Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu – Edycja 6 PGR

10 Styczeń 2024 r.
Redaktor: kaminska
Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu  – Edycja 6 PGR

Gmina Pokrzywnica po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica w kwocie 2.450.000,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji zostanie zrealizowane następujące przedsięwzięcie:

„Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica – Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica”

Inwestycja polegać będzie na poprawie infrastruktury drogowej poprzez podniesienie standardu technicznego dróg oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wartość inwestycji: 2.500.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład:  2.450.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pokrzywnica: 50.000,00 zł

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 PGR.