Urząd Gminy

KRUS zaprasza dzieci rolników do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę

KRUS zaprasza dzieci rolników do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pułtusku informuje, że w 2022 roku Oddział Regionalny w Warszawie przeprowadza po raz pierwszy etap wojewódzki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek. W załączeniu przekazujemy plakat konkursowy i materiały informacyjne dotyczące organizacji tego konkursu.
więcej
Logo Pokrzywnica

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2022 roku. Opinie oraz uwagi do programu można składać w terminie do 15 lutego 2022 r. w następujący sposób: na piśmie, złożonym w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, […]
więcej
Logo Pokrzywnica

07.01.2022 r. (piątek) – dniem wolnym w Urzędzie Gminy

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 16 grudnia 2021 r. dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok).
więcej