Regionalny w Warszawie przeprowadza po raz pierwszy etap wojewódzki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę  o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy". Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek. ulotka zał nr 2 plakat rymowanka 2022
wiecej
DZIECIAKI RATUJĄ ZWIERZAKI

DZIECIAKI RATUJĄ ZWIERZAKI

Jesteśmy miłośnikami przyrody. Kochamy zwierzęta. Każdy z nas ma swojego pupila, o którym mógłby opowiadać całymi dniami. Dlatego z ogromnym entuzjazmem przystąpiliśmy do projektu „Dzieciaki ratują zwierzaki”. Najważniejszym założeniem programu jest rozwijanie u dzieci empatii, ale przede wszystkim chęci działania i ochrony dzikich zwierząt.     W bieżącej  edycji pierwszoklasiści poznali  życie zwierząt w dwóch odmiennych regionach: zwierząt morskich                w Morzu Arktycznym oraz życie  ssaków w Polsce. Dowiedzieli się nie tylko  jak żyją i jak chronione są dzikie zwierzęta w różnych częściach świata, ale także poznały sposoby i zasady  udzielania pomocy chorym zwierzętom. Dzięki Fundacji CultureLab w listopadzie uczniowie uczestniczyli  w warsztatach online prowadzonych przez  Centra Rehabilitacji Dzikich Zwierząt na Islandii oraz w Polsce. Spotkanie to poszerzyło wiadomości dzieci na temat jeży i maskonurów - arktycznych ptaków,  nazywanych „papugami Arktyki”. Przygotowane zostały również makiety przedstawiające zwierzęta żyjące w Oceanie Arktycznym, na obszarach Arktycznych oraz ssaków żyjących w Polsce. Bardzo dużo zabawy i uśmiechu gościło w klasie podczas tropienia leśnych ssaków czy też rozpoznawania zwierząt na podstawie fragmentów ich ciała. W trakcie  realizacji projektu najmłodsi uczniowie naszej szkoły wspólnie i  jednogłośnie podjęli decyzję                     o  włączeniu się w działania na rzecz  ochrony zagrożonych zwierząt poprzez przygotowanie charytatywnego kiermaszu celem wsparcia szpitala dla chorych zwierząt. Dochód został przekazany na rzecz Ośrodka Ratowania Zwierząt w Polsce.
wiecej
DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY

Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1) Gmina Pokrzywnica będzie realizowała zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001 Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Pokrzywnica mogą składać w terminie do 31 października 2022r. na piśmie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II nr 1, 06-121 Pokrzywnica, lub elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniem z wykorzystywaniem profilu zaufanego. Druki wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy , oraz na stronie internetowej Ośrodka poniżej w załączniku. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022r. ,wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy– tel. 23 691 87 94 lub adres email: gops@pokrzywnica.pl
wiecej
MALI  MATEMATYCY

MALI MATEMATYCY

W grudniu uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli realizację projektu Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka? Dzięki projektowi uczniowie będą doskonalili umiejętności matematyczne tj. odczytywanie godzin, miar i wag oraz obliczenia pieniężne. Rozwiną również niezwykle ważną w życiu codziennym umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.                                   Za pierwszakami pierwsze zajęcia wprowadzające i przygotowujące do realizacji głównych celów programu, podczas których uczniowie dociekali  Dlaczego czasem trudno nam się skoncentrować? Wspólnie zastanawiali się, jakie mogą być konsekwencje niewystarczającego skupienia się na zadaniu w szkole, w domu czy tez podczas wykonywania ważnej pracy. Razem z bohaterem opowiadania poszukiwali sposobów na przezwyciężenie pojawiających się trudności. Analizowali czynniki wpływające na rozproszenie i skupienie uwagi oraz rozpoznawali i oceniali wpływ emocji i myśli na koncentrację. Podsumowując zajęcia pierwszoklasistom udało się ustalić własną strategię radzenia sobie z trudnymi zadaniami.                                                                                                                                        Podczas kolejnych zajęć próbowali zdefiniować czym jest miłość i jaki jest jej wpływ na postrzeganie rzeczywistości oraz realizację różnorodnych zadań. Zajęcia wyczarowały niezwykłą atmosferę. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do działania po obejrzeniu filmu „W jaki sposób kotki okazują sobie miłość” oraz „Bajki o Ciepłym i kolczastym”. Samodzielnie pokolorowane barwami miłości serca zostały połączone w jedną pracę,  który zatytułowaliśmy " Miłość". Zainspirowała ona uczniów do zdefiniowania słowa " miłość" oraz wskazania sposobów okazywania miłości. Bardzo ważnym aspektem pozwalającym osiągać sukcesy oraz realizować postawione sobie cele jest również lubienie samego siebie – o czym pierwszoklasiści rozmawiali ze szczególną powagą. Zajęcia zakończyliśmy poszukiwaniem sposobów na okazanie miłości i szacunku Rodzicom oraz wszystkim ludziom, którzy są ważni w życiu każdego dziecka.                                         Od stycznia przystępujemy do realizacji kolejnych zagadnień – już typowo matematycznych. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi jak nam pójdzie 😊
wiecej
Życzenia

