Aktualności

Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

W dniu 23 października 2023 r. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pana Radosława Rybickiego i jego Zastępcę Pana Kazimierza Porębskiego , o przyznaniu pomocy gminom z subregionu ciechanowskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. W imieniu Gminy Pokrzywnica umowę podpisał Zastępca Wójta Gminy Pokrzywnica – Tadeusz Jakubiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Lusy. Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej […]
więcej
Rekrutacja: Warsztaty z zakresu “Innowacje społeczne dla wsi”

Rekrutacja: Warsztaty z zakresu “Innowacje społeczne dla wsi”

  Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej: https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1266-rekrutacja-warsztat-innowacje-spoleczne-dla-wsi-26-06-2024  
więcej
Informacja – oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

Informacja – oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

INFORMACJA Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż  w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych  na terenie Gminy Pokrzywnica,  istnieje możliwość składania wniosków   o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Formularz wniosku  o oszacowanie szkód należy złożyć   w Urzędzie Gminy  w Pokrzywnicy w terminie do 31 maja 2024 r.   Wójt Gminy mgr inż. Adam Dariusz Rachuba  
więcej
Weekend w Mazowieckiej Przystani

Weekend w Mazowieckiej Przystani

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” pozyskała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków przeznaczonych na turystykę i krajoznawstwo. W konsekwencji w lipcu i sierpniu br. zorganizują wycieczki, których główną atrakcją będzie rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim!  Odbędą się one w ramach zadania “Weekend w Mazowieckiej Przystani”.           Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. projektu na stronie internetowej: Przystań w sercu Mazowsza
więcej
I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

              We wtorek, dnia 07.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się, pierwsza w tej kadencji, Sesja Rady Gminy Pokrzywnica, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Halina Gwiazdowska, wręczyła Wójtowi oraz Radnym zaświadczenia o wyborze na stanowisko.                 Rolę Przewodniczącej Seniorki pełniła radna Pani Grażyna Leleń. Po złożeniu ślubowania przez Wójta i Radnych, w tajnym głosowaniu, na nowego Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Piotr Taperek, natomiast Wiceprzewodniczącą została Pani Anna Dudkowska. Wybrano również komisje Rady i ich Przewodniczących.
więcej