Aktualności

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji

Ogłoszenie Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP). TERMIN Kandydatury można zgłaszać w terminie od 27 marca do 17 kwietnia 2023 r. wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie www.mrdpp.mazovia.pl. ZGŁOSZENIE KANDYDATA Zgłosić kandydata na członka MRDPP mogą organizacje pozarządowe, związki/ porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o […]
więcej
Zakończono realizację Projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II”

Zakończono realizację Projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II”

W dniu 24 maja 2022 roku Gmina Pokrzywnica wraz z Generalnym Wykonawcą zadania dotyczącego montażu urządzeń grzewczych, lokalną firmą – Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński – podpisała protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie całość zadania w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wcześniej, Gmina zakończyła część termomodernizacyjną projektu, która polegała na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowie. Prace termomodernizacyjne zostały odebrane 31 marca 2022 r., wykonawcą prac była firma BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku. Podsumowując wszystkie przeprowadzone prace, finalnie w ramach projektu wykonano: […]
więcej
Szczepienie lisów

Szczepienie lisów

więcej
ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pokrzywnica będzie Błysk- Bis Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki. Umowa na odbiór  i zagospodarowanie komunalnych odpadów komunalnych z w/w podmiotem została podpisana w dniu 02.03.2023 r. na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na okres kwiecień- wrzesień 2023. Od kwietnia 2023 r. obowiązuje nowy podział na 5 tras odbioru odpadów komunalnych: Trasa I Miejscowości: Koziegłowy, Łępice, Łubienica, Łubienica Superunki, Niestępowo Włościańskie Nowe Niestępowo, Olbrachcice, Witki Trasa II […]
więcej
Zmiana godzin pracy Urzędu w dniu 24.03.2023 r.

Zmiana godzin pracy Urzędu w dniu 24.03.2023 r.

W związku z uroczystością pogrzebową ŚP. Anny Księżyk uprzejmie informujemy, że w dniu 24.03.2023 r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 11:45. Za utrudnienia przepraszamy!
więcej