Projekt partnerski OZE realizowany w Gminie Pokrzywnica sfinalizowany

30 Czerwiec 2021 r.
Redaktor: kaminska
Projekt partnerski OZE realizowany w Gminie Pokrzywnica sfinalizowany

Na przestrzeni ostatniego roku możemy zauważyć rosnącą w imponującym tempie liczbę instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Pokrzywnica. Jednym z kluczowych elementów rozkwitu i zwiększonej ilości tych instalacji były przeprowadzone w tym kierunku działania przez Gminę Pokrzywnica w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”

Projekt wspomagający rozwój OZE wśród mieszkańców Gminy Pokrzywnica został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt został sfinalizowany w partnerstwie, w które wchodzą: Gmina Pokrzywnica, Gmina Obryte, Gmina Ojrzeń i Powiat Pułtuski. Wartość projektu wyniosła 12 320 023,66 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych to 9 100 223,97 zł. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:

  • 430 instalacji kolektorów słonecznych
  • 259 instalacji fotowoltaicznych
  • 8 instalacji pomp ciepła

W Gminie Pokrzywnica zrealizowano 213 instalacji kolektorów słonecznych, 184 instalacje fotowoltaiczne oraz 8 instalacji pomp ciepła, co przyczyni się do zwiększenia ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy.

Elementem wieńczącym działania w ramach projektu były przeprowadzane działania promocyjne wśród uczniów Szkół Podstawowych. W ramach spotkań na terenie Gminy Pokrzywnica, Obryte i Ojrzeń, zostały przedstawiane dzieciom odnawialne źródła energii zastosowane w projekcie oraz starano się przybliżyć im podstawowe zagadnienia związane z OZE. Na terenie Gminy Pokrzywnica odbyły się dwa takie spotkania z dziećmi – w Szkole Podstawowej w Dzierżeninie oraz w Nowym Niestępowie.

Załączniki

Załącznik nr 5 - Prezentacja MAE dla uczniów z Gminy Pokrzywnica
8289823 MB