Ważne wiadomości

INFORMACJA o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków. Obwodowych Komisji Wyborczych

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku ograniczeniem sposobu załatwiania spraw przez Urząd Gminy Pokrzywnica, polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów, celem umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także celem zapewnienia ich przyjmowania informuje się że: 1)zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@pokrzywnica.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na […]
więcej

INFORMACJA WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

Pokrzywnica, dnia 25 marca 2020 r. SO.5535.9.2020.SK INFORMACJA WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 marca 2020 r. Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Pokrzywnica, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku wprowadza obostrzenia mające    na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski.   Zgodnie z tym rozporządzeniem od środy dnia 25 marca do soboty 11 kwietnia  zakazane jest przemieszczanie się osób z wyjątkiem: wykonywania czynności zawodowych – wyjście do pracy, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego – wyjścia po zakupy, wyjścia w celu uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń w ograniczaniu skutkom koronawirusa, w tym […]
więcej
Komunikat

Komunikat

KOMUNIKAT Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 13 marca 2020 r.   W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce  o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zawiesza się przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Od dnia 16 marca 2020 r. Urząd Gminy w Pokrzywnicy jest zamknięty dla interesantów. W Urzędzie Gminy sprawy można załatwiać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu (23) 691-87-21 bądź 509-498-457 lub pod adresem e-mailowym ug@pokrzywnica.pl, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:  /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP;  /7q9k8m4ytz/skrytka. Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest w […]
więcej