Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu – edycja II

10 Styczeń 2024 r.
Redaktor: kaminska
Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu – edycja II

Gmina Pokrzywnica drugi raz pozyskała dofinansowanie w kwocie 7.980.000,00  zł. na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica.

W ramach otrzymanej dotacji zostanie zrealizowane następujące przedsięwzięcie:

„Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica”

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i remoncie wybranych dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica wraz z budową mostu na drodze relacji Koziegłowy – Olbrachcice.

Wartość inwestycji: 8.400.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład:  7.980.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pokrzywnica: 420.000,00 zł

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.