Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk

ul. Nasielska 26, 05-140 Serock Tel. 22 782-73-87

LP  

TRASA

ROK 2020 ROK 2021
MIESIĄC MIESIĄC
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
 

 

1

Trasa I MIEJSCOWOŚCI: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice  Witki, Olbrachcice, Łubienica Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek, Karniewek,  Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek  ODPADY ZMIESZANE 26 24 26 26  

 

28

 

 

   

25

 

24 23 24 19 22 19
 

 

2

Trasa II MIEJSCOWOŚCI:  Pogorzelec, Dzierżenin, Trzepowo, MurowankaCiepielin, Budy Ciepielińskie, Budy  Pobyłkowskie , Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Kępiaste , Łubienica Superunki, Strzyże, Zaborze, Gzowo

ODPADY ZMIESZANE

 

27 28 28 27 30 27 25 27 26 22 26 23
 

 

3

Cała Gmina Segregacja

TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER

24 23 22 25  23 21  22  22  19 18 21  18
 

4

Cała Gmina SZKŁO, ODPADY BIODEGRADOWALNE  31 30  29  30  31  28 29      29 27 29 28  25

 

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesją do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane. Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr: 22 782-73-87 lub na adres e-mail: zktz@post.pl