Aktualności

Informacja dotycząca zakazu używania dmuchaw do liści

Informacja dotycząca zakazu używania dmuchaw do liści

Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 20.11.2020 r. znak PZ-PI-I.721.10.2019.MB w sprawie zakazu używania dmuchaw do liści na terenie województwa mazowieckiego.
więcej
Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO. Uczestnikami konkursu są gminy, na terenie których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują SAMOSPISU INTERNETOWEGO w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zwycięzcami w każdym województwie będą gminy, w których spisze się przez Internet najwięcej osób oraz ich udział w ogólnej grupie uczestników Powszechnego Spisu Rolnego będzie największy. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one, tablety. Szczegóły konkursu: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020 Samospis internetowy: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020
więcej
Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych. Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie. Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość […]
więcej
Nowy Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza przyjęty

Nowy Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza przyjęty

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że w dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r. pod pozycją 9595 i jest również dostępna na stronach internetowych: www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl . Powyższy program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r. Termin rozpoczęcia realizacji wszystkich działań naprawczych (oprócz przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji) to […]
więcej
UWAGA!!!  NIE PAL ŚMIECI!!!

UWAGA!!! NIE PAL ŚMIECI!!!

 Urząd Gminy w Pokrzywnicy przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu zakazu spalania odpadów w piecach i kotłowniach domowych jak również na wolnym powietrzu (ogniskach). Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina. Spalający odpady w domowych piecach gwarantują sąsiadom szkodliwy dym zawierający trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla i drażniący tlenek azotu, który uszkadza płuca. Dym zawiera również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalanie […]
więcej