Ważne wiadomości

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKRZYWNICA W 2020 ROKU

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pokrzywnica planuje złożyć  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2020.        Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.        Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany […]
więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na styczeń i luty 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych  i segregowanych                Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk                         ul. Nasielska 26, 05-140 Serock Tel. 22 782-73-87 LP   TRASA ROK 2020 MIESIĄC I II     1 Trasa I MIEJSCOWOŚCI: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice  Witki, Olbrachcice, Łubienica 21 20     2 Trasa II MIEJSCOWOŚCI: Pokrzywnica, Pomocnia , Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek 23 24     3 Trasa III  MIEJSCOWOŚCI: Karniewek,  Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek 27 25   4 Trasa IV […]
więcej

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA, KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległ numer konta, na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica Numer konta: UWAGA NOWY NR KONTA !!!! Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica 07 8232 0005 1300 2336 2000 0260 W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ……… TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: za I kwartał  do 15 marca danego roku za II kwartał do 15 maja danego roku za III kwartał do 15 września danego roku za IV kwartał […]
więcej