Ważne wiadomości

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r. Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do […]
więcej
Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w Gminie Pokrzywnica

Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w Gminie Pokrzywnica

Od 1 czerwca br. na terenie Gminy Pokrzywnica w ramach  Projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” trwają montaże instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach przedmiotowego projektu w Gminie Pokrzywnica na budynkach prywatnych zostanie zainstalowanych 180 szt. instalacji fotowoltaicznych, 210 instalacji solarnych i 8 powietrznych pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ponadto instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 4 budynkach użyteczności publicznej tj. na budynku Urzędu Gminy Pokrzywnica, Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie, Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie oraz oczyszczalni ścieków. Wykonawcą inwestycji jest firma ANTINUS Sp. z o.o. z […]
więcej
Dofinansowania dla Gminy Pokrzywnica

Dofinansowania dla Gminy Pokrzywnica

10 czerwca 2020 r. w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach dotacji Gmina Pokrzywnica pozyskała 115.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo”. Tego samego dnia podpisano również umowę dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pokrzywnica. 20.000,00 zł jakie otrzymała Gmina Pokrzywnica przeznaczone będzie na  remont stolarki okiennej, instalacji hydraulicznej z grzejnikami oraz ścian i sufitów.
więcej

Wznowienie przyjmowania odpadów do PSZOK w Pokrzywnicy

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje o wznowieniu przyjmowania odpadów do PSZOK w Pokrzywnicy, ul. Ogrodowa 19A (obok oczyszczalni ścieków). Począwszy od sierpnia 2020 r., PSZOK będzie czynny w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 14.00-17.00.  
więcej