Ważne wiadomości

I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

              We wtorek, dnia 07.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się, pierwsza w tej kadencji, Sesja Rady Gminy Pokrzywnica, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Halina Gwiazdowska, wręczyła Wójtowi oraz Radnym zaświadczenia o wyborze na stanowisko.                 Rolę Przewodniczącej Seniorki pełniła radna Pani Grażyna Leleń. Po złożeniu ślubowania przez Wójta i Radnych, w tajnym głosowaniu, na nowego Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Piotr Taperek, natomiast Wiceprzewodniczącą została Pani Anna Dudkowska. Wybrano również komisje Rady i ich Przewodniczących.
więcej
Logo Pokrzywnica

Informacja dot. PSZOK w Pokrzywnicy

Informujemy, że w dniu 7 maja 2024 r. PSZOK będzie nieczynny. Najbliższy termin otwarcia PSZOK- 21 maja 2024 r. (wtorek),  godziny od 14.00 do 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej
Logo Pokrzywnica

Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami: Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030, Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów. Cel konsultacji Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji […]
więcej
Podpisanie umowy na II etap budowy kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica

Podpisanie umowy na II etap budowy kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica

  Dziś, dnia 04.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy została podpisana umowa na II etap budowy kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica, który obejmie Al. Fatimską.  Nazwa zadania: “Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni” Kanalizacja zostanie wybudowana na Al. Fatimskiej. Wykonawca: MULTI-KOM Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103 07-410 Ostrołęka   Wartość zadania: 5 181 000,00 zł brutto Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 400 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
więcej
W gminie pokrzywnica powstaną dwa kluby dziecięce przy szkołach podstawowych

W gminie pokrzywnica powstaną dwa kluby dziecięce przy szkołach podstawowych

Dnia 27.03.2024 r. w Warszawie Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba wraz ze Skarbnikiem Magdaleną Lusa wzięli udział w konferencji z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącej Programu Maluch +. Spotkanie dotyczyło zapewnienia przez Gminy opieki nad dziećmi do lat 3.  Zaraz po Świętach Wielkanocnych zostanie podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim Mariuszem Frankowskim na dofinansowanie adaptacji i utrzymania dwóch pomieszczeń przy Szkołach Podstawowych w Gzowie i Pobyłkowie Dużym na Kluby Dziecięce. Planowane otwarcie przypadnie na wrzesień 2024 r.
więcej