Ważne wiadomości

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA, KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległ numer konta, na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica Numer konta: UWAGA NOWY NR KONTA !!!! Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica 07 8232 0005 1300 2336 2000 0260 W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ……… TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: za I kwartał  do 15 marca danego roku za II kwartał do 15 maja danego roku za III kwartał do 15 września danego roku za IV kwartał […]
więcej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Urząd Gminy w Pokrzywnicy przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Wnioski należy składać w tut. Urzędzie Gminy w terminie do 29 listopada 2019 r. Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 15) oraz na stronie www.pokrzywnica.pl. Informujemy, że złożenie […]
więcej
Gmina Pokrzywnica – LIDEREM ZMIAN

Gmina Pokrzywnica – LIDEREM ZMIAN

Aktywni – tak jednym słowem można określić beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Z przedstawicielami nagrodzonych Liderów, laureatami 3 głównych nagród i 3 wyróżnień konkursu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych „Lider Zmian 2019”, spotkał się 29 października wicemarszałek Wiesław Raboszuk.   Projekty liderów, realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej, zostały szczególnie docenione i wyróżnione przez mieszkańców Mazowsza. – Lider zmian to samorząd, który wykorzystuje środki unijne na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, prowadzi inwestycje lub też działania społeczne, które realizuje dzięki funduszom UE. Liderem zmian może być również firma, która właśnie wdraża nowy produkt i wprowadza go na rynek. Firmy te […]
więcej
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)? BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Obowiązek rejestracji Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są […]
więcej
Realizacja Projektu „Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Pokrzywnica”

Realizacja Projektu „Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Pokrzywnica”

W dniu 14.06.2016r. w Mławie została uroczyście podpisana umowa na   w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: e-administracja Całkowity koszt projektu 1 838 046,81, Dofinansowanie 1.470.437,44 Projektem są objęte wszystkie jednostki Gminy Pokrzywnica: Szkoły, GOPS, Biblioteka, Urząd. Projekt będzie obejmował: rozbudowę i modernizację posiadanych e-usług: budowa formularzy, przebudowa systemu e-podatków rozszerzenie dostępach usług online. W ramach zadania będą dostarczone usługi o wysokim stopniu dojrzałości, oraz modernizacja systemu powiadomień mieszkańców, sms, mail. budowę nowych portali www, bip, opendata – dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, responsywnych – dostosowanych do  wszelkich rodzajów urządzeń, stworzenie portalu turystyczno-informacyjnego. integrację systemów […]
więcej