Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2015. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:
1) celów współpracy – § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej – § 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok – § 15 -22 programu,
5) środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,
6) pozostałych zapisów programu.

W dniu 12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750,00 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”.

Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2016:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

Formularz konsultacyjny

OSTRZEŻENIE NUMER 143/II/2015
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 19-05-2015 do godz. 23:30 dnia 19-05-2015

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: W ciągu dnia na terenie ww. województw prognozuje się wystąpienie burz, miejscami o gwałtowniejszym przebiegu, będą im towarzyszyć opady deszczu do 30l, lokalnie grad do 2cm, a także porywisty południowo zachodni wiatr do 80km/h.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Ogłoszenie

14 maja 2015

Ogłoszenie

 Gmina Pokrzywnica w imieniu Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 poszukuje pracownika na stanowisko pracy:

 Konserwatora
oczyszczalni ścieków w miejscowości  Pokrzywnica

 Proponowany wymiar czasu pracy – ¾ etatu ( 6 godz. na dobę).

Wymagane wykształcenie minimum zawodowe ( preferowane średnie) o kierunku elektryk, hydraulik, mechanik.

Ofertę pracy ( podanie, CV) należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy Pokrzywnica  do dnia 25 maja 2015 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 519 129 929 – Janusz Wojnarowski ZUW dla PR w Mławie.

 Wójt Gminy Pokrzywnica

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości

 że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2014, poz. 518 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ul. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,    oznaczonych numerami 434 i 494/1, położonych w obrębie i jednostce ewidencyjnej Pokrzywnica.

 Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr  inż  Adam Dariusz Rachuba

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE ZWROTU POJEMNIKA NA ODPADY

 Firma Błysk-Bis Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki oczekuje kontaktu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są w posiadaniu ich pojemników na odpady.

Kontakt na nr tel:  (29) 71 72 234

BYŁYSK1 błysk

Ostrzeżenie

28 kwietnia 2015

 

OSTRZEŻENIE NUMER 132/II/2015
BURZE Z GRADEM
 Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 28-04-2015 do godz. 23:00 dnia 28-04-2015
Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: W ciągu dnia na terenie ww. obszaru prognozuje się wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu do 20l, lokalnie z gradem do 3cm, porywistym południowym wiatrem do 80km/h. Burze mogą utrzymywać się do pierwszej części nocy. Chwilami mogą mieć gwałtowniejszy przebieg. W pasie od Mazowsza po Warmię i Mazury istnieje w godzinach po południowych niewielkie ryzyko wystąpienia Trąby powietrznej
Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
 Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 27-04-2015 godz. 22:04
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 38