Dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica na zadanie związane z „Modernizacją istniejącego nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pokrzywnica”.

18 Grudzień 2023 r.
Redaktor: kaminska
Dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica na zadanie związane z „Modernizacją istniejącego nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pokrzywnica”.

W dniu 12 grudnia2023r. została udostępniona wstępna promesa dofinansowania inwestycji,
na kwotę 957.600,00 zł. Wkład własny stanowi 239.400,00 zł (20 % planowanej wartości inwestycji) co daje łącznie 1.197.000,00 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 9 Rozświetlamy Polskę.

Inwestycja będzie polegała na wymianie opraw nieenergooszczędnych w ilości 630 szt. na nowe oprawy ledowe zgodne z warunkami programu.