Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica Celem projektu jest ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Pokrzywnica poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu Gminy Pokrzywnica.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r. Gmina Pokrzywnica  otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”.

Dnia 13 czerwca 2019 r. umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjent wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba i skarbnik gminy Magdalena Lusa.

Projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w 70 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe (29 szt), pellet (38 szt) oraz zgazowujące drewno (3 szt). Projektem objęty zostanie również budynek szkoły w Nowym Niestępowie, który zostanie poddany termomodernizacji, m.in. zostaną docieplone przegrody zewnętrzne, wymienione okna na sali gimnastycznej i instalacja wentylacji mechanicznej oraz zostanie zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie. Przyznane fundusze pozwolą również na wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe.

Celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica
BeneficjentGmina Pokrzywnica
Całkowita wartość projektu: 2 415 107,48 zł
Kwota dofinansowania: 1 427 119,01 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza RPO WM