Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

GĘSTE MGŁY, MGŁA OSADZAJĄCA SZADŹ

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 17-01-2017 do godz. 10:00 dnia 18-01-2017

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Prognozuje się formowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność poziomą do 200 m, które jednocześnie mogą osadzać szadź na mostach, wiaduktach, estakadach oraz w pobliżu terenów zalesionych i zbiorników wodnych. 

 Skutki: awarie napowietrznych linii przesyłowych; utrudnienia komunikacyjne; zmniejszona widoczność.

 

Pod koniec roku 2016 na terenie Gminy Pokrzywnica zostało zamontowanych dziewięć nowych wiat przystankowych na przystankach autobusowych w następujących miejscowościach: Ciepielin, Obręb, Murowanka, Piskornia, Łosewo, Wólka Zaleska. Wiaty posiadają solidną konstrukcję z profili pełnych w kolorze żółtym, natomiast boki, tył oraz owalny dach wypełnione są blachą trapezową w kolorze niebieskim. Każda wiata  została wyposażona w ławeczkę. Wiaty mają służyć podróżnym oczekującym na przyjazd autobusu, a przede wszystkim uczniom dowożonym do szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Dnia 10 stycznia 2017r. uczniowie klas 0 – IV wraz z nauczycielami udali się do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na wspaniały spektakl teatralny pt. ,,Ja, Calineczka”, oparty na znanej baśni H. Ch. Andersena, a zagrany przez Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. Nasi uczniowie wzięli udział w niezwykle atrakcyjnym widowisku słowno – muzycznym opowiadającym o przygodach malutkiej dziewczynki o imieniu Calineczka. Główna bohaterka przeżyła na scenie wiele przygód, które w końcu doprowadziły ją do prawdziwej miłości. Nie było jej łatwo, bo chociaż niezwykła uroda oraz dobre serce zjednały jej wielu przyjaciół, to jednocześnie często narażały ją na niebezpieczeństwo i smutek. Ostatecznie jednak, jak to w baśniach bywa, dobro zwyciężyło i wszystko zakończyło się pomyślnie.

            Dzieci zebrane na widowni entuzjastycznie kibicowały Calineczce w jej przygodach
i cieszyły się ze szczęśliwego zakończenia. Bajka dostarczyła młodym widzom nie tylko rozrywki, ale miała też duże walory wychowawcze. Uczyła akceptacji, wytrwałości w dążeniu do celu i wiary w to, że dobro pokona nawet największe bariery.

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2017.
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Termin naboru wniosków przez gminy do WFOŚiGW określony będzie
w kalendarium, które fundusz publikuje na swojej stronie internetowej w terminie do końca grudnia 2016 roku. Po uzyskaniu informacji dotyczącej pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania w ciągu około 2 miesięcy zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2017 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

Przy rozpatrywaniu wniosków liczyła się będzie kolejność ich wpływu, aż do wyczerpania puli środków przyznanych przez WFOŚiGW oraz ich zgodność pod względem formalnym.

Gmina Pokrzywnica informuje, że ilość wniosków objętych przedmiotowym zadaniem zależna będzie od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15, tel. 23 691 87 92 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
wniosek o dofiansowanie dla mieszkańców

Wójt
/-/mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wigilia w Gzowie

4 stycznia 2017

W czwartek, 23 grudnia 2016 roku w naszej szkole zorganizowano uroczystość wigilijną.

Uczniowie szkoły pod pod kierunkiem p. Anny Łukasiak przygotowali Jasełka Bożonarodzeniowe, kolędowanie zostało przygotowane pod kierunkiem p. Katarzyny Januszek . Wszyscy aktorzy gromadzili się wokół żłóbka nowonarodzonego Jezusa, słowa wypowiedziane przez uczniów głosiły nowinę o nadejściu Pana. Uczniowie występowali w pięknych strojach. Były anioły, pastuszkowie, królowie.

W trakcie jasełek cała szkoła śpiewała kolędy. Wszystko to sprawiło, że zapanowała świąteczna atmosfera. Po jasełkach głos zabrała pani dyr. mgr Jadwiga Modzelewska oraz Ks. Kazimierz Kozicki.

Pani dyrektor złożyła życzenia nauczycielom, rodzicom i uczniom. Życzyła spokojnych świąt, radości, pokoju. Ks. Kazimierz Kozicki przeczytał fragment ewangelii o zwiastowaniu Najświętrzej Marii Panny i Narodzeniu Jezusa w Betlejem. Złożył również zgromadzonym życzenia świąteczne. Wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice podzielili się opłatkiem.

Galeria zdjęć

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU, OBLODZENIE / GOŁOLEDŹ, OPADY MARZNĄCE, ZAWIEJE / ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 04-01-2017 do godz. 21:00 dnia 06-01-2017

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Początkowo 04.01.2017r. wraz ze spadkiem temperatury powietrza i gruntu w godzinach popołudniowych i wieczornych prognozuje się występowanie oblodzeń mokrych i wilgotnych nawierzchni dróg oraz chodników. Dodatkowo w tym samym czasie mogą występować marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem powodując gołoledź. Z biegiem godzin opady mieszane przejdą w opady samego śniegu, podczas których silny i porywisty wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Natomiast w dniu 5.01.2017r. będą występować umiarkowane, a nawet chwilami dość intensywne opady śniegu głównie w rejonie woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, które będą marznąć na wychłodzonych jezdniach oraz chodnikach tworząc warstwę lodu. 

Skutki: formowanie się zasp; śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; zjawisko gołoledzi. 

OSTRZEŻENIE Nr 73

27 grudnia 2016

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od 2016-12-26 20:00:00 do 2016-12-27 22:00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach od 75 km/h do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy występować będą wieczorem 26.12 i przed południem 27.12.

Prawdopodobieństwo: 90%

Uwagi: Brak.

1 2 3 4 5 6 83