Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Pokrzywnica informuje, iż środki przyznane gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie 1.110.734,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr XVII/130/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 września 2020 r. zostaną przeznaczone na następujące jednoroczne i wieloletnie zadania inwestycyjne:

  1. Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo – 89.734,00 zł
  2. Rozbudowa szafy bateryjnej centralnego urządzenia UPS – 45.000,00 zł
  3. Modernizacja remizy OSP Pokrzywnica – 60.000,00 zł
  4. Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dzierżeninie – 33.000,00 zł
  5. Zagospodarowanie terenu przy szkołach podstawowych – 70.000,00 zł
  6. Wykonanie monitoringu terenu gminnego w miejscowości Pokrzywnica – 43.000,00 zł
  7. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica – 170.000,00 zł
  8. Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica – 600.000,00