Aktualności

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2021 R.

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2021 R.

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pokrzywnica planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2021. Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w […]
więcej
Spotkanie wigilijne mieszkańców Kępiastego

Spotkanie wigilijne mieszkańców Kępiastego

To już 6. raz Mieszkańcy Kępiastego odpowiadają na zaproszenie Sołtysa i uczestniczą w Wigilii sołeckiej. W ten sposób świętują Narodziny Chrystusa i pielęgnują tradycje. W sobotę 19 grudnia ubrali wspólnie choinkę, rozświetlili lampkami, podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, a na koniec skosztowali wigilijne potrawy. Sołtys wręczył paczki świąteczne samotnym mieszkańcom wsi. Obecni Mieszkańcy wyrazili radość i wdzięczność ze spotkania. Następnego dnia podziwiali również Szopkę Betlejemską wykonaną przez sołtysa przy historycznej kapliczce. Na tablicach informacyjnych Kępiastego, Wólki Zaleskiej, Bud Pobyłkowskich i Pobyłkowa Dużego pojawiły się życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku dla wszystkich Mieszkańców i Gości powyższych […]
więcej
ANKIETA – BADANIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH

ANKIETA – BADANIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo, pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu. Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej […]
więcej
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

więcej
Możliwa przerwa w dostawie wody

Możliwa przerwa w dostawie wody

W związku z planowaną wcinką wodociągową Ø160 w m. Budy Obrębskie gm. Pokrzywnica Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie informuje, że w dniu 10.12.2020 r. może nastąpić przerwa w dostawie wody w godz. 9:00 – 13:00.
więcej