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę  wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom, nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami.  Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach życzę wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Danuta Borowska  Dyrektor Szkoły Podstawowej Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.                            
wiecej
Spotkanie wigilijne

Spotkanie wigilijne

„Maleńki Jezu zostań tu Zamieszkaj w każdym z nas Niech w naszych sercach żyje Bóg Na zawsze w każdy czas” Często pochłonięci przygotowaniami, porządkami, zakupami, zapominamy o istocie świąt Bożego Narodzenia, zapominamy, kto powinien być w centrum. Zamiast skupiać się na zewnętrznej otoczce, powinniśmy zadbać o to, żebyśmy mieli czas dla najbliższych, powinniśmy sobie nawzajem przebaczać i sobie pomagać. Te bardzo ważne prawdy przypomniały dzieci z grupy „Smyków” i „Tygrysków” w programie słowno-muzycznym. Głównym przesłaniem przedstawienia, było to, iż „zawsze można zaczynać na nowo, trzeba tylko po prostu chcieć być lepszym”. Każdy ma prawo popełniać błędy, najważniejsze, aby z tych błędów wyciągać wnioski. Po bardzo pouczającej lekcji, wszystkie przedszkolaki rozeszły się do swoich grup na spotkania wigilijne. Dzieci, wspólnie z ciociami, podzieliły się opłatkiem i złożyły sobie życzenia. Następnie przy wigilijnym stole śpiewały kolędy i pastorałki, kosztując słodkości przygotowanych przez rodziców. Przedszkolaki otrzymały również drobne upominki, przypominające im o tym wyjątkowym dniu.
wiecej
Przedstawienie w wykonaniu Rodziców

Przedstawienie w wykonaniu Rodziców

17.12.2021 r. Rodzice dzieci 6-letnich już po raz kolejny przygotowali dla dzieci spektakl teatralny. Przedszkolaki ponownie miały okazję przenieść się do krainy Świętego Mikołaja, aby  śledzić dalsze losy Mikołajowej rodziny, a jak zwykle dużo się działo. Święty Mikołaj w wirze wigilijnych przygotowań dostał świątecznej gorączki, aż musiała go odwiedzić pani doktor. Na szczęście syrop i odpowiednia dieta pomogły. Elf Mędruś wybrał się w odwiedziny do Zosi, która nie wierzyła w Świętego Mikołaja, nie miała ochoty cały rok być grzeczną, starać się, aby otrzymać prezenty. Elf zabrał dziewczynkę do fabryki Świętego Mikołaja, aby poczuła magię świąt i na własne oczy przekonała się, że Mikołaj istnieje naprawdę. W efekcie tej wizyty była najbardziej wyczekującym na święta dzieckiem.  Elfy razem z reniferami wybrały się po choinkę do lasu, niestety robiło się ciemno i zgubiły drogę do domu. Na szczęście spotkały zaprzyjaźnionego zajączka, który pomógł im odnaleźć drogę do domu. Zajączek wspólnie z przyjaciółmi: sarenką i liskiem, napisali listy do Świętego Mikołaja. Zwierzątka prosiły przede wszystkim o zdrowie dla wszystkich przyjaciół. Zwierzątka postanowiły osobiście odwiedzić krainę Świętego Mikołaja, gdzie wspólnie z elfami, reniferami i Mikołajem świętowali wigilię, podzielili się opłatkami i złożyli sobie życzenia. Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom: p. Paulinie, p. Anecie, p. Justynie, p. Ani, p. Oli, p. Małgorzacie, p. Elizie, p. Sylwii, p. Ewie p. Bożenie, p. Remigiuszowi, p. Zbyszkowi, p. Łukaszowi za poświęcony czas, aby uczynić ten dzień dla dzieci wyjątkowym. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, pełen profesjonalizm, ale przede wszystkim za odwagę. Radość w oczach dzieci, gdy mogli zobaczyć swoich Rodziców była bezcenna
wiecej
Pomoc Żywnościowa

