Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

dsc_2839

14 października, w Karczmie pod Strzechą w Dzierżeninie odbyła się uroczystość   z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której gospodarzem było Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i pracownicy obsługi pokrzywnickich szkół  i przedszkola oraz nauczyciele emerytowani. Nie zabrakło również licznych gości, na czele z Panią Beatą Jóźwiak – wicestarostą powiatu pułtuskiego. Swoją obecność zaszczycili nas również: Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Pan Piotr Karkowski- Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Pułtusk, Pani Agnieszka Kowalska – Dyrektor Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej w Pułtusku, Pani Anna Frejlich – Dyrektor PCPR w Pułtusku,  Pani Maria Korbal- Prezes Powiatowego Oddziału ZNP, Pani Marzena Krakowska – Dyrektor Zakładów Mięsnych „Lenarcik„ w Gotardach, Pan Paweł Załęski – Dzielnicowy Policji w Gminie Pokrzywnica, Pan Paweł Popielarski – Dzielnicowy w Gminie Winnica, Pan Krzysztof Lubelski- Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica, Pan Tadeusz Jakubiak-Sekretarz Gminy, Pani Halina Gryc- Skarbnik Gminy, Pani Agnieszka Piekarska – Kierownik GOPS, Pani Hanna Gajewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Pokrzywnicy, Pan Artur Sikorski – Prezes GKS w Pokrzywnicy, ks. Kanonik Kazimierz Kozicki , ks. Piotr Orliński, ks. Mirosław Borkowski, ks. Remigiusz Stacherski oraz przyjaciele oświaty w osobach: Państwo Agnieszka i Zbigniew Jaroch, Pan Jan Prus, Pan Tadeusz Bronowski, Pan Janusz Jeleń, Państwo Barbara i Roman Sumiła, Państwo Elżbieta i Aleksander Wartenberg, Pani Agnieszka Kryszkiewicz, Pani Ewa Janiszewska, przedstawiciele rad rodziców z poszczególnych placówek oraz przedstawiciel prasy lokalnej Pan Leszek Malinowski.
Wójt Gminy – Adam Dariusz Rachuba podziękował nauczycielom  i pracownikom obsługi za pracę, poświęcenie, cierpliwość, za serce, życzliwość i wyrozumiałość, życząc przy tym zdrowia i zadowolenia oraz spełnienia marzeń dotyczących życia osobistego i zawodowego.
Piątkowa uroczystość była okazją do nagrodzenia przedstawicieli oświaty za ich wzorową pracę. Nagrodę Wójta otrzymały nauczycielki: Danuta Borowska, Ewa Kamińska, Agnieszka Osiecka, Joanna Walkiewicz, Ewa Kilijańczyk oraz pracownik obsługi Andrzej Szlaski.
Następnie dyrektorzy szkół wręczyli swoje nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Podziękowania odebrały również osoby, które bezinteresownie, w różny sposób wspierają nasze placówki oświatowe. Prezes Powiatowego Oddziału ZNP – Pani Maria Korbal i Prezes Gminnego Ogniska ZNP – Pani Wiesława Gronczewska wręczyły kwiaty nauczycielom,  którzy obchodzili okrągłe jubileusze swojej pracy. Nie zapomniano o nauczycielach emerytach, których również uhonorowano bukietami kwiatów.
Uwieńczeniem oficjalnej części uroczystości były podziękowania i pamiątkowe statuetki dla Wójta i Inspektora ds. oświaty od dyrektorów szkół. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez uczniów gimnazjum  w postaci ozdobnej świeczki zapachowej.

Fotogaleria

DZIEŃ NAUCZYCIELA SERCA ROZWESELA

19 października 2016

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji od wielu lat uczniowie składają życzenia swoim nauczycielom. 13 października 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z usta pani dyrektor Teresy Makowskiej, która złożyła okolicznościowe życzenia i pogratulowała owocnej pracy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji
i obsługi. Uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Pielach przygotowali część artystyczną, w której wierszami i piosenkami dziękowali za trud i serce włożone w ich nauczanie i wychowanie. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli piękne kwiaty i laurki.  W imieniu rodziców życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Łempicka. Wręczyła pracownikom szkoły ogromny kosz przepełniony smakołykami. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

Galeria zdjęć

WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ!

