Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Dnia 6.11.2015 r. zgodnie z tradycją  szkoły im .Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów pierwszoklasistów. W tym roku, po raz pierwszy w dziejach szkoły, składały je dwie pierwsze klasy, kl. Ia i Ib pod opieką Agnieszki Osieckiej oraz Haliny Gwiazdowskiej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobie: księdza kanonika Kazimierza Kozickiego, Inspektora Urzędu Gminy ds. Oświaty Grażyny Kłosiewicz, przewodniczącej Rady Rodziców  Anny Wilczyńskiej, rodzice pierwszoklasistów,  nauczyciele oraz  uczniowie. Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się kilka tygodni, by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami.
Ślubowanie rozpoczęło się piosenką ,,My uczniowie klasy I „ w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i deklamacji. Gościnnie w występie brali udział uczniowie klas szóstych. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni.
Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez panią dyrektor Jadwigę Modzelewską. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe tarcze szkolne, legitymacje oraz dyplomy. Upominki dzieci dostały od gości i rodziców. Na koniec pierwszoklasiści podziękowali rodzicom wierszem, piosenką  i wręczyli im laurki. Nie zbrakło łez wzruszenia ze strony rodziców. Przedstawiciele Rad rodziców i samorządów klas pierwszych złożyły wiązankę kwiatów i zapaliły znicz pod tablicą pamiątkową patrona.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia klas pierwszych z zaproszonymi gośćmi, wychowawcami i rodzicami.

Galeria zdjęć

 

DZIEŃ BIBLIOTEKI

26 listopada 2015

DZIEŃ BIBLIOTEKI

Dn. 20 listopada 2015r. w PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbył się apel z okazji Dnia Biblioteki. Uczniowie klas II – V pod kierunkiem pani Marzeny Zdunek przedstawili ciekawy program słowno – muzyczny i zachęcili swoich kolegów do szanowania książek oraz korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Galeria zdjęć

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

26 listopada 2015

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

,,Bezpieczna droga do szkoły” – to temat spotkania uczniów PSP im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym
z panem policjantem – dzielnicowym Posterunku Policji w Pokrzywnicy st. sierż. Pawłem Załęskim oraz panią Anną Prus z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Spotkanie odbyło się 17 listopada br. Zaproszeni goście przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegali również uczniów przed zabawami w pobliżu jezdni. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu oraz wykazali się dobrą znajomością zasad przechodzenia przez ulicę.
Z uczniami klas IV – VI została również przeprowadzona pogadanka na temat dopalaczy.

Galeria zdjęć

„Święto Biblioteki” w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy

W dniu 24 listopada 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy odbyła się akademia pod hasłem :  „Święto Biblioteki”. Uczniowie klasy IV i V  pod kierunkiem Pani Joanny Banasiak zachęcali swoich kolegów do odwiedzania biblioteki i uświadamiali im dlaczego warto czytać.

Podczas tej uroczystości Dyrektor Szkoły pasowała uczniów klasy I na czytelników.

Galeria zdjęć

13 listopada w Publicznej Szkole Podstawowe im. W. Machnowskiego w Nowym Niestępowie uczniowie , pod kierunkiem pani Marzeny Dzbańskiej ( bibliotekarki) i pani Ewy Mokrzan, przygotowali apel „Warto czytać „. Głównym celem było zachęcenie uczniów do czytelnictwa oraz uświadomienie im jak wiele zyskują czytając . Po apelu uczniowie spotkali się z pisarzem panem Tomem Justyniarskim , który promował swoją książkę pt. ” Psie troski”. Podczas spotkania opowiedział swoją drogę zawodową i jednocześnie zwrócił uwagę na zachowanie ludzi wobec zwierząt.

Galeria zdjęć

GIMNAZJALIŚCI MISTRZAMI POWIATU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

         Dnia 18.11.2015r  w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  w Dzierżeninie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców.

Koordynatorem i sędzią głównym była pani Małgorzata Jaworska.

Do gimnazjum przybyło 6 drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy. Rozgrywki rozpoczęły się o godz. 9.00 . Początek dla naszej drużyny był trochę nerwowy. Dwa pierwsze mecze zremisowaliśmy  z Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Pułtusku i Publicznym Gimnazjum z Winnicy. Jednak to pozwoliło nam  wyjść z grupy na II miejsce. W półfinale uczniowie naszego gimnazjum pokazali na co ich tak naprawdę stać. Walczyli do samego końca, okazja za okazją, co w rezultacie dało im zwycięstwo 1:0 nad Publicznym Gimnazjum w Świerczach. Finał był bardzo emocjonujący, cała szkoła kibicowała, nasza drużyna dzielnie walczyła, by ostatecznie wygrać z Winnicą 4:1.

