Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Ślubowanie PSP Niestępowo

14 października 2014

8 października w PSP im. W. Machnowskiego w Nowym Niestępowie miała miejsce bardzo ważna uroczystość – Ślubowanie klasy I. To bardzo ważny dzień w naszym kalendarzu szkolnym. Uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym. Po pasowaniu przez panią dyrektor Danutę Borowską stali się członkami społeczności szkolnej. Swoją obecnością zaszczycił uczniów ksiądz proboszcz Wiesław Kosiński. Dzieci zostały obdarowane upominkami, których fundatorem był pan wójt Adam Dariusz Rachuba.

Galeria zdjęć

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy – BEZPIECZNA I PRZYJAZNA

 W dniach 1 i 2 października 2014r. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy przyjechali ratownicy medyczni  oraz policjanci. Spotkali się  z uczniami aby przeprowadzić zajęcia na temat:  „ Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”, oraz „Bezpieczeństwa na drodze”.

Zajęcia zorganizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych i z zainteresowaniem słuchali części teoretycznej. Teraz już wszyscy uczniowie wiedzą jakie na nich  czyhają  zagrożenia,  jak zachować się w trudnych sytuacjach oraz jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

Galeria zdjęć

„Święto pieczonego ziemniaka”

Dnia 3 października 2014 roku spotkaliśmy się na szkolnym Święcie Pieczonego Ziemniaka połączonym z obchodami Dnia Chłopaka.
23 września – w pierwszy dzień jesieni – przypada Święto Ziemniaka a 30 września przypada Dzień Chłopaka.
3 października jest również Dniem Uśmiechu, który wymyślono w 1999r.
Na rozpoczęciu naszej uroczystości złożono serdeczne życzenia dla wszystkich chłopców z okazji ich święta. Wybrano także najsympatyczniejszego chłopaka i najsympatyczniejszą dziewczynę. Odbyły się m.in. rozgrywki sportowe w piłkę nożną, zabawy z chustą animacyjną, pieczenie ziemniaków i kiełbasek. Uczestnicy wzięli udział w specjalnym quizie dotyczącym ziemniaka.
Impreza bardzo się udała, tym bardziej że pogoda dopisała i mogliśmy cieszyć się pięknym słońcem.

Galeria zdjęć

SPOTKANIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW W PSP IM. DOROTY GELLNER W POBYŁKOWIE DUŻYM.

Każde spotkanie jest okazją do bliższego poznania i nawiązania nowych znajomości.
2 października 2014r. z zaproszenia na spotkanie integracyjne skorzystali szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie i przybyli rowerami pod opieką p.Wiesławy Gronczewskiej i ks. Arkadiusza Sikorskiego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.
Uczniowie integrowali się w losowo wybranych grupach poprzez różnego rodzaju zabawy takie jak: quizy, tworzenie różnobarwnych kompozycji z figur płaskich, zabawa TAK-NIE, wąż, rozgrywki sportowe (mecz piłki nożnej).
Punktem kulminacyjnym spotkania było ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.
W tym dniu uczniowie spędzili czas miło i wesoło.

Galeria zdjęć

Oznakowanie posesji

7 października 2014
MIESZKAŃCY GMINY POKRZYWNICA
 
         Ninieszym przypominam o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.) właściciele lub zarządcy nieruchomości zabudowanych zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. Jeżeli budynek położony jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.
       Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi firmie BŁYSK-BIS Sp. z o.o. odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy.
                                                   Wójt
                               /-/ Adam Dariusz Rachuba

Podziękowania

3 października 2014
WÓJT  GMINY   POKRZYWNICA

składa serdeczne podziękowania sponsorom  oraz wszystkim tym ,którzy swoim zaangażowaniem sprawili ,że XIV dożynki w Pokrzywnicy były ciekawą imprezą i wspaniałą zabawą.

