Harmonogram odbioru odpadów

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica Nr XX/140/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 13061) w 2021 r. zmianie uległa częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji  i szkła.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz  odpady ulegające biodegradacji będą odbierane od mieszkańców gminy z następującą częstotliwością:

  • w okresie od kwietnia do października- raz na dwa tygodnie,
  • w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu.

Szkło odbierane będzie raz na 3 miesiące.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk

ul. Nasielska 26, 05-140 Serock Tel. 22 782-73-87

LP

TRASA

ROK 2021

ROK 2022

MIESIĄC

MIESIĄC

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

1

TRASA I

Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice Witki, Olbrachcice, Łubienica Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek, Karniewek, Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek

ODPADY ZMIESZANE/ BIODEGRADOWALNE

25

9,23

15,29

12,26

9,23

3,16

2,16

9,25

15

13

17

14

2

TRASA II

Pogorzelec, Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka, Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie , Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Kępiaste , Łubienica Superunki, Strzyże, Zaborze, Gzowo

ODPADY ZMIESZANE/ BIODEGRADOWALNE

26

15,29

8,25

17,29

16,30

13,27

11,24

2,14

25

23

24

21

3

TRASA I ORAZ TRASA II (cała gmina)

SEGREGACJA : TWORZYWA SZTUCZNE – ŻÓŁTE WORKI

16

19

27

25

19

30

27

26

29

29

26

23

4

TRASA I ORAZ TRASA II (cała gmina)

 

SEGREGACJA : PAPIER- NIEBIESKIE WORKI

23

27

28

28

27

31

28

28

30

30

27

24

5

TRASA I

Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice Witki, Olbrachcice, Łubienica Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek, Karniewek, Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek

WIELKOGABARYTOWE ORAZ SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ZUŻYTE OPONY

1

6

TRASA II

Pogorzelec, Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka, Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie , Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Kępiaste , Łubienica Superunki, Strzyże, Zaborze, Gzowo

WIELKOGABARYTOWE ORAZ SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ZUŻYTE OPONY

2

7

TRASA I ORAZ TRASA II (cała gmina)

SZKŁO – ZIELONE WORKI

31

26

19

25

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesją do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane. Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr: 22 782-73-87 lub na adres e-mail: zktz@post.pl