Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego

Za zgodą Ministra Cyfryzacji W Gminie Pokrzywnica utworzono  Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. W punktach tych można potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP.


Punkt Potwierdzający znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy,
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
piętro I, pokój nr 4

Punkt Potwierdzania oraz stanowiska potwierdzania Profilu Zaufanego
zostały oznaczone w sposób zapewniający jego łatwe odszukanie przez klientów.
Dostęp do Punktu Potwierdzającego jest możliwy w godzinach pracy Urzędu Gminy:

— poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 8:00 do godz. 16:00
— wtorek – od godz. 9:00 do godz. 17:00


Czym jest profil zaufany?

Profil Zaufany ePUAP to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

  1. Założyć konto na stronie epuap.gov.pl.
  2. Złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
  3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.
  4. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. W zakresie obejmującym
  1. imię
  2. nazwisko
  3. numer pesel
  4. identyfikator użytkownika
  1. punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

grafika przedstawiająca proces potwierdzania profilu zaufanego