                                                                                  /-/ Adam Dariusz Rachuba

System e-podatków

29 września 2014

Uruchomienie systemu e-podatki

Urząd Gminy uprzejmie informuje, iż został uruchomiony nowy system e-podatki dla mieszkańców gminy oraz osób posiadających nieruchomości na terenie gminy, umożliwiający podgląd posiadanych nieruchomości, ich wielkości, podstawy opodatkowania, klasy gleby itp. oraz danych finansowych jakie pozostały do zapłaty wraz z ewentualnymi zaległościami.
Do tego systemu dołączone są także informacje o odpadach komunalnych.

System jest cały czas aktualizowany i będzie posiadał coraz więcej informacji o podatniku i jego podatkach. W niedługim czasie zostanie także uruchomiony system płatności elektronicznych.Uruchomienie systemu jest bardzo proste i nie wymaga zawiłych procedur. Wystarczy wejść na stronę https://pokrzywnica.eboi.pl na której zakładamy swoje konto a następnie z katalogu spraw wybieramy według podziału alfabetycznego sprawę „System e-podatki”  wypełniamy formularz „Wniosek o dostęp do systemu e-podatków„ który znajduje się na dole procedury i wysyłamy go do Urzędu elektronicznie. Nie są wymagane żadnego rodzaju podpisy elektroniczne lub profile zaufane.

W ciągu kilku dni w zakładce inne pojawią się państwa dane z systemu e-podatków.

Wszelkie pytanie i dodatkowe wyjaśnienia udostępniane są pod numerem telefonu 23 691 88 42 lub adresem mailowym informatyk@pokrzywnica.pl

Zachęcamy do uruchamiania i testowania nowego systemu oraz zgłaszania ewentualnych uwag.

I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy
z dnia 24 września 2014r.

            Zgodnie z art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2014r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

  1. Jadwiga Modzelewska zam. Gzowo – przewodnicząca komisji
  2. Joanna Piecychna zam. Nowe Niestępowo – zastępca przewodniczącej komisji
  3. Przemysław Leleń zam. Koziegłowy – członek komisji
  4. Elżbieta Małgorzata Jamiołkowska – Maciąg zam. Dzierżenin – członek komisji
  5. Monika Przybysz zam. Koziegłowy  – członek komisji
  6. Klaudia Skarżycka zam. Pokrzywnica – członek komisji
  7. Monika Bartosiewicz zam. Pokrzywnica – członek komisji

 Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 3, tel. (23) 6918721.

              Zgłoszenia kandydatów na radnych będą przyjmowane w dniach pracy Urzędu Gminy w godz. od 900 do 1600,w terminie od 25 września 2014r. do 6 października 2014 r. oraz w dniu 7 października 2014r. do godz. 2400 .

      Zgłoszenia kandydatów na Wójta będą przyjmowane w dniach pracy Urzędu Gminy w godz. od 900 do 1600, w terminie od 25 września 2014r. do 16 października 2014r. oraz w dniu 17 października 2014 r. do godz. 2400 .

                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                     /-/ Jadwiga Modzelewska

APEL

24 września 2014

A    P    E    L

Wójt  Gminy  Pokrzywnica zwraca się z prośbą do wszystkich rolników gminy Pokrzywnica o udzielenie pomocy rodzinie 

P. Andryszczyk, zam. Ciepielin 30.  

W dniu 13 września  b.r. (sobota) w wyniku pożaru spłonęły  budynki  gospodarcze  Pana  Andryszczyka  (stodoła i obora) w których  znajdowały się  tegoroczne plony rolne oraz pasze dla zwierząt.

W chwili  obecnej  liczy się  każda  pomoc sąsiedzka w postaci siana , zboża czy słomy.

Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję.

 


            Pragniemy poinformować, iż decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Gmina Pokrzywnica została nominowana do nagrody Gmina Roku 2014. Plebiscyt ma na celu promowanie powiatów i gmin poszczególnych województw, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o poprawę infrastruktury, ochronę środowiska naturalnego, sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu – umiejętnie wykorzystując przy tym środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, dbając tym samym o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu. Plebiscyt skierowany jest do wszystkich gmin z poszczególnych województw, które realizując wzorcowo działania ustawowe oraz strategię rozwoju na rzecz społeczności lokalnej podnoszą standard życia mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami.

1 2 3 4 5 6 26