Urząd Gminy

MAZOWSZE DLA KLIMATU 2022 MONTAŻ NOWYCH LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO  Z WYKORZYSTANIEM OZE NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA

MAZOWSZE DLA KLIMATU 2022 MONTAŻ NOWYCH LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA

W dniu 03 listopada 2022 r. firma Petra Energia Sp. z o.o. zakończyła montaż  13 szt. ulicznych lamp solarnych w miejscowościach Łosewo, Koziegłowy, Niestępowo Włościańskie, Obręb, Obrębek, Pokrzywnica, Piskornia i Trzepowo. Na terenie sołectw   zamontowano solarne lampy oświetlenia ulicznego. Lampy ustawiono przy drogach gminnych oraz skrzyżowaniach dróg. Zamontowane lampy solarne zasilane są energią słoneczną oraz w przypadku 2 lamp dodatkowo wyposażone są w turbinę wiatrową. Wyposażone są w akumulator, dzięki czemu, w przypadku pochmurnej pogody utrzymującej się nawet do 4 dni, będą nadal świecić. Stanowiska oświetleniowe składają się z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną jednoramienną lampą solarną, oprawy ze […]
więcej
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe

W dniu 28 października 2022 r. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe (dz. nr 315). W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe”, na odcinku o długości 286 m zostały przeprowadzone roboty budowlane obejmujące wykonanie: warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm • warstwy ścieralnej AC 11 S  gr. 4 cm szerokość nawierzchni 5 m umocnienie poboczy oznakowanie pionowe Całkowita wartość przedsięwzięcia to 169.740,00 zł Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.7.2022 r. z dnia 13 września 2022 r. była firma INSTAL NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z […]
więcej
Logo Pokrzywnica

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBOWIĄZEK  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH   Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021, poz. 906) oraz uchwałą XXXIII/251/2022  Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 6714) obowiązkiem każdego mieszkańca gminy jest segregowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z tymi zasadami odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o następujących kolorach: w worku żółtym:  tworzywa sztuczne ( w […]
więcej