Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Piskornia, w gminie Pokrzywnica

 na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 199 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

 zawiadamiam

 o podjęciu przez Radę Gminy Pokrzywnica  Uchwały nr V/35/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Piskornia, w gminie Pokrzywnica. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. Uchwały.
Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski do ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na w/w adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: ug@pokrzywnica.pl
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępny na stronie internetowej gminy pod adresem www.pokrzywnica.pl

 Organem właściwym do rozpatrzenia  wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

 Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

OSTRZEŻENIE NUMER 162/II/2015
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 10:00 dnia 06-07-2015 do godz. 23:00 dnia 06-07-2015
Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: Na terenie ww. obszaru w miarę upływu godzin prognozuje się wystąpienie gwałtownych burz, miejscami o charakterze nawałnic! Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 40l, lokalnie opady gradu do 4cm, porywisty południowo zachodni wiatr do 95km/h, lokalnie może być nieznacznie silniejszy.
Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 06-07-2015 godz. 01:04
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
Wszelkie pytania do prognostów mogą Państwo kierować na email centrum.meteo@meteosky.eu.

Jubileusz 110 -lecia szkoły i 10 rocznica nadania imienia szkole w Nowym Niestępowie
” Zachować przeszłość
Wychować teraźniejszość”

Pod takim hasłem 19 czerwca 2015 cała społeczność uczniowska , rodzice, pracownicy i zaproszeni goście spotkali się w murach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie aby uczcić jubileusz szkoły , która w bieżącym roku obchodziła swoje 110 urodziny.
Uroczystość rozpoczęła się na głównym holu, gdzie zostały złożone kwiaty pod tablicą patrona. Pani dyrektor, Danuta Borowska, odczytała dla przypomnienia Uchwałę Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2005roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie.
Następnie wszyscy uczestnicy przeszli na halę , gdzie po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły (tekst został specjalnie ułożony z okazji jubileuszu).
Głównym założeniem uroczystości , było oddanie cześć przeszłości szkole, gdzie uczniowie są spadkobiercami ważnych ideałów . I takimi właśnie słowami zostali przywitani wszyscy goście , przez prowadzącego – absolwenta szkoły Damiana Kamińskiego.
W tym wyjątkowym dniu mury szkoły zaszczycili swoją obecnością władze Gminy Pokrzywnica oraz pracownicy, córka patrona – pani Maria Machnowska wraz z rodziną , dyrektorzy szkół z gminy, radni , przedstawiciele OSP z Koziegłów, radny powiatowy -pan Krzysztof Pieńkos, prezes ogniska ZNP przy gminie Pokrzywnica, sołtysi z sąsiednich wsi i Nowego Niestępowa, sponsorzy, przedstawiciel z kuratorium – pani Ewa Grabowska, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i absolwenci.
Jubileusz 110 – lecia to bardzo ważna chwila dla wszystkich . Ponieważ jubileusz jest okazją do wspomnień , które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Trudno, być obojętnym wobec miejsca , w którym zostawia się część życia.
Podczas przemówień wszyscy podkreślali , że szkoła w Nowym Niestępowie to nie instytucja, a zwarta społeczność szkolna, stworzona przez pokolenie uczniów ich rodziców , nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności , entuzjazm i serce. Usłyszane życzenia wszystkich onieśmieliły , ale jednocześnie podwoiły siłę do dalszej pracy.
Następnie wszyscy obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klas starszych. Podczas której , wspominali historię szkoły wzbogaconą prezentacją , znalazły się tam zdjęcia i wydarzenia zaczerpnięte ze szkolnej kroniki. Przerywnikami były współczesne ( i nie tylko ) piosenki. Wstęp uczniów wzruszył i jednocześnie zmusił do refleksji.  Nieodłącznym element każdych urodzin jest tort , my również mieliśmy , a świeczki gasili : pani dyrektor Danuta Borowska, najmłodszy uczeń szkoły – Mateusz Guławski i absolwent – Damian Kamiński . Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do tej bardzo ważnej uroczystości.

Galeria zdjęć

 

OSTRZEŻENIE NUMER 158/II/2015
UPAŁY

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 03-07-2015 do godz. 22:00 dnia 06-07-2015

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Na terenie ww. obszaru prognozuje się występowanie długotrwałych wysokich temperatur w ciągu dnia od 30 do 35°C, a w nocy od 15°C do 20°C w zależności od regionu. Najchłodniej będzie na pomorzu, tam temperatura dojdzie do 31°C.

Skutki: umiarkowane/duże ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; wzrost zagrożenia pożarowego.

