Ważne wiadomości

Logo Pokrzywnica

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie: Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe, sosnowe) – ilość 12,00 mp; cena 1140 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe, jesionowe) – ilość 7,60 mp; cena 722,00 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (topolowe, klonowe) – ilość 6,50 mp; cena 617,50 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (sosnowe, topolowe, jesionowe) – ilość 7,15 mp; cena 679,25 zł + 23% VAT. Drewno sosnowe – ilość 9,06 mp; cena 860,70 zł + 23% VAT. Drewno sosnowe – ilość 12,02 mp, cena 1141,90 zł + 23% VAT. Drewno topolowe – ilość 10,63 […]
więcej
GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁTUSKIEGO

GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁTUSKIEGO

            W trakcie tegorocznej Gali, która odbyła się w piątek, 24 listopada 2023 roku w Przestrzeniach Bruna w Warszawie ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego m. in. w kategorii Liderów Powiatów. Zaszczytne miejsce Lidera Powiatu Pułtuskiego zajęła Gmina Pokrzywnica. Organizatorami gali była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. GMINĘ POKRZYWNICA WYBRANO LIDEREM POWIATU PUŁTUSKIEGO Więcej informacji pod linkiem: […]
więcej
Gmina Pokrzywnica otrzymała 11.6 mln zł dofinansowania z programów rządowych

Gmina Pokrzywnica otrzymała 11.6 mln zł dofinansowania z programów rządowych

Dnia 11.10.23 r. na Zamku w Pułtusku odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie z programów rządowych dla trzech powiatów: pułtuskiego, makowskiego i wyszkowskiego. Gmina Pokrzywnica otrzymała łącznie 11.6 mln zł na:   Poprawę infrastruktury drogowej w m. Łubienica-Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica – 2 450 000 zł.   Budowę nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 5 700 000 zł,   Remont i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny – 2 380 000 zł,   z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo – 1 043 […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Konsultacje społeczne – aktualizacji programu ochrony powietrza dla woj. mazowieckiego

Twoje zdanie ma znaczenie! Weź udział w konsultacjach aktualizacji POP. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powietrza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska). Program ochrony powietrza (skrót: POP) zawiera m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza. W przypadku, jeśli normy jakości powietrza są przekraczane w kolejnych latach obowiązywania POP, zarząd województwa musi opracować projekt aktualizacji POP. Z rocznych ocen jakości powietrza za lata […]
więcej