Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń i Powiecie Pułtuskim

Już niebawem w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w powiecie pułtuskim wykonanych zostanie łącznie 710 instalacji OZE, z czego 697 to instalacje na budynkach prywatnych, a 13 instalacji dotyczy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 9,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

W dniu 6 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pułtusku umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dzięki środkom z Unii Europejskiej gmina Pokrzywnica w partnerstwie z gminami Obryte i Ojrzeń oraz powiatem pułtuskim wybuduje łącznie 710 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Powstaną cztery rodzaje instalacji – fotowoltaiczne, solarne, powietrzne pompy ciepła i kotły na biomasę.

W ramach projektu na terenie gminy Pokrzywnica wybudowane zostaną 403 instalacje OZE, w tym:

–  184 instalacje fotowoltaiczne,

– 211 solarnych,

– 7 pomp ciepła,

– 1 kocioł na biomasę.

W  gminie Obryte powstaną 242 instalacje, z czego:

– 49 to instalacje fotowoltaiczne,

– 193 instalacje solarne.

W gminie Ojrzeń powstanie 61 instalacji:

– 29 instalacji fotowoltaicznych,

– 32 instalacje solarne,

powiecie pułtuskim wykonane zostaną 4 instalacje, w tym: 2 fotowoltaiczne i 2 solarne.

Instalacje zostaną wykonane w 697 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 13 obiektach użyteczności publicznej.