Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

SONY DSC

Na mocy Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy zostało utworzone Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, które funkcjonuje od września br.
Przedszkole zlokalizowane jest w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.
W celu dostosowania tego budynku do wymogów obowiązujących dla przedszkoli niezbędne było wykonanie prac adaptacyjnych. Prace te polegały m. in. powiększeniu istniejących pomieszczeń lekcyjnych i urządzeniu przy nich węzłów sanitarnych (łazienek). Powstały w ten sposób cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczno – zabawowe. Urządzono  również dwa odrębne pomieszczenia do przyjmowania i rozdziału posiłków dla dzieci. W obszernym korytarzu wydzielono miejsca na szatnie. Personel przedszkola ma do dyspozycji pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie porządkowe i WC. Jest również sekretariat i gabinet dyrektora oraz duża sala przeznaczona na spotkania z rodzicami. Obok budynku znajduje się plac zabaw, który wymaga dalszej rozbudowy i dostosowania dla większej liczby dzieci. Cały teren przedszkola jest zamknięty i monitorowany. Wszelkie prace adaptacyjne zostały wykonane przez firmę P.H.U. PREMIUM zs. w Ojrzeniu.
Zakupiono również nowe wyposażenie dla przedszkola: zestawy kolorowych regałów, półki łazienkowe,  zestawy naczyń do kuchni, stoliki, krzesełka, łóżeczka, aplikacje na ściany, hamaki, tablice magnetyczne i korkowe, gąsiennice spacerowe, zestawy sportowe (pachołki, obręcze, mostki, drążki, piłki), obrazki i plakaty edukacyjne na ściany, materiały plastyczne, zabawki motoryczne i sensoryczne, pluszaki, książki, pomoce dydaktyczne, gry, puzzle, układanki oraz sprzęt RTV/AGD. Dostawcą wyposażenia była firma Nowa Szkoła z Łodzi.
Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy jest Pani Halina Gwiazdowska. W bieżącym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 96 dzieci w czterech grupach wiekowych.
Uroczyste otwarcie przedszkola miało miejsce w  dniu 2 września 2016 r., podczas którego nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku oraz nowo zakupionego samochodu marki FIAT Doblo Cargo Maxi SX przeznaczonego do transportu posiłków przygotowywanych przez stołówkę Gimnazjum w Dzierżeninie dla potrzeb dożywania uczniów we wszystkich gminnych placówkach oświatowych. Następnie odbyło się zwiedzanie przedszkola.  Kolorowe wnętrza z zaciekawieniem oglądali rodzice i ich pociechy oraz zaproszeni goście.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

PODZIĘKOWANIE

27 września 2016

PODZIĘKOWANIE MIESZKAŃCOM SOŁECTW
POBYŁKOWA DUŻEGO I POBYŁKOWA MAŁEGO

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym składają serdeczne podziękowania mieszkańcom sołectw Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe za bezinteresowne wsparcie finansowe na rzecz naszej szkoły.

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym

Obwieszczenie

26 września 2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U.  z 2016 r., poz. 23/ w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                    i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r., poz. 778/ zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.  Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Klejment  w dniu 26.09.2016 r. została wydana decyzja nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego (znak sprawy: SKU.6733.11.2016.KS) dla inwestycji  polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie części  działek nr ewid.: 161/3, 61, 161/11, 161/9 w miejscowości Trzepowo, gm. Pokrzywnica.
W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w godzinach urzędowania (pokój nr 15).
Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy

dsc_2421

Z myślą o obsłudze technicznej dróg gminnych zakupiono nowy ciągnik marki ZETOR FORTERRA 110 wraz z kosiarką wysięgnikową, ładowaczem czołowym oraz pługiem do odśnieżania.
Kosiarka wysięgnikowa posłuży do wykaszania poboczy, rowów oraz cięcia drobnych gałęzi. Ładowacz czołowy wykorzystany będzie do załadunku i wyładunku różnych materiałów np. piasku, żwiru, ziemi itp. Pług będzie służył do odśnieżania dróg w okresie zimowym.
Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia efektywności działań w zakresie utrzymania sieci dróg gminnych. Pozwoli na zaoszczędzenie środków budżetowych, wcześniej wydawanych na zlecanie robót, które teraz będą wykonywane we własnym zakresie.
Dostawcą sprzętu było przedsiębiorstwo „ROLMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku.

