Nowa droga w gminie Pokrzywnica

7 Listopad 2019 r.
Redaktor: kaminska
Nowa droga w gminie Pokrzywnica

Pod koniec czerwca zakończono drugi etap realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo”.

Na odcinku o długości 1.263,75 m zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie:

 • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
  • warstwy wiążącej AC 16W 35/50 gr. 5 cm (szerokość jezdni 5 m)
  • warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
 • przepustów fi 30 PE-HD dł. 6 m
  zjazdów na posesje
 • odmulenie rowów
 • obustronnego umocnienia poboczy mieszanką z destruktu bitumicznego
  oznakowania pionowego

Odbiór prac nastąpił w dniu 02 lipca 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 727.014,29 zł.

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.2.2019 r. z dnia 14 maja 2019 r. była firma DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach 76.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 145.000,00 zł.