Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 lipca 2017r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał  dofinansowanie na realizację  niniejszego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. W dniu 18 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w tej sprawie została podpisana umowa. W imieniu gminy Pokrzywnica umowę podpisali Wójt Gminy Pan Adam Dariusz Rachuba oraz Skarbnik Gminy – Pani Halina Gryc. Zarząd Województwa Mazowieckiego  reprezentowali Wicemarszałek Pani Janina Ewa Orzełowska i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 521 824,00 zł

Kwota dofinansowania: 409 587,20 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna    

Gmina Pokrzywnica otrzyma ponad 400 tys. zł. wsparcia unijnego na wykonanie termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy (obecnie budynek Samorządowego Przedszkola). Realizacja projektu obejmie: wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, a także wymianę instalacji kotłowej, modernizacje – komina, pomieszczenia kotłowni oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach projektu zastaną zainstalowane odnawialne źródła energii m.in. kocioł na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne na potrzeby c.o. i energii elektrycznej. Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i paliw, a tym samym do redukcji emisji zanieczyszczeń i ograniczenia degradacji środowiska.

Enel-Med  ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu płuc  z wykorzystaniem niskodawkowej Tomografii Komputerowej. Badanie jest organizowane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Jego celem jest wczesne wykrycie  niepokojących zmian w płucach, oraz dalszą diagnostykę i skuteczne leczenie. Jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne, zajmujące zaledwie 5 minut i  CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Kto może skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?

 1. Osoby zamieszkujące w powiatach: białobrzeskim, ciechanowskim, garwolińskim, makowskim, pułtuskim, węgrowskim, wołomińskim i mieście Siedlcach,
 2. W wieku: 50-70 lat
 3. Palące papierosy min 1 paczkę dziennie przez co najmniej 20 lat lub wymiennie innych produktów tytoniowych.

Jak wziąć udział w programie?

 1. Poproś lekarza dowolnej specjalizacji o skierowanie na badanie (wzór w załączniku) i ustal termin badania pod nr tel. 22 431 35 53 (w godz. 8.00-16.00).
 2. Jeśli nie posiadasz skierowania skontaktuj się bezpośrednio z ENEL-MED. pod nr tel. 22 431 35 53 (w godz. 8.00-16.00) i umów na badanie.

Gdzie można wykonać badanie?

 1. Oddział Diagnostyczny Enel-Med ZACISZE, ul. Gilarska 86c
  – czynne w godzinach 8.00- 22.00,
 1. Oddział Diagnostyczny Enel-Med CENTRUM, ul. Solidarności 128
  – czynne w godzinach 8.00-22.00.

Co dzieje się dalej z wykonanym badaniem?

 1. Badanie zostaje zapisane na płycie CD/DVD i wysłane do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
 2. W przypadku wykrycia podejrzanych zmian z pacjentem kontaktuje się bezpośrednio Instytut Gruźlicy w celu ustalenia planu leczenia.

Badania wykonywane są do 18.12.2017 lub do wykorzystania limitów badań. Po tym terminie istnieje możliwość wykonania badania odpłatnie.

W załącznikach mapka dojazdu i wzór skierowania.

Ostrzeżenie meteo

13 lipca 2017

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie
OSTRZEŻENIE Nr 39

 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo mazowieckie – subregion południowy

Ważność: od godz. 08:00 dnia 13.07.2017 do godz. 15:00 dnia 13.07.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Do godz. 12:00 dnia 13.07.2017 obowiązuje Ostrzeżenie nr 38 o Intensywnych opadach deszczu wydane o godz. 20:23 dnia 12.07.2017

Obowiązują:

Do godz.12:00 dnia 13.07.2017 OSTRZEŻENIE nr 38 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.20:23 dnia 12.07.2017.
Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik
Godzina i data wydania: godz. 21:32 dnia 12.07.2017