       dsc_2424-bez-tablic dsc_2425 dsc_2426-bez-tablic dsc_2427 dsc_2428 dsc_2429 zdsc_2421

4_14303896_1070842159618657_783450835_o

14455960_1287572377933839_1793361891_o

Urząd Gminy w Pokrzywnicy zmienił swoje otoczenie. Dotychczasowy teren zieleni przed frontem tego obiektu został urządzony od nowa.
Pojawiły się nasadzenia trwałych roślin ozdobnych, które nie wymagają zbytniej pielęgnacji takich jak: hortensja bukietowa, krzewuszka cudowna, róża okrywowa, tawuła  japońska i szara, pęcherznica kalinolistna, pięciornik krzewiasty, lilak, irga pozioma, barwinek pospolity, jabłoń purpurowa oraz krzewy iglaste: żywotnik, różne odmiany jałowca, cis, mikrobiota syberyjska oraz sosna górska. Rośliny te wyściółkowano glebą przekompostowaną korą. W sumie dokonano nasadzeń 348  sztuk roślin.
Wykonano obrzeża rabat oraz piękny trawnik darniowy pełny z alejkami spacerowymi z kostki brukowej. Zamontowano automatyczny  system nawadniania roślin. Uzupełniono ogrodzenie od strony północnej.
Całość prezentuje się bardzo estetycznie i tworzy niejako nowy wizerunek siedziby władz samorządowych w Pokrzywnicy.
Autorką projektu była architekt krajobrazu Pani Monika Gąsiorowska, a wykonawcą prac  –  firma  ZARBUD Arkadiusz Zaręba.

Fotogaleria

SONY DSC

Dnia 11 września 2016 r. w Pokrzywnicy odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne organizowane przez Gminę Pokrzywnica oraz Powiat Pułtuski.

Święto plonów rozpoczęło się tradycyjnie od uroczystej mszy świętej w intencji rolników w Kościele Parafialnym w Pokrzywnicy, celebrowanej przez ks. Mirosława Borkowskiego. Gospodarzem dożynek była wieś Obrębek, a ich Starostami byli Państwo Elżbieta i Janusz Bandurscy.
Po nabożeństwie korowód dożynkowy przy asyście Orkiestry Dętej OSP z Przasnysza przeszedł na boisko Gminnego Klubu Sportowego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba oraz Starosta Pułtuski Jan Zalewski powitali wszystkich gości. Po tradycyjnym przekazaniu chleba przez Starostów dożynek, Wójt Gminy oraz Starosta Pułtuski  podzielili się  chlebem  z uczestnikami uroczystości.
Zwyczajowo przeprowadzono konkurs wieńców dożynkowych, do którego przystąpiły sołectwa: Obręb, Obrębek, Kępiaste, Dzierżenin, Pokrzywnica, Kozłówka, Głodowo, Gzowo oraz Parafia Rzymsko-katolicka w Dzierżeninie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym, Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy oraz Dom Pomocy Społecznej w Obrytem.  Zwyciężył wieniec – studnia, wykonany przez mieszkańców Obrębka, II miejsce zajęło sołectwo Dzierżenin,  III miejsce – sołectwo Obręb. Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Wójta  Gminy Pokrzywnica Adama Dariusza Rachubę oraz Starostę Pułtuskiego  Jana Zalewskiego. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
Uczestnicy dożynek mieli okazję podziwiać występy grup tanecznych oraz zespołów muzycznych – Makler, Bayera, Twist, Dejw i Fenix. Gwiazdami  wieczoru był zespoły  Exelent i  Playboys. Najmłodsi uczestnicy Święta Plonów bawili się  w wesołym miasteczku oraz  mieli okazje podziwiać występ iluzjonisty, podczas którego poznali jego magiczne sztuczki oraz zostali zaangażowani do wspólnej zabawy. Ponadto  w stoiskach informacyjno – promocyjnych Nadleśnictwa Pułtusk oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku dzieci miały zapewnione zabawy i gry edukacyjne. Ogromną popularnością cieszył się również wzlot balonem na uwięzi na wysokość ok. 30 m. Po zmroku uczestnicy dożynek mieli okazję podziwiać pokaz tańca z ogniem wykonany przez grupę Maori z Ciechanowa. Całość zwieńczona była  specjalnie dobranym tłem muzycznym, które doskonale współgrało z partiami układów oddając tym samym atmosferę całego widowiska. Podczas tegorocznych dożynek ich uczestnicy mieli również okazję obejrzeć wystawę sprzętu rolniczego, zmierzyć bezpłatnie ciśnienie i poziom cukru we krwi oraz degustować regionalne potrawy i napoje.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii

OBWIESZCZENIE

12 września 2016

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część miejscowości Piskornia w Gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia” w Gminie Pokrzywnica w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 128/3 z obrębu Piskornia, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia.

