Aktualności

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Niniejszym publikujemy Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Jednocześnie apelujemy o wywiązywanie się z obowiązków  dotyczących  bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.
więcej
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” Szanowni Państwo! Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Projekt Programu otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Cele szczegółowe Programu obejmują: 1) skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem […]
więcej
160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

„Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy” Józef Piłsudski, 21 styczeń 1919 r.        Dnia 23.01.2023 roku, w Łępicach, przy niedawno odsłoniętym pomniku Ministra Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego – Rafała Krajewskiego, odbyła się uroczystość złożenia wieńca i zapalenia zniczy dla upamiętnienia 160 rocznicy wybuchu największego w XIX w. polskiego zrywu narodowego.         W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele gminy Pokrzywnica, Wójt – Adam Dariusz Rachuba, sekretarz – Tadeusz Jakubiak oraz skarbnik – Magdalena Lusa.   […]
więcej
Prośba o wsparcie finansowe GKS Pokrzywnica

Prośba o wsparcie finansowe GKS Pokrzywnica

więcej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Wnioski należy składać w tut. Urzędzie Gminy w terminie  do 10 lutego 2023 r. Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie https://pokrzywnica.eboi.pl/ServiceCard/GetServiceCard/ad3c83a3-6176-4390-b4b9-41310a9c6e78 Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W razie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpady będą zbierane w 2023 […]
więcej