Ostrzeżenie meteo

11 lipca 2017

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 37

 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 11.07.2017 do godz. 23:00 dnia 11.07.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 45 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Michał Jaworski
Godzina i data wydania: godz. 09:23 dnia 11.07.2017

 

OSTRZEŻENIE NUMER 229/II/2017
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 11-07-2017 do godz. 22:00 dnia 11-07-2017

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z silniejszymi opadami deszczu od 30mm do 35mm, lokalnie z opadami gradu do 2cm, porywistym wiatrem do 85km/h.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 11-07-2017 godz. 09:20
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 06 lipca 2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Pokrzywnicy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokrzywnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

W dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się  uroczyste otwarcie i przekazanie do użytkowania nowo przebudowanej drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin.
W uroczystości uczestniczyli m.in.:  Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Dariusz Rachuba, Skarbnik Gminy – Halina Gryc, Sekretarz Gminy – Tadeusz Jakubiak, ks. proboszcz parafii Smogorzewo Jarosław Bukowski, Paweł Malinowski – Radny Gminy, Agnieszka Chmielewska – Prezes Zarządu Firmy  Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. w Ostrowi Maz- Wykonawca,  inspektor nadzoru – Kazimierz Strzyżewski, sołtys miejscowości Sławomir Darkowski oraz mieszkańcy.
W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy zapoznał zebranych z całokształtem  działań, które  doprowadziły do realizacji tej inwestycji, jak również przedstawił parametry techniczne drogi i koszt jej wykonania. Podziękował wszystkim tym, którzy  walnie przyczynili się do realizacji inwestycji.
Proboszcz Parafii Smogorzewo Ks. Jarosław Bukowski poświęcił przebudowaną drogę, po czym dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.
W imieniu mieszkańców Sołtys wsi Pan Sławomir Darkowski podziękował władzom gminy za oddanie do dyspozycji mieszkańców tak potrzebnej i funkcjonalnej drogi.
W ramach przebudowy drogi powstała  5 metrowa  nawierzchnia asfaltowa na długości 915,00 mb, zjazdy na posesje  z nawierzchni asfaltowej, jak również wykonano przepusty i rowy odwadniające.

 Koszt wykonania zadania wyniósł 425.551,40  zł.

Ostrzeżenie meteo

29 czerwca 2017

OSTRZEŻENIE Nr 35

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.06.2017 do godz. 19:00 dnia 29.06.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie
do 30 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Obowiązuje do godz.18:00 dnia 29.06.2017 OSTRZEŻENIE nr 32 na UPAŁ/1 wydane
o godz.12:03 dnia 27.06.2017.

Dyżurny synoptyk: Julianna Drożdżyńska
Godzina i data wydania: godz. 06:33 dnia 29.06.2017

W dniu 23 czerwca 2017 roku spotkaliśmy się w szkole na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017. W tym dniu uroczystość rozdania świadectw była połączona z zakończeniem pracy zawodowej pani dyrektor Teresy Makowskiej oraz przechodzącego na emeryturę nauczyciela – panią Ewę Kamińską.

            Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i stuprocentową frekwencję oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Uczniom wręczono również dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe. Prymusem szkoły w tym roku została Oliwia Pielach ze średnią stopni 5,55. Swoje nagrody wręczył również Wójt Gminy Pokrzywnica obecny na uroczystości. Otrzymali je:

 • klasa IV:

Karol Milewski – śr. stopni 5,09 – zachowanie wzorowe
Kamila Pielach – śr. stopni 5,0 – zachowanie wzorowe
Anita Kozłowska – śr. stopni 5,0 – zachowanie wzorowe
Kamila Kamińska – śr. stopni 5,0 – zachowanie wzorowe

 • klasa V:

Oliwia Pielach – śr. stopni 5,55 – zachowanie wzorowe
Rafał Pac – śr. stopni 5,09 – zachowanie wzorowe

 • klasa VI:

