Ważne wiadomości

Logo Pokrzywnica

ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pokrzywnica będzie Błysk- Bis Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki. Umowa na odbiór  i zagospodarowanie komunalnych odpadów komunalnych z w/w podmiotem została podpisana w dniu 02.03.2023 r. na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na okres kwiecień- wrzesień 2023. Od kwietnia 2023 r. obowiązuje nowy podział na 5 tras odbioru odpadów komunalnych: Trasa I Miejscowości: Koziegłowy, Łępice, Łubienica, Łubienica Superunki, Niestępowo Włościańskie Nowe Niestępowo, Olbrachcice, Witki Trasa II […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Przystąpienie do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego (załącznik nr 1), Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim (załącznik nr 2), Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (załącznik nr 3), Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (załącznik nr 4), Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów (załącznik nr 5). Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Komunikat dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Komunikat przypominający przedsiębiorcom z Mazowsza o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO, w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w gminie Pokrzywnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorco! Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. Prowadzenie ww. działalności bez […]
więcej
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących jubileuszu 50-lecia oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących jubileuszu 50-lecia oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego

              Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich z terenu gminy Pokrzywnica, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Zgłoszenia mogą dokonać pary małżeńskie i członkowie ich rodzin.       Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1 (pok. Nr 10), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pokrzywnicy tj.: poniedziałek- piątek: 8:00-16:00 wtorek: 9:00-17:00 Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczane są przez Wójta Gminy Pokrzywnica podczas uroczystości organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy. […]
więcej