Charakterystyka Gminy

Gmina Pokrzywnica położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w południowej części powiatu Pułtuskiego. Obszar gminy w granicach administracyjnych wynosi 120,49 km². W 35 wsiach, skupionych w 33 sołectwach, zamieszkuje ponad 5000 mieszkańców.

Graniczy ona z następującymi gminami:

– od strony północnej z gminą Pułtusk,
– od zachodu z gminą Winnica,
– od południa z gminą Serock – powiat Legionowski,
– od strony wschodniej z gminą Zatory.granice gminy Pokrzywnica

Wschodnią granicę gminy Pokrzywnica wyznacza jedna z najpiękniejszych rzek Polski – Narew. W połączeniu z malowniczymi łąkami i starorzeczami stanowi najpiękniejszy atut gminy. Nad jej brzegami znalazło już swoją lokalizację około 2000 działek rekreacyjnych, należących do entuzjastów nadnarwiańskich krajobrazów.

Lasy zajmują 12,71% jej powierzchni i są objęte nadzorem Nadleśnictwa Pułtusk. W przeważającej części są to lasy państwowe, zajmujące obszar około 720 ha, natomiast pozostała ich część należy do właścicieli prywatnych.

W Gminie Pokrzywnica występują obszary chronione, do których zaliczają się:

 • Nadbużański Park Krajobrazowy – znajduje się we wschodniej części gminy. Obejmuje on niewielki obszar (1007,9 ha),

 • Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu w południowej części gminy zajmujący 10,1% ogólnej powierzchni gminy,

 • Rezerwat przyrody – „Dzierżenińska Kępa” (zwany ptasią wyspą) utworzony został
  w 1991 r. na powierzchni 1,2 ha. Położony jest na izolowanej od brzegów wyspie. Wyspa jest miejscem lęgowym ptaków wodnych oraz miejscem żerowania ptaków bytujących w dolinie i wodach rzeki Narwi,

 • Użytki ekologiczne – położone są w środkowej części gminy, na gruntach wsi Ciepielin
  o łącznej powierzchni: 2,95 ha (bagna).

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są pomniki przyrody:

 • we wsi Niestępowo – kasztanowiec biały (obwód pnia – 278 cm, wysokość – 17m),

 • we wsi Budy Obrębskie – dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wysokości 24m,

 • we wsi Gzowo – Aleja Lipowa (166 sztuk).

Naturalne walory – czyste ekologicznie tereny, obszary chronione, cisza i piękne widoki sprawiają, że w miejscowościach gminy prężnie rozwija się turystyka wiejska. Gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, camping, stajnie i przystanie – to wszystko turysta spragniony wypoczynku na łonie natury i oddechu od miejskiego zgiełku i gonitwy znajdzie w gminie Pokrzywnica.

Pokrzywnica to także gmina z potencjałem gospodarczym, zarówno z punktu widzenia jej naturalnych zasobów, jak i aktywności mieszkańców, nie tylko w branży turystycznej W rejonie Dzierżenina i Łubienicy Superunki istnieją udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Złoża te mają znaczenie dla całego regionu. Oprócz nich, na gruntach wsi Karniewek, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska i Trzepowo, gmina ma również szacunkowe złoża kruszywa o znaczeniu perspektywicznym. W wymienionych wyżej miejscowościach kruszywo pozyskuje się metodami przemysłowymi. W pobliżu wsi Budy Obrębskie, Trzepowo oraz Pobyłkowo znajdują się również udokumentowane i perspektywiczne złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej. Mieszkańcy aktywnie przyczyniają się do jej rozwoju gospodarczego. Na jej terenie jest zarejestrowanych 338 podmiotów gospodarczych.

Struktura użytkowania gruntów w gminie Pokrzywnica:

1. Użytki rolne: 9 072 ha,

2. Lasy, w tym grunty zadrzewione i zakrzewione: 1 531 ha,

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 502 ha,

4. Grunty pod wodami: 848 ha,

5. Użytki ekologiczne: 3 ha,

6. Nieużytki: 90 ha,

7. Tereny różne: 3 ha.

Budynek Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
Budynek Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Siedziba władz gminy zlokalizowana jest w centralnej części Pokrzywnicy, gdzie również funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy, Apteka, Ośrodek Zdrowia, Posterunek Policji oraz Bank Spółdzielczy. Drugi Ośrodek Zdrowia znajduje się w Dzierżeninie.

Dostęp do edukacji zapewniają szkoły podstawowe oraz przedszkole, a do kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy wraz z filią w Dzierżeninie. Działa tu również Gminny Klub Sportowy Pokrzywnica. W granicach Gminy znajduje się także dziewięć prężnie działających Kół Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy mają dostęp do dobrze wyposażonych świetlic wiejskich, siłowni plenerowych, placów zabaw oraz boisk sportowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają strażacy z OSP oraz funkcjonariusze Policji.

Na terenie Gminy Pokrzywnica znajduje się osiem parafii oraz dwa kościoły parafialne –
w Pokrzywnicy i w Dzierżeninie. Kościół w Dzierżeninie jest jedną z najstarszych budowli wpisanych do rejestru zabytków.

Kościół w Dzierżeninie
Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie

 

więcej informacji: https://bip.pokrzywnica.pl/artykuly/1175/raporty