103 ROCZNICA KU PAMIĘCI BOHATERA WOJNY 1920 R. PPOR. ZDZISŁAWA STRASZEWICZA

Redaktor: olszewska