Ważne wiadomości

Logo Pokrzywnica

05.11.2021 r. nie wyrobisz dowodu osobistego

INFORMACJA         Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia dowodów osobistych zawierających odcisk palców w dniu 5 listopada 2021 r. wszelkie sprawy związane z tym obszarem będą niedostępne. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej
Utrudnienia w ruchu drogowym w miejscowości Łosewo

Utrudnienia w ruchu drogowym w miejscowości Łosewo

OGRANICZENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 3401 W W MIEJSCOWOŚCI ŁOSEWO Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że w dniach 19.10.2021 r. – 20.10.2021 r. wykonywana będzie przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401 W w miejscowości ŁOSEWO. W dniu 19.10.2021 r. od godz. 8.00 prowadzone będą roboty drogowe (wymiana przepustu) na całej szerokości jezdni, ruch na kilka godzin zostanie wstrzymany. W związku z powyższym zaleca się objazd przez miejscowość Ciepielin. Za powstałe utrudnienia przepraszamy uczestników ruchu drogowego. Zarządca drogi
więcej
Logo Pokrzywnica

II konsultacje społeczne dot. zmiany uchwały antysmogowej

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw. […]
więcej
II etap przebudowy drogi gminnej relacji  Dzbanice – Gzowo zakończony

II etap przebudowy drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo zakończony

W dniu 05 października 2021 r. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo. W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340326W relacji Dzbanice – Gzowo, etap II”, na odcinku o długości 761 m zostały przeprowadzone roboty budowlane obejmujące wykonanie: podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm • warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm • warstwy ścieralnej AC 11 S  gr. 4 cm szerokość nawierzchni 3,5 m wykonanie 2 mijanek umocnienie poboczy oznakowania pionowego Całkowita wartość przedsięwzięcia to 238.820,40 zł Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.3.2021 r. z […]
więcej