Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

OSTRZEŻENIE METEO Nr 12

24 lutego 2017

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 24.02.2017 do godz. 16:00 dnia 24.02.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na południu, najniższe na północy województwa.
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 13:16 dnia 23.02.2017

SZKOLENIE

22 lutego 2017

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie :

,,Płatności obszarowe – aktualności dotyczące 2017 roku”

 

Szkolenie odbędzie się 30.03.2017 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.                                                                                                                  

Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86

SZKOLENIE

22 lutego 2017

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie :

,,Prawidłowa technologia uprawy roślin rolniczych – kukurydza”

 

Szkolenie odbędzie się 23.03.2017 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.                                                                                                                  

Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86

 

Obwieszczenie

22 lutego 2017

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

 Wójt Gminy Pokrzywnica  na podstawie  art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o: 

 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny /piasków/ ze złoża kruszywa naturalnego „Pogorzelec I” na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 116/15  położonej w miejscowości Pogorzelec, gm. Pokrzywnica, związku ze złożeniem przez Pana Krzysztofa Sikorskiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 26.04.2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Sikorskiego.
 3. W ramach toczącego się postępowania zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
 4. Organem właściwym do wydania decyzji określonej w pkt. 3 jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Organem właściwym do wydania opinii co do konieczności opracowania raportu i jego zakresu był: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Organem właściwym do wydania postanowienia co do konieczności opracowania raportu i jego zakresu był Wójt Gminy Pokrzywnica. Organem właściwym do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 1. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu- we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.
 2. Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski.
 3. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w terminie 30 dni od daty upublicznienia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 22.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.
 2. Organ właściwy w sprawie w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

XXI sesja

22 lutego 2017

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 24 lutego 2017r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie sesji.

                                                                                   Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                                                                                mgr Anna Bońkowska

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał

W dniu 10 lutego 2017  roku nasza szkoła zapewniła uczniom niecodzienną atrakcję. Był to kulig wraz z ogniskiem. Uczestnicy przygotowali się bardzo sumiennie, mieli odpowiednie ubrania i buty. Droga wiodła przez zaśnieżony, „bajkowy” krajobraz. Pogoda dopisała – dookoła mnóstwo śniegu, drzewa w białych „czapkach”, słońce wyglądało na powitanie. Dzieci podróżowały uśmiechnięte i zadowolone. Po powrocie na zmarzniętych uczniów czekała gorąca herbata, a  przy ognisku mogli  upiec przepyszne kiełbaski. Gorące podziękowania składamy na ręce Pana Arasim i Pana Winczewskiego, którzy zadbali o atrakcje kuligowe oraz bezpieczeństwo uczniów. Po tak przeżytym dniu pełni zapału i chęci do nauki dzieci z nową energią wróciły do klas na dalsze lekcje.

Kontynuując naszą szkolną tradycję w sobotę 11 lutego 2017 r. odbyła się impreza choinkowa. Poprowadził ją  „Pan Sprężynka”, który  umiejętnie zaangażował wszystkich do zabawy –  dzieci, rodziców jak również nauczycieli.  Wszyscy razem tańczyli i śpiewali. „Pan Sprężynka” organizował przeróżne konkursy, w których nagrodami dla zwycięzców były balony o najróżniejszych kształtach.  Rada Rodziców naszej szkoły ufundowała dla wszystkich uczniów mandarynki i lizaki. W trakcie imprezy odbyło się  również wiele innych atrakcji: pokaz magicznych sztuczek – w które „Pan Sprężynka” zaangażował dzieci a nawet Panią Dyrektor; były również bańki mydlane, modelowanie balonów, zabawa z chustą, zawody w workach – dziewczyny kontra chłopcy.  Z twarzy uczestników imprezy choinkowej  uśmiech nie schodził do końca zabawy. Ten sobotni dzień przyniósł dzieciom wiele niezapomnianych emocji, mnóstwo humoru i pozytywnej energii.

OSTRZEŻENIE NUMER 139/II/2017 GĘSTE MGŁY, MGŁA OSADZAJĄCA SZADŹ
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:00 dnia 14-02-2017 do godz. 10:00 dnia 15-02-2017
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: Prognozuje się występowanie mgieł ograniczających widzialność poniżej 200m, dodatkowo mgły będą osadzać szadź.
Skutki: awarie napowietrznych linii przesyłowych; utrudnienia komunikacyjne; zmniejszona widoczność.

Styczeń powitał nas mnóstwem pracy, która jak szybko się okazało wniosła szczęście nie tylko w nasze serca, ale także wielu sympatycznych ludzi.

      W czwartkowe przedpołudnie 26 stycznia odwiedziliśmy wspaniałych ludzi w Domu Seniora „Wigor” w Pułtusku. Seniorzy przywitali nas bardzo ciepło. Trema, która towarzyszyła nam przed wystepem zamieniła się w ogromny uśmiech. Koncert kolęd i pastorałek pozostanie na długo w naszej pamięci. My dzieci śpiewaliśmy, mówiliśmy, a wspanili seniorzy obdarowali nas wielkimi brawami na stojąco! Byliśmy szczęśliwi. Ale to nie wszystko. Zostaliśmy nagrodzeni przepysznymi pierniczkami w ślicznych pudełeczkach. Seniorzy zadbali, abyśmy mieli pełne brzuchy. Specjalnie dla nas upiekli wyśmienite pączuszki. Była muzyka i tańce, aż szkoda było wracać. Kochani Seniorzy na do widzenia jeszcze raz podziękowali nam i naszym Paniom, dzięki którym mogliśmy poczuć klimat świąt. Podziękowanie oczywiście otrzymał nasz niezastąpiony p. Zbyszek Mokrzan, który zajął się jakością dźwięku podczas występu.Wszyscy byliśmy szczęśliwi, a nasze Panie były z nas bardzo, bardzo dumne. 

       Dzięki wspaniałej uroczystości zorganizowanej przez Akcję Katolicką Parafii św. Mateusza w Pułtusku mogliśmy także wspólnie kolędować podczas Koncertu Kolęd i Pastorłek w Pułtusku. W niedzielny poranek zebraliśmy się w PG nr 1 w Pułtusku, założyliśmy nasze szaty i po kilku kwadransach wskoczyliśmy na scenę. Zaśpiewaliśmy ulubione kolędy i pastorałki, dzięki którym na chwilę odczuliśmy magię świąt. Gromkie brawa od publiczności były dla nas wielka radością. Po występie wróciliśmy z pozytywną energią.  Piękne aniołki, które przyjechały z nami do domów cały czas przypominają nam o tych przeuroczych chwilach. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję spędzić czas z tak wspaniałymi ludźmi.    

                                                           Pozdrawiamy wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie.
 Aleksandra Tkaczyk i Julia Tusińska
z kl. VI PSP Nowe Niestępowo

 Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie:

 1. Sosna – ilość 33,15 mp, cena 2651,85 zł brutto (74,07 zł + 8% VAT za mp)

 2. Sosna – ilość 32,80 mp, cena 2623,86 zł brutto (74,07 zł + 8% VAT za mp)

 3. Akacja – ilość 9,86 mp, cena 985,98 zł brutto (92,59 zł + 8% VAT za mp)

Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej pokój nr 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu. Więcej informacji pod nr tel (23) 691 88 34.

1 2 3 4 5 6 86