Ważne wiadomości

Logo Pokrzywnica

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw. Z perspektywy […]
więcej
Logo Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pokrzywnica

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888), z związku z Uchwałą Nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 4584)                                   Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia że od 1 lipca 2021 r. zmieniają się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i wynoszą następująco: 22,00 zł za osobę– jeżeli opłaty są zbierane w sposób selektywny, 44,00 […]
więcej
[Lk28 Przasnysz] Wstępne spotkania konsultacyjne

[Lk28 Przasnysz] Wstępne spotkania konsultacyjne

Trwają prace nad wyznaczeniem proponowanych wariantów trasy nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. W związku z powyższym opracowany został plan spotkań konsultacyjnych związanych z opracowywanym Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym Linii Kolejowej Zegrze – Przasnysz. Podczas spotkań przedstawiciele biura projektowego, odpowiedzialnego za przygotowanie studium, będą bliżej przedstawiać założenia wstępnie zdefiniowanych wariantów tras, a zainteresowani będą mogli zadawać pytania. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, spotkania będą prowadzone w formule zdalnej (online). Spotkanie poświęcone początkowemu odcinkowi linii kolejowej, przebiegającemu przez tereny gmin Pokrzywnica, Nieporęt, Serock i Pułtusk. Konsultacje dla mieszkańców gmin Pułtusk, a także Nieporęt, Serock i Pokrzywnica odbędą się w poniedziałek 28 […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Wnioski należy składać w tut. Urzędzie Gminy w terminie  do 20 lipca 2021 r. Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie https://pokrzywnica.eboi.pl/ServiceCard/GetServiceCard/fc2531a0-0708-4963-902d-d943a6b33563 Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W razie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpady będą zbierane dopiero w […]
więcej