Aktualności

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE

Klastry energii powinny odgrywać ważną rolę w transformacji energetyki i w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Choć ich znaczenie w Europie rośnie, w Polsce obecnie istnieje wiele barier w ich rozwoju związanych głównie z niedoprecyzowaną legislacją. Klastry energii to przede wszystkim zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także zwiększenie konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki. Ideą jest zapoczątkowanie współpracy między podmiotami takimi jak gminy, mieszkańcy i przedsiębiorcy. Mazowiecka Agencja Energetyczna to podmiot, którego działalność skupia się na koordynacji działań energetycznych na terenie Mazowsza oraz wzrostu zaangażowania lokalnych uczestników w realizację regionalnej polityki energetycznej. Poszukując nowych rozwiązań w zakresie wsparcia transformacji energetycznej województwa mazowieckiego […]
więcej
GMINA POKRZYWNICA ROZPOCZĘŁA PREFERENCYJNĄ SPRZEDAŻ WĘGLA

GMINA POKRZYWNICA ROZPOCZĘŁA PREFERENCYJNĄ SPRZEDAŻ WĘGLA

      Urząd Gminy Pokrzywnica informuje, że rozpoczęliśmy preferencyjną sprzedaż węgla kamiennego oraz groszku dla mieszkańców. Cena jednej tony węgla/groszku wynosi 2 000,00 zł brutto. 1.  Osoby uprawnione do zakupu tańszego opału otrzymają informację telefoniczną od pracownika urzędu (w kolejności składania wniosków) o sposobie dalszego postępowania. Zwracamy się z prośbą o cierpliwe czekanie na telefon z Urzędu. 2.  Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup opału. Wpłaty można dokonać: – przelewem na konto Urzędu Gminy Pokrzywnica: 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006 Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica – w tytule wpisując: Preferencyjny zakup węgla/groszku, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy, […]
więcej
GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁUSKIEGO

GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁUSKIEGO

Dnia 24 listopada 2022 roku, w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2022, podczas której Gmina Pokrzywnica zajęła I MIEJSCE w kategorii LIDER POWIATOWY. „Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu”. więcej informacji pod linkami: https://frdl.org.pl/aktualnosci/wyniki-rankingu-gmin-wojewodztwa-mazowieckiego-2022-r https://wpu24.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/12084_wybrano-lidera-powiatu-pultuskiego.html
więcej
Jak postępować z odpadami ze styropianu? – Wytyczne

Jak postępować z odpadami ze styropianu? – Wytyczne

więcej
Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

Więcej informacji w linku: https://bom.mazovia.pl/
więcej