Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, iż do dnia 4 września 2023 r. do godz. 15:00 można składać swoją kandydaturę na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wymagane dokumenty w załączeniu. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. 4 (parter) lub pod numerem telefonu 23 6918721 wew. 1072.

Wójt Gminy
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
  W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233   1  Kodeksu  karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć
  w dniu 04.09.2023 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu
  w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 08.2023 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać
w Oddziałach Biura MIR.

 

Oddział Adres Telefon/e-mail Obsługiwane gminy z powiatów
CIECHANÓW ul. 17 Stycznia 7,                 III piętro, pok. 317             06-400 Ciechanów tel. 23 672 86 02

fax  23 672 44 57

cieciechanow@mir.pl

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński
OSTROŁĘKA Ul. Goworowska 8a

07-400 Ostrołęka

tel. 29 764 65 13

fax. 29 764 65 12

ostroleka@mir.pl

ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski
PŁOCK ul. Synagogalna 7a, lok. 1

09-402 Płock

tel./fax 24 366 33 11 plock@mir.pl gostyniński, płocki, sierpecki
RADOM ul. Wolność 10B

26-600 Radom

tel. 48 363 63 62

radom@mir.pl

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
SIEDLCE ul. E.Wiszniewskiego 4

II piętro pok. 2              08-110 Siedlce

tel. 500 040 410

siedlce@mir.pl

łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński
WARSZAWA Parzniew                            ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

tel. 22 290 25 79 w.1

warszawa@mir.pl

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

Załączniki

Lista poparcia kandydata osoba fizyczna
43520 KB
Lista poparcia kandydata osoba prawna
44032 KB
Oświadczenie o niekaralności
25088 KB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
30208 KB
Zgłoszenie kandydata osoba fizyczna
42496 KB
Zgłoszenie kandydata osoba prawna
42496 KB