Przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 1 zostało zrealizowane.

10 Styczeń 2024 r.
Redaktor: kaminska
Przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 1 zostało zrealizowane.

W dniu 3 października 2023 r. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowane odcinki dróg  w ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”. Wykonano 15 odcinków dróg, w tym dwie ulice w m. Pokrzywnica na długości 15,421 km. Inwestycja objęła kompleksową przebudowę dróg gminnych, poprzez poprawę  lub przebudowę nawierzchni, przebudowę przepustów, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie oznakowania oraz montaż nowoczesnych lamp oświetleniowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja obejmowana następujące odcinki dróg:

Lp. z PFU Trasa przebiegu Długość (m)
1 Droga w m. Gzowo ( przy szkole) 675,00
2 Droga w m. Zaborze , Dzbanice, Klaski 1361,00
3 Droga w m.  Karniewek 955,00
4 Droga w m. Pogorzelec, Karniewek, Dzbanice 873,00
5 Droga w m. Pogorzelec 1750,00
6 Przebudowa dróg w m. Dzierżenin ( trzy odcinki) 801,0

796,0

720,0

7 Przebudowa drogi w m. Kępiaste 830,00
8 Droga w m. Pogorzelec ( dwa odcinki) 470,0

430,0

9 Droga w m. Pokrzywnica, ul. Kwiatowa

Ul. Brzozowa

146,0

296,0

10 Droga w m. Obrębek i Niestępowo 1621,0
11 Droga w m. Ciepielin 630,0
12 Droga w m. Budy Ciepielińskie 614,0
13 Droga w m. Pobyłkowo Małe 1394,00
14 Droga w m. Budy Ciepielińskie 539,0
15 Droga w m. Gzowo ( przy lesie) 520,00
  Razem 15.421

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 9.960.540,00

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.5.2022 z dnia 23 czerwca 2022r. była firma INSTALNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Gen. Chruściela 106/4.