Pomoc Żywnościowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2021. W związku z powyższym od dziś do 17 grudnia wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa, poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: - 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł) - 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł) Wszystkie osoby zainteresowane proszone są dołączenie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty za miesiąc listopad 2021 r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc listopad 2021 r., nakazy płatnicze itd. Celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie. Osoby korzystające z pomocy ośrodka mogą się zdalnie kwalifikować. Natomiast osoby niekorzystające zgłaszają się osobiście w celu podpisania oświadczenia o dochodzie za miesiąc listopad 2021 r.   Numer telefonu do GOPS – 23 691 87 94
wiecej
Wyjazd do Piccolo

Wyjazd do Piccolo

7 grudnia dzieci z klasy 0-I i IV pojechały do sali  zabaw Piccolo w Legionowie. Wyjazd był zorganizowany z okazji Mikołajek. Uczniowie brali udział w warsztatach pt: Eksperymenty Świąteczne. Dzieci eksperymentowały ze śniegiem i lodem. Kolejnym punktem była zabawa w sali. Baseny z kulkami, piankami, zjeżdżalnie, tory przeszkód, trampoliny i inne atrakcje pochłonęły dzieci. Wszędzie rozbrzmiewał śmiech i wesoły gwar.  Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci wrócili do szkoły.
wiecej
Mikołajki

Mikołajki

Drugi tydzień grudnia rozpoczęliśmy w naszej szkole miłym akcentem w osobie Mikołaja. Tradycyjnie 6 grudnia 2021r. obchodziliśmy mikołajki.  Każdy uczeń i nauczyciel tego dnia ubrali czerwony strój a na głowę założyli czerwone mikołajowe czapki. Dodatkowo z okazji mikołajek nie było odpytywania i sprawdzianów. Mikołaj przybył do nas o godz. 10. 30. Zgromadziliśmy się na dolnym korytarzu przy choince. Oklaskami i śpiewem przywitaliśmy niecodziennego gościa. Po krótkiej rozmowie dzieci otrzymały prezenty w postaci czekoladowego mikołaja i czekolady. Także panie z Koła Gospodyń z Pobyłkowa Małego przyniosły mikołajkowe upominki. Po wizycie w szkole Mikołaj spotkał się z dziećmi z oddziału przedszkolnego, które przywitały gościa szczególnie serdecznie. Prezenty dodatkowo urozmaiciły spotkanie. Mikołajkowy dzień wprowadził  nastrój nadchodzących świąt.  
wiecej
Waliduj tutaj
erp

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż w związku ze zmianą systemu telefonii jedyny numer telefonu, pod który należy dzwonić do Urzędu to (23) 691-87-21. Pozostałe numery bezpośrednie do poszczególnych referatów są już nieaktywne.

Jest możliwość połączenia się bezpośrednio do referatu/konkretnego pracownika za pomocą numeru wewnętrznego, wciskając 0 i wybierając na klawiaturze numer wewnętrzny.

Numery wewnętrzne do pracowników, znajdują się na BIP:

https://bip.pokrzywnica.pl/struktura-organizacyjna/30  

WAŻNA INFORMACJA!!!

W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO INTERESANTÓW I PRACOWNIKÓW URZĘDU ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ
O OSOBISTE ZAŁATWIANIE TYLKO
NIEZBĘDNYCH SPRAW

PRZED WEJŚCIEM NA TEREN URZĘDU

OBOWIĄZUJE:

– MASECZKA OCHRONNA

-DEZYNFEKCJA RĄK

W BIURZE MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO
JEDEN INTERESANT!
 

BARDZO PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT
W URZĘDZIE DO
NIEZBĘDNEGO MINIMUM.
 

JEŻELI TO MOŻLIWE, SUGERUJEMY
ZAŁATWIANIE SPRAW
TELEFONICZNIE LUB ELEKTRONICZNIE.