KOMUNIKAT – AKCYZA

30 Lipiec 2020 r.
Redaktor: byszewska
KOMUNIKAT – AKCYZA

KOMUNIKAT!

AKCYZA!

 

W związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy złożyć odpowiedni WNIOSEK do Wójta Gminy  Pokrzywnica w terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r. w biurze podawczym, znajdującym się w Urzędzie Gminy na pierwszym piętrze lub listownie. Brak możliwości złożenia wniosku przez ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

– ewentualne zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (wystawione przez ARiMR);

–  umowy dzierżaw bądź oświadczenie o gruntach dzierżawionych;

– faktury VAT (oryginały) stanowiące  dowód  zakupu  oleju napędowego (wystawione od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.) w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

– wykaz faktur.

 

Wnioski muszą być KOMPLETNIE WYPEŁNIONE I PODPISANE.

 

W PRZYPADKU BRAKÓW WE WNIOSKU WNIOSKODAWCA BĘDZIE WZYWANY DO ICH USUNIĘCIA POD RYGOREM POZOSTAWIENIA WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA.

 

W związku z epidemią COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników nie ma możliwości wypełniania wniosków w Urzędzie.

 

Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia wniosków wyłącznie pod numerem telefonu:

23 691 88 35

23 691 88 40

Załączniki

wzór wypełnienia - AKCYZA
1736858 MB