Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

W dniu 17 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie odbyło się wielkie wydarzenie – doroczny bal karnawałowy. Oczywiście jak zwykle największą atrakcja był konkurs na najwspanialsze przebranie. Zwyciężczynią została „mała Hawajka” . Wyróżnione dzieci otrzymały słodkie upominki. Po poczęstunku rozpoczęło się karaoke, przy którym wszyscy świetnie się bawili.

Galeria zdjęć

Wycieczka do Pniewa

16 marca 2015

Dnia 2 marca 2015 roku odbyła się wycieczka uczniów klas IV-VI do Kuźnik Kurpiowskiej w Pniewie. Wyjazd stanowił podsumowanie realizowanego przez panie polonistki projektu o Kurpiach. Uczniowie wysłuchali pogadanki dotyczącej tej kultury, zwiedzili chatę, a także wzięli udział w warsztatach dotyczących pieczenia ciastek, robienia pisanek oraz tworzenia palm wielkanocnych. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i chętnie włączali się w wykonywanie zadań. Na koniec wyjazdu zorganizowano poczęstunek – ciastka oraz pempuchy. Zadowoleni i najedzeni wróciliśmy do szkoły.

Galeria zdjęć

Spotkanie z dietetykiem

16 marca 2015

20 lutego 2015r. odbyło się spotkanie klas IV- VI z panią dietetyk Ewą Kalinowską- Gacek z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Pułtusku. Prelekcja dotyczyła akcji „Uwaga Nadwaga” oraz zasad zdrowego odżywiania. Podczas prezentacji  wygłoszonej przez dietetyka nie zabrakło najważniejszych informacji dotyczących prawidłowego komponowania jadłospisów oraz zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Z dużą ciekawością w spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie, którzy od lutego biorą udział w projekcie  ” Trzymaj formę” . Mamy nadzieję, że prelekcja zapadnie w pamięć i serca słuchaczy.

Galeria zdjęć
 

kwiatki
Szanowne Panie
Z okazji Dnia Kobiet przekazujemy wszystkim Paniom – mieszkankom Gminy Pokrzywnica– najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej. Życzymy, aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia. Niech uśmiech i szczęście towarzyszy Paniom
każdego dnia.
Z wyrazami najwyższego szacunku
 Przewodniczący Rady Gminy

w Pokrzywnicy                                                                           Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Lubelski                                                    /-/ Adam Dariusz Rachuba

INFORMACJA !!!

5 marca 2015

INFORMACJA !!!

  Informujemy, że  mieszkańcy Gminy Pokrzywnica, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej  mają  możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w formie owoców i warzyw – dary z PCK .    

 Osoby zainteresowane  prosimy o PILNE  zgłaszanie się do GOPS w Pokrzywnicy.

 Kryteria dochodowe przydzielania darów żywnościowych obowiązujące w 2015 roku:

  • osoba samotna 815,00 zł (netto) dochodu
  • rodzina wieloosobowa 684,00 zł  (netto) na osobę.

Ubiegając  się  o  pomoc  w  formie  darów  z PCK  należy złożyć odpowiednie dokumenty:
 wypełnić druk podania (do pobrania w biurze ośrodka)
przedłożyć stosowne dokumenty o dochodzie netto rodziny.

 Najbliższy termin odbioru jabłek  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy w dniu 6 marca 2015 roku tj. piątek. 

wniosek PCK jabłka

Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015

Od 1 marca 2015 obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie zawiera informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście oraz skanu podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas.
Fotografia wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Po 1 marca br. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Wniosek o wydanie nowego dowodu można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

wzor_ID_1

1 2 3 4 5 6 35