Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Łępicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja pn. : „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Łępicach” współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru poprzez umożliwienie korzystania z przebudowanej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Łępicach

Wysokość dofinansowania: 172.436,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowy o przyznanie pomocy NR 02614-6935-UM0714216/21 z dnia 22.11.2021r.

W ramach operacji zostanie wykonane m.in.: zaplecze sanitarne, zaplecza kuchenne, montaż parapetów wewnętrznych, stolarka drzwiowa wewnętrzna, oświetlenie, montaż zbiornika na nieczystości ciekłe, instalacja wewnętrzna wod.-kan, montaż małej architektury (ławki, kosze do segregacji śmieci), montaż siłowni plenerowej, oświetlenie terenu lampami solarnymi parkowymi.

Operację realizuje : Gmina Pokrzywnica

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 02 czerwca 2021 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. : „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno turystycznej w Łępicach” współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  PROW na lata 2014-2020.

W dniu 14 czerwca 2022 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych  robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno turystycznej w Łępicach”.

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. BUDOMUR z siedzibą w Pułtusku przy ul. Ogrodowej 5.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 349.320,00 zł brutto, dofinansowanie 172.436,00 zł,.

W ramach zadania wykonano m.in.: zaplecze sanitarne, zaplecza kuchenne, montaż parapetów wewnętrznych, stolarka drzwiowa wewnętrzna, oświetlenie, montaż zbiornika na nieczystości ciekłe, instalacja wewnętrzna wod.-kan, montaż małej architektury (ławki, kosze do segregacji śmieci), montaż siłowni plenerowej, oświetlenie terenu lampami solarnymi parkowymi.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej, zapewniającej warunki do organizowania i uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych.