Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

XXXVIII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica – 14 sierpnia 2014r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 sierpnia 2014r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzepowo”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Pokrzywnica.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie działań Wójta Gminy Pokrzywnica w
zakresie składowania odpadów (osadów ściekowych) na terenie Gminy Pokrzywnica.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty Uchwał

Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE Nr 64

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.08.2014 do godz. 06:00 dnia 06.08.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie możliwe 40 mm oraz z porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Do godz. 20:00 dnia 05.08.2014 obowiązuje Zmiana Ostrzeżenia nr 61 o upale, stopnia 2, wydana 12:26 dnia 4.08.2014.

Dyżurny synoptyk: Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania: godz. 11:52 dnia 05.08.2014

                   WCZK  MUW
             /-/ Bartłomiej Getlich

 

Informacja

INFORMACJA

Ze względu na występowanie wysokich temperatur Urząd Gminy w Pokrzywnicy od dnia 6 sierpnia (środa) do odwołania będzie czynny w godzinach: od 7.00- do 14.30

                       Wójt
/-/mgr inż. Adam Dariusz Rachuba  

Zarządzenie

OSTRZEŻENIE Nr 61/1

OSTRZEŻENIE Nr 61/1

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:30 dnia 04.08.2014 do godz. 20:00 dnia 05.08.2014
Przebieg: We wschodniej połowie województwa nadal prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Natomiast w zachodniej prognozuję się temperaturę maksymalną od 26°C do 29°C. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Zmiana stopnia zagrożenia i obszaru występowania.

Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula
Godzina i data wydania: godz. 12:26 dnia 04.08.2014

                   WCZK  MUW
             /-/ Piotr Najda

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

O G Ł O S Z E N I E
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
PRODUCENTOM ROLNYM

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia  01. 08 2014 r. do 01.09.2014 r.                       ( włącznie )przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na  II półrocze 2014 r. ( pokój Nr 9 – piętro I)

 Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2014 r. do 31.07.14 r.

OSTRZEŻENIE NUMER 189/II/2014

OSTRZEŻENIE NUMER 189/II/2014
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 31-07-2014 do godz. 22:00 dnia 31-07-2014

Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: W rejonie ww. województw prognozuje się występowanie burz, podczas których głównym zagrożeniem może być intensywny opad deszczu od 10 do 40 mm, lokalnie opad gradu o wielkości od 1 do 5 cm oraz wiatr wiejący w porywach od 60 do 80 km/h z kierunków północnych. Burze mogą przybierać charakter gwałtownych nawałnic, jak również zachodzi ryzyko wystąpienia tornada lub trąby powietrznej.

Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 31-07-2014 godz. 11:10
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Kolektory słoneczne!!!

INFORMACJA
W związku z realizacją Projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica” realizowanego przez Gminę Pokrzywnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO WM 2007

Wójt Gminy Pokrzywnica
informuje, że projekt montażu zestawów płaskich kolektorów słonecznych w 100 gospodarstwach domowych wchodzi w fazę realizacji.

W dniu 25 lipca 2014 roku została podpisana umowa z Wykonawcą przedsięwzięcia, którym jest:

ANTINUS Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Sobieskiego 39 B5

Koordynatorem projektu ze strony Wykonawcy jest: Piotr Szymański: tel. 600 254 255.
W najbliższym czasie przedstawiciel Wykonawcy będzie kontaktował się ( telefonicznie) z właścicielami/ użytkownikami budynków mieszkalnych objętych projektem w sprawie przyjazdu na teren nieruchomości celem przeprowadzenia wizji lokalnej niezbędnej do opracowania dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej.

Umowa z Wykonawcą określa wykonanie zadania w następujących terminach:
a) I grupa 60 instalacji – wykonanie do 15.09.2014r., a następnie odbiór częściowy,
b) II grupa pozostała część instalacji – wykonanie do 31.10.2014r., a następnie odbiór końcowy.

W ramach projektu założono montaż jednego z trzech typów zestawów kolektorów słonecznych płaskich w gospodarstwach domowych uczestników projektu, a mianowicie:
1) Komplet dla 1,2osób – liczba kolektorów 2,wielkość zbiornika min.200 litrów liczba instalacji 38 sztuk,
2) Komplet dla 3,4 osób – liczba kolektorów 3,wielkość zbiornika min. 300 litrów, liczba instalacji 50 sztuk,
3) Komplet dla 5,6 i więcej osób – liczba kolektorów 5,wielkość zbiornika min.500 litrów, liczba instalacji 12 sztuk,
Łącznie 100 zestawów solarnych
Wg oferty Wykonawcy przybliżone koszty montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych przedstawiają się następująco:

Zestaw Opis zestawuLiczba paneli/ objętość zbiornika Cena wg kosztorysu ofertowego Wkład własny uczestnika DofinansowanieZ PROM WM
Cena brutto za zestaw, w tym 8% VAT Cena brutto za dok. projektowo-kosztorysowąW tym 23% VAT Kwota bruttorazem
I 2 kol./200 l 9.225,36 123,00 9.348,36 2.804,51 6.543,85
II 3 kol./ 300 l 10.114,20 123,00 10.237,20 3.071,16 7.166,04
III 5 kol./500 l 12.013,92 123,00 12.136,92 3.641,08 8.495,84

Ostateczne koszty dla poszczególnych  gospodarstw domowych będą znane po opracowaniu dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej przez Wykonawcę.

 Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al Jana Pawła II , pok. Nr 12 lub pod numerem telefonu: 23 691 88 44.

1 2 3 4 5 6 23