Gmina Pokrzywnica – LIDEREM ZMIAN

8 Listopad 2019 r.
Redaktor: kaminska
Gmina Pokrzywnica – LIDEREM ZMIAN

Aktywni – tak jednym słowem można określić beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Z przedstawicielami nagrodzonych Liderów, laureatami 3 głównych nagród i 3 wyróżnień konkursu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych „Lider Zmian 2019”, spotkał się 29 października wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Projekty liderów, realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej, zostały szczególnie docenione i wyróżnione przez mieszkańców Mazowsza.

– Lider zmian to samorząd, który wykorzystuje środki unijne na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, prowadzi inwestycje lub też działania społeczne, które realizuje dzięki funduszom UE. Liderem zmian może być również firma, która właśnie wdraża nowy produkt i wprowadza go na rynek. Firmy te dopiero zaczynają swoją drogę biznesową i nie mają własnych środków finansowych, dlatego – chcąc je uzyskać – starali się o dotacje z  programu operacyjnego.

 

Gmina Pokrzywnica jest laureatem plebiscytu pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy wiejskie poniżej 5 tys. mieszkańców. Spośród pozyskanych około 13 mln zł z UE, na każdego mieszkańca gminy przypadło ponad 2 620 zł. W ramach RPO WM na terenie gminy Pokrzywnica realizowane są obecnie projekty dotyczące m.in. wymiany urządzeń grzewczych oraz instalacji OZE.

Statuetkę „Lidera Zmian” w kategorii samorząd odebrał wójt gminy Adam Dariusz Rachuba.