Gimnazjaliści zostali Mistrzami Powiatu Pułtuskiego. Mecze sędziowali: pan Dariusz Jóźwik i pan Paweł Zaremba. Drużynę do zawodów przygotowała pani Małgorzata Jaworska.

 Klasyfikacja końcowa:
I miejsce- PGzOI Dzierżenin
II miejsce- PG Winnica
III miejsce- PG Świercze
IV miejsce- PG Gzy
V miejsce- PG nr 1 Pułtusk
VI miejsce- PG nr 2 Pułtusk

Galeria zdjęć

Największy z rodu Polaków

16 listopada 2015 r. Biblioteka Szkolna Publicznego Gimnazjum  z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie z udziałem członków Koła Przyjaciół Biblioteki zorganizowała konkurs recytatorski pod hasłem „Twórczość największego z rodu Polaków. Jego uczestnikami byli uczniowie klas I-III. Każdą klasę reprezentowała dwójka uczniów wybranych przez nauczyciela w eliminacjach klasowych.

Celem konkursu było :
-upamiętnienie postaci Św. Jana Pawła II,
– upowszechnianie kultury słowa,
– zachęcanie do poznawania twórczości św. Jana Pawła II,
– integracja środowiska szkolnego,
– nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

O godz.12: 30 uczniowie zebrali się w sali, gdzie miał się odbyć konkurs,  ucharakteryzowanej na wzór kawiarenki. Konkurs rozpoczął się od uroczystego powitania wszystkich przez Panią Dyrektor Gimnazjum – Lidię Świętochowską. W nastrój wprowadziła zebranych prezentacja multimedialna, dotycząca papieża Jana Pawła II i wiary, którą wszyscy obejrzeli w skupieniu i zadumie. Następnie prowadzący – Magdalena Mydło i Rafał Koniecki – przedstawili najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II, po czym uczestnicy konkursu zaczęli kolejno prezentować swój talent recytatorski. Każdy występ doceniany był gromkimi brawami. Po wystąpieniu wszystkich artystów, biorących udział w konkursie, komisja w składzie:  Dyrektor Gimnazjum – Pani Lidia Świętochowska, Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy- Pani Hanna Gajewska, nauczyciel religii – Pani Bożena Koźlińska  – udała się na naradę. Czas oczekiwania na werdykt jury umilały swoim śpiewem  uczennice: Małgosia Mieciek i Klaudia Przewłocka. Po krótkiej przerwie komisja przystąpiła do ogłoszenia wyników konkursu. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Gracjan Rychliński,

II  miejsce – Julia Stańczak,

III  miejsce – Izabela Żbikowska.

Zwycięzcy  otrzymali nagrody książkowe, a pozostali recytatorzy dyplomy uczestnictwa. Zebrani mogli też obejrzeć wystawę książek napisanych o Janie Pawle II oraz  dzieła jego autorstwa. Chóralne wykonanie Barki (ulubionej pieśni naszego Papieża) przez wszystkich obecnych zwieńczyło uroczystość.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Elżbieta Lubelska – organizator konkursu

Galeria zdjęć

PSP Pokrzywnica – spotkanie

23 listopada 2015

„Wszystko co każdy rodzic wiedzieć powinien o dopalaczach i nie tylko…” – zebranie z rodzicami w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy.

W dniu 13.11.2015r. przy współpracy z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Panią Agnieszką Piekarską  odbyło się zebranie z rodzicami mające charakter informacyjno-szkoleniowy. Spotkanie poprowadziła Pani Danuta Drzewiecka- Dyrektor Ośrodka Edukacji Społecznej i Profilaktyki „Arka” w Ciechanowie.  Rodzice oraz nauczyciele na spotkaniu dowiedzieli się, że dopalacze są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby, niekiedy nieświadome zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki.
Galeria zdjęć

Wspólne posiedzenie komisji

19 listopada 2015

Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 24 listopada 2015r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Społecznych                                                                         Budżetu i Finansów 

/-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król

 

1 2 3 4 5 6 51