Aktualności

Prezentacja dotycząca budowy nowego szlaku kolejowego Zegrze – Przasnysz.

Prezentacja dotycząca budowy nowego szlaku kolejowego Zegrze – Przasnysz.

więcej
Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dot. dwutlenku siarki w powietrzu

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dot. dwutlenku siarki w powietrzu

Zarząd Województwa Mazowieckiego poinformował tut. Urząd Gminy o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu. Gdzie zapoznać się z dokumentem Projekt planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na dole strony. Z ww. dokumentem można zapoznać się również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, […]
więcej
PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją […]
więcej
POLIPRAGMAZJA – KAMPANIA EDUKACYJNA

POLIPRAGMAZJA – KAMPANIA EDUKACYJNA

Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem „Świadomy pacjent – skuteczna terapia”, mającą na celu ograniczenie zjawiska polipragmazji wśród Polaków. „Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie” to hasło przewodnie kampanii. Polipragmazja, nazywana też wielolekowością, to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jednocześnie. W okresie pandemii koronawirusa ryzyko polipragmazji wzrasta. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/ . Zachęcamy także do lektury Gazety NFZ „Jak zażywać leki?”, która jest w załączniku.
więcej
II etap konsultacji społecznych dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego

II etap konsultacji społecznych dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. poinformował tutejszy Urząd, że  30 listopada br. rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie przygotowaliśmy raport podsumowujący pierwszy etap, który znajdą Państwo pod linkiem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl Podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. W tym […]
więcej