Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

W dniu 28 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyło się pierwsze po wyborach sołeckich spotkanie władz gminy z nowo wybranymi sołtysami z terenu Gminy Pokrzywnica na kadencję 2019 – 2024. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Pokrzywnica – Adama Dariusza Rachuba wraz z pracownikami urzędu. Radę Gminy reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Lubelski oraz przewodniczący stałych komisji rady.
Wójt Gminy wręczył sołtysom listy gratulacyjne oraz złożył życzenia sukcesów i satysfakcji z pełnienia tych zaszczytnych funkcji. Następnie omówił zamierzenia inwestycyjne na rok bieżący oraz plany w tym zakresie na następne lata.
Kierownicy referatów przedstawili najważniejsze zagadnienia, którymi zajmują się poszczególne referaty a także sprawy, które mieszkańcy mogą załatwiać w urzędzie. Przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła działania realizowane przez GOPS w zakresie pomocy i świadczeń udzielanych mieszkańcom.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r. Gmina Pokrzywnica  otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”.

Dnia 13 czerwca 2019 r. umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjent wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba i skarbnik gminy Magdalena Lusa.

Projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w 70 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe (29 szt), pellet (38 szt) oraz zgazowujące drewno (3 szt). Projektem objęty zostanie również budynek szkoły w Nowym Niestępowie, który zostanie poddany termomodernizacji, m.in. zostaną docieplone przegrody zewnętrzne, wymienione okna na sali gimnastycznej i instalacja wentylacji mechanicznej oraz zostanie zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie. Przyznane fundusze pozwolą również na wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe.

Celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica
Beneficjent: Gmina Pokrzywnica
Całkowita wartość projektu: 2 415 107,48 zł
Kwota dofinansowania: 1 427 119,01 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza RPO WM

Ostrzeżenie meteo

13 czerwca 2019

OSTRZEŻENIE NUMER 223/II/2019
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:30 dnia 13-06-2019 do godz. 00:00 dnia 14-06-2019

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Prognozuje się występowanie silnych burz, które mogą przybierać charakter nawałnic, podczas których będą występować intensywne opady deszczu o wydajności od 10 do 60 mm, opad gradu do 6 cm i więcej oraz wiatr w porywach od 70 do 120 km/h. Warunki będą sprzyjać tworzeniu się trąb powietrznych. Mogą występować ekstremalne zjawiska burzowe.

Skutki: duże uszkodzenia budynków łącznie z niszczeniem niektórych zabudowań; niszczenie linii napowietrznych; ryzyko utraty życia; szkody w drzewostanie; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych; zwiększone ryzyko wybuchu pożaru.

 Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 13-06-2019 godz. 12:30
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy rodzaj pomocy, finansowany   z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla.html

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 – w dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 8:00 do 18:00  na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) przeprowadzony zostanie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów województwa mazowieckiego, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe powiatowego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.
Organizatorem ćwiczeń RENEGADE/SAREX-19 jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku

1 2 3 4 5 6 153