19 października 2016

18 października 2016 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym przygotowali apel z okazji Dnia Papieskiego ,,…Wy jesteście moją nadzieją”. Papież Jan Paweł II, Papież Polak – należy już do grona świętych. Był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i całego świata. Jego życie i cały pontyfikat miał wpływ na losy wielu ludzi. Dzień Papieski jest dobrym  momentem by przypomnieć i przybliżyć postać Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Całe życie starał się wypełniać wolę Boga i spełnił ją jak najbardziej.
W dniu śmierci 2 kwietnia 2005 roku zjednoczył cały świat w modlitwie i zbliżył do Boga. Swoje życie o godzinie 21:37 zakończył słowem AMEN.
Scenariusz apelu przygotował ks. Piotr Orliński.

Galeria zdjęć

MY CZYTAMY – CZYTAJ Z NAMI!

19 października 2016

W dniu 11 października br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym pod opieką p. Wiesławy Pichor i p. Marzeny Zdunek wyjechali do Pułtuska, aby uczestniczyć w akcji czytelniczej ,,My czytamy – czytaj z nami”. Celem akcji zorganizowanej przez biblioteki z naszego powiatu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Miejscem spotkania był amfiteatr w Domu Polonii w Pułtusku. Na spotkanie każdy z uczestników przybył ze swoją ulubioną książką. Odbyło się wspólne czytanie ulubionych utworów.

Galeria zdjęć

Zawiadomienie

19 października 2016

ZAWIADOMIENIE

                      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 października 2016r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XIV, XV, XVI i XVII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 24 maja 2016r., 30 czerwca 2016r., 5 sierpnia 2016r. i 02 września 2016r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na 2016r.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy nt. składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
 15. Informacja Wójta nt. składania oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek podporządkowanych.

Projekty uchwał

Posiedzenie komisji

19 października 2016

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 24 października 2016r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Wiesław Król

Posiedzenie komisji

19 października 2016

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 21 października 2016r. (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji
                                                                                                Wiesława Gronczewska

Spotkanie u Lelewela

14 października 2016

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela. Zajęcie przeprowadziła pani Justyna Brzozowska – Uchnast. Dzieci miały możliwość obejrzenia w czytelni prezentacji na temat obrzędów i zwyczajów Kurpi z Puszczy Białej i Zielonej.
W bibliotece dla dzieci i młodzieży dzieci mogły odgadywać przysłowia. Uczestniczyły w dyskusji na temat czytelnictwa. Na zakończenie otrzymały zakładki do książek oraz naklejki.

Galeria zdjęć

Impreza czytelnicza

14 października 2016

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego wzięli udział w akcji pod hasłem „My czytamy – czytaj z nami” zorganizowanej przez biblioteki – pedagogiczną i miejską im. J. Lelewela. Uczniowie ze szkolnych bibliotek zebrały się w amfiteatrze Domu Polonii. Każdy uczeń przybył z własną książką, którą mógł później czytać. Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Pułtusku zaprezentowały program artystyczny.
Imprezę zakończono jesiennym spacerem z książką po parku. Akcję czytelniczą przeprowadzono 11 października  2016 roku.

Galeria zdjęć

Pożegnanie lata PSP Gzowo

14 października 2016

W piątek 23 września 2016r.  w Szkole Podstawowej w Gzowie odbyło się uroczyste „Pożegnanie Lata”. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w licznych zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz brali udział w wielu zabawach między innymi: ciuciubabkę, grali w klasy, w berka kucanego i rannego. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego radosnego tańca. Młodsze dzieci mogły wykazać się talentem artystycznym, malując farbami na folii rozciągniętej pomiędzy drzewami. Natomiast starsi uczniowie brali udział w rozgrywkach piłki nożnej. Na wszystkich głodnych  czekały w nagrodę przepyszne gorące kiełbaski z ogniska.  Rodzicom naszych podopiecznych dziękujemy za pomoc przy zorganizowaniu tego święta

Galeria zdjęć

1 2 3 4 5 6 76