Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo – działki 171/2 i 171/3 w gminie Pokrzywnica

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo„, tj. działki nr 171/2 i 171/3 położone w obrębie ewidencyjnym Gzowo, sporządzanego na podstawie uchwały XXIII/115/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo i Karniewek zmienionej uchwałą Nr XXXIX/217/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 września 2014 r.

Wyłożenie w/w projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 05.02.2015r. Do 06.03.2015r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 20.02.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 2,  o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 1, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Srodowiska Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r.

Wójt Gminy Pokrzywnica|

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – część działki nr 130/1 i Dzierżenindziałki nr 76/4, 76/5, 76/6, 77/1 i 77/2 w gminie Pokrzywnica

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin„, tj. część działki nr 130/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łubienica Superunki oraz działki nr 76/4, 76/5, 76/6, 77/1 i 77/2 położone w obrębie ewidencyjnym Dzierżenin, sporządzanego na podstawie uchwały XXI/109/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 czerwca 2012 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin.

Wyłożenie w/w projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 05.02.2015r. do 06.03.2015r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 20.02.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 2, o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 1, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r.

 

O G Ł O S Z E N I E
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia  02. 02 2015 r. do 02.03.2015 r. (włącznie ) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na  I półrocze 2015 r. (pokój Nr 9 – piętro I)

 Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.08.2014 r. do 31.01.15 r.

Dnia 8 grudnia 2014 roku przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Sali Zabaw AKMA w Pułtusku. Największą atrakcją dla dzieci był oczywiście basen z kolorowymi kulkami oraz połączona z nim zjeżdżalnia. Maluchy miały też  okazję własnoręcznie przygotować kolorowe ozdoby choinkowe.  Wszystkie dzieci wspominają wyjazd bardzo miło i nie mogą  się doczekać kolejnej wizyty w sali zabaw.

Galeria zdjęć

Wigilia – PSP Gzowo

22 stycznia 2015

9 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W niezwykły nastrój wigilijny wprowadził wszystkich zgromadzonych występ uczniów naszej szkoły. Zachwyciły przede wszystkim cudowne kolędy i pastorałki. Podczas spotkanie  życzenia  z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  wszystkim uczniom,  pracownikom szkoły oraz przybyłym gościom złożyli dyrektor szkoły pani Jadwiga Modzelewska, pan wójt Adam Dariusz Rachuba oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Wilczyńska. Nadchodzące święta były też okazją do zorganizowania wystawy własnoręcznie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych. Można było podziwiać choinki wykonane m. in. z plastikowych sztućców, piór czy makaronu. Jak zwykle nasi uczniowie wykazali się niezwykłymi  pomysłami oraz talentem.

Galeria zdjęć

19 grudnia 2014 roku uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego, tak jak wcześniej ich starsi koledzy i koleżanki, przeżyli  w szkole niezwykły wieczór.  Popołudniu zorganizowano Galę Mikołajkową, podczas której dzieciaki poprzez gawędę, śpiew, rozwiązywanie zagadek tematycznych oraz udział w konkursach i zabawach poznały wiele ciekawostek związanych z tradycjami  bożonarodzeniowymi.  W sali pierwszoklasistów uczniowie wraz z wychowawczynią i rodzicami ubrali przepiękną choinkę, pod którą rano każdy znalazł prezent, zostawiony po wizycie Świętego  Mikołaja.  Te niezwykłe chwile  spędzone w szkole z pewnością na długo zapadną w pamięć naszym pierwszoklasistom.

Galeria zdjęć

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 15 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16.12.2014r. na działalność Wójta Gminy Pokrzywnica.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015r.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Komisji
 /-/ Leszek Malinowski

 

Nabór wniosków na dofinansowanie zadania  w zakresie unieszkodliwiania azbestu
na rok 2015

 Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2015.  Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce.

Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Nabór wniosków do WFOŚiGW rozpoczyna się od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji. Po uzyskaniu informacji dotyczącej pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania w ciągu około 2 miesięcy zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienienia wykonawcy do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

            Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2015 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

 Termin składania wniosku przez osoby fizyczne ustala się do dnia 13 lutego 2015 r.

Jednocześnie nadmieniamy, że wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 15, tel. 23 691 87 92 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 0 8 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 16.12.2014r.  na działalność Wójta Gminy Pokrzywnica.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015r.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Leszek Malinowski

1 2 3 4 5 6 33