Ważne wiadomości

Logo Pokrzywnica

Poprawa efektywności energetycznej budynków

Informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii  pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow .  
więcej
Logo Pokrzywnica

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBOWIĄZEK  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH   Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021, poz. 906) oraz uchwałą XXXIII/251/2022  Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 6714) obowiązkiem każdego mieszkańca gminy jest segregowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z tymi zasadami odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o następujących kolorach: w worku żółtym:  tworzywa sztuczne ( w […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Nadal przyjmujemy deklaracje CEEB!

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje: dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji. dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia, dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia, To oznacza, że nadal przyjmujemy deklaracje CEEB! Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków […]
więcej