Rafał Kryśkiewicz – śr. stopni 5,18 – zachowanie wzorowe
Zuzanna Bońkowska – śr. stopni 5,09 – zachowanie wzorowe
Adam Głowacki – śr. stopni 5,0 – zachowanie wzorowe

Kolejnym, smutnym punktem uroczystości był moment pożegnania z cieszącą się dużym zaufaniem i szacunkiem wśród uczniów i rodziców panią dyrektor Teresą Makowską. Pan Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy Pokrzywnica z panią Grażyną Kłosiewicz – Inspektor ds. Oświaty jako pierwsi pożegnali odchodzącą na emeryturę panią Teresę Makowską, która pełniła funkcję dyrektora w naszej szkole przez 17 lat. Specjalne podziękowania na ręce ustępującego dyrektora złożyli nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy wyrazili ogromną wdzięczność, bo zawsze, nawet w trudnych chwilach, pani dyrektor służyła pomocą i dzieliła się swoim doświadczeniem. Praca przy jej boku była zaszczytem i wyróżnieniem, gdyż wszyscy wiedzieli, że mogą liczyć na mądrą, wyważoną radę, wsparcie i pomoc. ,,Dziękujemy za każde słowo, życiową mądrość i otwarte serce”. Do życzeń przyłączyli się również rodzice i uczniowie, którzy wyrazili ogromną wdzięczność i podziękowanie za wszystkie lata pracy dyrektora, za poświęcenie, za serce i za miłość jaką pani Teresa Makowska wniosła do naszej szkoły.
Zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie równie ciepło pożegnali nauczyciela – panią Ewę Kamińską, która przepracowała 36 lat jako nauczycielka, w tym 34 lata w szkole w Pobyłkowie Dużym. Wdzięczni uczniowie i rodzice oraz koleżanki z pracy podziękowali pani Ewie za lata poświęcenia, zawody i wyjazdy sportowe, ciekawe lekcje plastyki i muzyki oraz współpracę, jako wychowawca wielu klas.
Po części oficjalnej, uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Ewy Kamińskiej zaprezentowali część artystyczną pt. ,,Żegnaj szkoło”. W montażu słowno – muzycznym nie zabrakło humorystycznego spojrzenia na wakacje.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych słonecznych dni, bajkowych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Społeczność szkolna
PSP im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym

„Życie jest pięknym krajobrazem
Bo w życiu wiele się zmienia
Dzisiaj jesteśmy razem
Jutro zostaną wspomnienia.”

Dnia 22.06.2017r. w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017. Ten rok był dla nas rokiem wyjątkowym, ponieważ wszystko u nas odbywało się po raz pierwszy. Po raz pierwszy obchodziliśmy takie uroczystości jak m.in.: pasowanie, Dzień Pluszowego Misia, wigilie, Dzień Babci i Dziadka, choinkę, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i Festyn Rodzinny. Dzisiaj po tych wspaniałych wydarzeniach pozostały już tylko wspomnienia, które pozostaną w naszych sercach.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego pozwoliła nam podsumować miniony czas w murach przedszkola. Ceremonię rozpoczęła Pani Dyrektor Halina Gwiazdowska, która przywitała przybyłych gości, złożyła życzenia wakacyjne dzieciom i rodzicom oraz podziękowała za bardzo owocną współpracę. Następnie dzieci słowem i piosenką wprowadziły nas w wakacyjną atmosferę. Po występach głos zabrał Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba. Gdy oficjalna część dobiegła końca, dzieci spotkały się ze swoimi wychowawczyniami w salach, gdzie dostały książeczki w nagrodę za ciężką pracę i gdzie czekał na nie słodki poczęstunek.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w zdobywaniu pierwszego bagażu doświadczeń naszych Dzieci. Życzymy wszystkim dzieciom i rodzicom słonecznych, pogodnych i bezpiecznych wakacji, żebyście we wrześniu wrócili wypoczęci i pełni energii do naszego przedszkola.

1 2 3 4 5 6 97