KOMUNIKAT

3 lipca 2015

KOMUNIKAT
w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Pokrzywnica

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Urząd Gminy w Pokrzywnicy  zwraca się do mieszkańców Gminy Pokrzywnica z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:
– podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
– podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych
– podlewania folii i szklarni ogrodowych,
– mycia pojazdów, napełniania basenów

Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania wysokich temperatur przez dłuższy okres, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Ponadto informuje się, iż korzystanie z hydrantów w celach innych, niż ochrona przeciwpożarowa jest zabronione i podlega karze grzywny. Niedopuszczalne jest korzystanie z hydrantów m.in. do podlewania, napełniania stawów i opryskiwaczy.

Bezprawne i niekontrolowane korzystanie z hydrantów powoduje:

  1. Niedobór wody w zbiornikach retencyjnych, co w konsekwencji przyczynia się do braku wody w sieci wodociągowej.
  2. Zmącenie wody w sieci, co grozi skażeniem wody i może być niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Wójt Gminy Pokrzywnica
Adam Dariusz Rachuba

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZAGROŻENIA
UPAŁAMI

 Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

Oparzenia słoneczne

Objawy: zaczerwienienie i bolesność skóry, możliwe swędzenie, pęcherze, gorączka, ból głowy.
Pierwsza pomoc: weź chłodny prysznic, użyj mydła aby usunąć olejki (kremy). Miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody. Jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej.

Przegrzanie

Objawy: Osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności.
Pierwsza pomoc: Połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu (nogi unieś na wysokości 20-30 cm). Poluzuj ubranie. Użyj zimnej, mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia temperatury ciała. Podawaj do picia wodę z solą małymi łykami. Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę. Jeśli wystąpią wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż poszkodowanego na boku.
Bądź przygotowany na wystąpienie gwałtownego ocieplenia ! Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach. Rozważ utrzymanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą. Sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne.
Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego.
Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki. Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie, oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem. Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony.
Unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza.
Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach zachowaj szczególną ostrożność, i staraj się nie zaprószyć ognia.

Podczas suszy

Zmniejsz zużycie wody! Podlewanie trawników i mycie samochodów marnotrawi wodę. Gdzie tylko możliwe używaj wielokrotnie tej samej wody.

Piknik Integracyjny

2 lipca 2015

Piknik integracyjny

Wolontariusze Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie pod kierunkiem Pani Bożeny Koźlińskiej w dniu 18.06.2015r.zorganizowali ,,Piknik integracyjny”. W murach naszej szkoły gościliśmy młodzież Specjalnego 0środka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Spotkanie rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem. Miła i serdeczna atmosfera sprzyjała nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich i towarzyskich.
Wolontariusze stanęli na wysokości zadania i przygotowali wiele atrakcji: zabawę przy dobrej muzyce, konkurs karaoke, wspólny śpiew piosenek przy dźwiękach gitar, konkursy.
Bawiliśmy się wspaniale. Na koniec odbyło się wspólne grillowanie na świeżym powietrzu.
Już dziś zapraszamy młodzież na kolejne spotkanie .Czekamy na Was.

DZIĘKUJEMY

Pani Agnieszce Piekarskiej oraz wszystkim osobom ,które służyły pomocą przy organizacji naszego spotkania ,dzięki którym było ono bardzo udane ,a na twarzach osób uczestniczących widniał uśmiech i rozpromieniała ich radość.

Wolontariusze

Galeria zdjęć

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję VI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 23 czerwca 2015r. (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2015.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia

Piękna pogoda sprzyja naszym artystycznym poczynaniom. Majowe zajęcia plastyczne w klasach III w Gimnazjum w Dzierżeninie przebiegały pod hasłem „Sztuka XX wieku”. Poznaliśmy zadziwiajacy kanon kierunków XX wieku – ekspresjonizm, abstrakcjonizm, surrealizm, kubizm… Naszą uwagę skupił abstrakcjonizm. Malarstwo gestu (ang. action painting) kładzie nacisk na sam proces tworzenia obrazu. Charakteryzują je głównie techniki: * drippingu (swobodnego kapania, ściekania farby lub chlapania farbą przy pomocy pędzla),* rozmazywania farby palcami,*chlapania farbą prosto z pojemnika bezpośrednio na płótno. Malarstwo gestu w swoich założeniach miało być „czystą abstrakcją”, dać malarzowi pełną swobodę twórczą, uwolnić i przenieść na płótno prawdziwą ludzką naturę. Malarstwo gestu to manifestacja stanu emocjonalnego, psychicznego malarza, ujawniającego się w procesie twórczym. Należy przyznać, iż nasze emocje uwalnialiśmy z dużym zapałem. Efektem tej działalności jest wystawa prac zaprezentowana na holu głownym. Zapraszamy!

Galeria zdjęć

1 2 3 4 5 6 42