I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

9 Maj 2024 r.
Redaktor: olszewska
I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

              We wtorek, dnia 07.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się, pierwsza w tej kadencji, Sesja Rady Gminy Pokrzywnica, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Halina Gwiazdowska, wręczyła Wójtowi oraz Radnym zaświadczenia o wyborze na stanowisko.

 

              Rolę Przewodniczącej Seniorki pełniła radna Pani Grażyna Leleń. Po złożeniu ślubowania przez Wójta i Radnych, w tajnym głosowaniu, na nowego Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Piotr Taperek, natomiast Wiceprzewodniczącą została Pani Anna Dudkowska. Wybrano również komisje Rady i ich Przewodniczących.

I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA