5 sołectw Gminy Pokrzywnica z dotacją z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

7 Listopad 2019 r.
Redaktor: rebala
5 sołectw Gminy Pokrzywnica z dotacją z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

11 lipca 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku zostały zawarte umowy o udzieleniu dotacji na zadania z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Gmina Pokrzywnica złożyła 5 wniosków na 5 zadań dla 5 sołectw. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i tym samym, sołectwa: Karniewek, Klaski, Łubienica-Superunki, Łosewo otrzymały po 10 000,00 zł czyli maksymalną kwotę dofinansowania.

Dzięki funduszom z budżetu Województwa Mazowieckiego wykonano następujące zadania:

  1. Remont budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Klaski.”

Remont polegał na naprawie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wraz z pracami dekarskimi, obróbkami blacharskimi, montażem rynien i rur spustowych. Ponadto wykonano odnowienie fundamentów budynku świetlicy poprzez naprawę  ubytków i położeniem wyprawy z tynku mozaikowego. Dzięki realizacji zadania uległ poprawie stan techniczny  obiektu.

Łączna wartość zadania wyniosła 21.302,41 złotych, w tym 10 000 złotych stanowiła dotacja z budżetu województwa.

  1. Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Karniewek”
  2. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Łubienica-Superunki”
  3. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Łosewo”
  4. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Pogorzelec”

Na terenie sołectw Karniewek, Łubienica-Superunki, Łosewo i Pogorzelec  zamontowano solarne lampy oświetlenia ulicznego. Lampy ustawiono przy drogach gminnych,   powiatowych, jak też drodze krajowej DK 61. Zamontowane lampy solarne zasilane są energią słoneczną. Wyposażone są w akumulator, dzięki czemu, w przypadku pochmurnej i bezwietrznej pogody utrzymującej się nawet do 4 dni, będą nadal świecić. Stanowiska oświetleniowe składają się z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną jednoramienną lampą solarną typu hybryda, oprawy ze stopu aluminiowego i hartowanego szkła, panela fotowoltaicznego i czujnika zmierzchu. Instalacja ma możliwość sterowania trybów i czasów pracy za pomocą pilota.

Łączna wartość każdego zadania wyniosła 22.000 złotych, w tym 10 000 złotych stanowiła dotacja z budżetu województwa.

W ramach MIAS w Gminie Pokrzywnica zostało zrealizowanych pięć zadań. Łączna wartość realizacji zadań to kwota 109.302,41 złotych, z czego 50 tysięcy złotych sfinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS, a 58.302,41 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.