Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk
Nasielska 26, 05-140 Serock
Tel. 22 782-73-87

LP

 

TRASA

ROK 2019 ROK 2020
MIESIĄC

MIESIĄC

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

II

 

 

1

Trasa I MIEJSCOWOŚCI: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice  Witki, Olbrachcice, Łubienica

22

19 19 18  

 

21

 

 

 

  

18

 

 

19 20 23 22 21 16 21

20

 

 

2

Trasa II MIEJSCOWOŚCI: Pokrzywnica, Pomocnia , Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek

24

21 21 23 23 24 23 22 24 24 25 17 23

24

 

 

3

Trasa III  MIEJSCOWOŚCI: Karniewek,  Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek

 28

25 25 24  27 25  25    26  25 28  26  18 27

25

 

4

Trasa IV MIEJSCOWOŚCI: Pogorzelec, Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka

 29

 26  26  25  28  26

29

  27 26 29 27  19 28

26

5 Trasa V MIEJSCOWOŚCI:  Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy  Pobyłkowskie , Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe,Kępiaste

 30

27  27  26  29 27  30  28  27 30 28 23 29

27

6 Trasa VI MIEJSCOWOŚCI: Łubienica Superunki, Strzyże, Zaborze, Gzowo

 

 31

28  28  29 30 28  31 29  30  31 29  31 30

28


Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesją do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr: 22 782-73-87 lub na adres e-mail: zktz@post.pl