Dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I

10 Styczeń 2024 r.
Redaktor: kaminska
Dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I

17 listopada 2021 r. Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na inwestycję drogową z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 1. W ramach otrzymanej dotacji zostanie zrealizowane następujące przedsięwzięcie:

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i remoncie dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica.

Wartość inwestycji: 7.500.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład:  7.125.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pokrzywnica: 375.000,00 zł