Urząd Gminy

Gmina Pokrzywnica kolejny raz w publikacji Microsoftu

Gmina Pokrzywnica kolejny raz w publikacji Microsoftu

Gmina Pokrzywnica po raz kolejny znalazła się w publikacji dotyczącej prowadzenia zdalnej nauki przez polskie samorządy. “Cyfrowe narzędzia usprawniają komunikację oraz umożliwiają prowadzenie lekcji na odległość, ale również sprawiają, że edukacja jest atrakcyjniejsza, dostępniejsza, bardziej urozmaicona i lepiej dostosowana do wymogów współczesnego świata. Na naszych oczach polska szkoła przechodzi właśnie cyfrową transformację, którą znacznie przyspieszył nieoczkiwany wybuch pandemii w 2020 roku. Było to niemałe wyzwanie – zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i psychologicznym. Samorządy polskich miast, gmin i województw poradziły sobie z nim w różny sposób i różne były ich drogi do sukcesu. W niniejszej publikacji przedstawiamy doświadczenia piętnastu samorządów, […]
więcej
Informacja GUS dla maturzystów

Informacja GUS dla maturzystów

Maturzyści! Matura jest egzaminem dojrzałości, po zdaniu którego można wejść w dorosłe życie. Jej wyniki będą decydować o Waszej przyszłości – dalszej edukacji lub zawodzie. Po ukończeniu 18 lat stajecie się dorośli, macie swoje prawa i obowiązki jako obywatele. Jednym z nich jest udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Dzięki uczestnictwu w spisie nie tylko macie możliwość potwierdzenia swojej dojrzałości obywatelskiej, ale również bezpośrednio wpływacie na obraz współczesnego młodego pokolenia, pokazując jego stosunek  do narodowości, wyznania, czy niepełnosprawności. Poprzez samospis na stronie https://spis.gov.pl/ możecie współuczestniczyć w tym badaniu na własnych warunkach, pamiętając że liczy się każdy. Życzymy Wam […]
więcej
Ogłoszenia o naborach wniosków – LGD Zielone Mosty Narwi

Ogłoszenia o naborach wniosków – LGD Zielone Mosty Narwi

Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ogłoszenie nr 11/2021 – Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze. Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022 949,48zł) Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%. Wnioskowana kwota […]
więcej
Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 04.05.2021r. – 31.05.2021r.

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 04.05.2021r. – 31.05.2021r.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na: Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022 949,48zł). Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 156 113,78 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 624 455,12zł). Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych –  Limit naboru: 57 127,72 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Nieodpłatna pomoc prawna – stacjonarnie

KOMUNIKAT         dot. punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej           W związku z poprawą  sytuacji  epidemiologicznej  związanej  z  COVID-19,  od  dnia  10 maja 2021 r. wznowiona zostaje na terenie powiatu pułtuskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w: Pułtusku przy ul. 3 Maja 20, Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, Świerczach przy ul. Długiej Osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej, może ją uzyskać po zarejestrowaniu się pod numerem telefonu: 23-306-71-14 w godz. 8.00 – 17.00 (poniedziałek), 8.00 – 16.00 (wtorek – czwartek), 8.00 – 15.00 (piątek).
więcej