Opłaty za odpady

5 marca 2018

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) zmieniły się terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę powyższą należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez wezwania: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy, kartą płatniczą bądź telefonem w Urzędzie, przez system EBOI lub inkasentowi – czyli sołtysowi.

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:

Nazwa odbiorcy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Numer konta:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

W tytule wpłaty należy wpisać
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, 
miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ………

UWAGA !!! NOWE STAWKI od 01.01.2017 r.

 MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  1. Gospodarstwo jednoosobowe:

15,00 zł – odpady segregowane

30,00 zł – odpady zmieszane

2. Gospodarstwo wieloosobowe:

25,00 zł – odpady segregowane

50,00 zł – odpady zmieszane

 

Deklaracje za gospodarowanie odpadami można uzupełnić pobierając WZÓR DEKLARACJI lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP