Urząd Gminy

OGŁOSZENIE Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica na rok szkolny 2020/2021 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na terenie gminy Pokrzywnica wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, […]
więcej
KRUS OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI “Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

KRUS OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI “Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i  zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Zadaniem konkursowym dziecka […]
więcej

Rekrutacja do projektu “Młodzi Aktywni na Mazowszu”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Młodzi Aktywni na Mazowszu”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zwiększając tym szanse na możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia. Projekt jest adresowany do 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące kryteria formalne: • wiek 18 – 29 lat, • miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego, • status na rynku pracy osoby przystępującej do projektu: a) tzw. ubogo pracująca, lub b) zatrudniona na umowę cywilno-prawną, lub c) zatrudniona na umowę krótkoterminową UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, […]
więcej
Szkolenie MODR

Szkolenie MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia: Szkolenie dla rolników i mieszkańców wsi „Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt.” Szkolenie odbędą się w dniu 24.01.2020 r. od godziny 10.00 w Biurze Powiatowym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pułtusku, ul. Mickiewicza 22 A. Szkolenie poprowadzi Janusz Sychowicz główny specjalista do produkcji roślinnej MODR. Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86.
więcej