Wyłożenie projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 22.09.2016r. do 21.10.2016r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła  II 1, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godz. 9.00-17.00.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 2, o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Uwagi można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: ug@pokrzywnica.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015r., poz. 353 z późn. zm.), wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14.11.2016r.

 

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica

 

 

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 27/15 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata, Adam Skoczeń Spółka Jawna w Winnicy (KRS 0000069000).

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata, Adam Skoczeń Spółka Jawna w Winnicy nastąpiło 17 sierpnia 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym rocznik 2016, nr 158/2016 (5043) z 17 sierpnia 2016 r. pozycja 20809

Sąd wzywa wierzycieli upadłego – osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Mulewskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Artura Kowalskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Janusza Mierzejewskiego, określił, iż niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.WE L 160 z dnia 30 czerwca 2000 r. str. 1)

Zgłoszenia wierzytelności należy kierować:

Sąd Rejonowy w Ostrołęce
V Wydział Gospodarczy
Sędzia Komisarz
Sędzia Sądu Rejonowego
Maciej Mulewski
ul. Mazowiecka 3 07-410 Ostrołęka

Należy podać sygnaturę up 5/16.

Zgłoszenia należy dokonywać wg starych zasad ponieważ wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w 2015 roku (głównie chodzi o zaliczenie do kategorii wg której wierzytelność ma być zaliczona).

Syndyk masy upadłości
Janusz Mierzejewski telefon (29) 764-60-49
e-mail: janlex@poczta.onet.pl

Informacje dotyczące dokonania prawidłowego zgłoszenia wierzytelności

W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:
1. imiona i nazwiska lub pełną nazwę firmy wierzyciela (w przypadku spółek cywilnych imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej będącej wierzycielem),
2. miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych) lub adres siedziby wierzyciela,
3. udokumentowanie stosownymi dokumentami, iż osoby podpisujące zgłoszenie wierzytelności upoważnione są do reprezentacji wierzyciela,
4. zindywidualizowanie wierzytelności poprzez wskazanie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi (np. odsetkami oraz kosztami postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego, egzekucyjnego) oraz wartości wierzytelności niepieniężnej,
5. załączenie w oryginale lub w uwierzytelnionym przez notariusza odpisie dokumentów usprawiedliwiających zgłoszenie, przy czym uwierzytelnionym odpisem nie jest kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata chyba , że jest on pełnomocnikiem wierzyciela na podstawie prawidłowo udzielonego mu pełnomocnictwa dołączonego do zgłoszenia,
6. wymienienie dowodów wierzytelności (w przypadku dokumentów należy załączyć je w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie),
7. podanie kategorii, do której wierzytelność ma być zaliczona zgodnie z art. 342 Prawa upadłościowego i naprawczego
a) kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sadowego lub dokonanych za jego zgoda;
b) kategoria druga – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
c) kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
d) kategoria czwarta – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed data ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
e) kategoria piąta – odsetki, które nie nalezą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sadowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.
8. wskazanie, czy istnieje zabezpieczenie związane z wierzytelnością, a jeżeli tak to należy wymienić zabezpieczenia związane z wierzytelnością wraz z ewentualną informacją o ograniczeniu odpowiedzialności upadłego dłużnika do określonej wartości,
9. dokonanie na piśmie zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach ( oba stanowiących oryginały zgłoszenia ) i załączenie oprócz w/w dokumentów uzasadniających 10. zgłoszenie stanowiących załączniki w wyżej określonej formie ich odpisów ( w formie kserokopii ),
w przypadku wierzyciela zamieszkałego za granicą podanie adresu dla doręczeń w Polsce.

1 2 3 4 5 6 75