Urząd Gminy

Logo Pokrzywnica

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej V “Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 “Dostosowanie do zmian klimatu”   Całkowita wartość projektu:  514 529,35 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR: 374 444,54 PLN Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.03.2018 r. Bezpośredni cel projektu: Głównym celem projektu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach […]
więcej