Nowe boisko w Pokrzywnicy

7 Listopad 2019 r.
Redaktor: kaminska
Nowe boisko w Pokrzywnicy

Gmina Pokrzywnica  otrzymała dofinansowanie w wysokości 95.250,00 zł od samorządu Mazowsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury  Sportowej MAZOWSZE 2019”. Umowę na zadania związane z programem podpisali 11 lipca 2019 r.  Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy oraz Magdalena Lusa Skarbnik Gminy.

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

Gmina Pokrzywnica wystąpiła z jednym wnioskami, który odpowiadał założeniom programu, na realizację zadania polegającego na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica.

Umowę z Wykonawcą zadania Firmą: Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „Chojnaccy”, Witoszów Górny 15, 58-100 Świdnica została podpisana w dniu 03.09.2019 r.

Wartość inwestycji wyniosła 526.875,12 zł. brutto.

Odbioru inwestycji dokonano w dniu 15 października 2019 roku.

Powstało pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, które będzie stanowić doskonałe miejsce do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej.  Wybudowanie obiektu pozwoli na organizowanie zawodów piłkarskich dla okolicznych klubów jak też  prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży pokrzywnickich szkół.

W bliskim sąsiedztwie boiska znajduje się Otwarta Strefa Aktywności, która powstała w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Boisko będzie  idealnie uzupełniać rekreacyjny charakter tego terenu.

Realizacja przedmiotowego obiektu miała na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzenie wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.

Na boisku będą mogły się odbywać zajęcia oraz turnieje w czasie wolnym od pracy czy zajęć lekcyjnych jak również wakacji. Boisko przeznaczone będzie do rekreacji w formie gry w piłkę nożną.