Uroczysty apel z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Kępiaste

25 Listopad 2019 r.
Redaktor: byszewska
Uroczysty apel z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Kępiaste

Dnia 09 listopada 2019 r. w przeddzień 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kępiastym przy pamiątkowym kamieniu odbyły się „Niepodległościowe Zaduszki”.

Sołtys wsi Kępiaste, Zenon Wiadrowski przywitał zebranych mieszkańców, następnie odśpiewano Hymn Narodowy, złożono kwiaty i zapalono znicze. Rys historyczny p. Teresy był przeplatany wojennymi wspomnieniami zebranych gości. Były one bardzo poruszające, bo pokazały jak ważne są tradycje i pamięć. Historie opowiadane przez naszych ojców, dziadków i pradziadków zapamiętane przez nas i przekazywane naszym wnukom dowodzą głębokich więzi rodzinnych i narodowych, a sumują się we wciąż aktualną i konieczną współcześnie mądrość Świętego Polaka Jana Pawła II; „Naród który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę”.

Zebrani wokół kamienia wyśpiewali wiele patriotycznych pieśni przeplatanych odniesieniami do historii ich powstania i mocno zakorzenionych w tradycji XVIII i XIX wieku, aż po II wojnę światową. Nie obyło się bez odniesień m. in. do Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Moniuszki, powstań, wojen, Orląt Lwowskich oraz Narodowego czytania nowel polskich pisarzy. Okazało się, że akcja wątków kilku z nich rozgrywała się na naszych ziemiach m.in. w okolicy Nasielska, Zegrza, Ostrołęki itd. Uczestnicy Niepodległościowych Zaduszek w Kępiastym otrzymali śpiewniki i pakiet materiałów, świadectw bohaterstwa Polaków walczących o wolną Polskę w różnych okresach historycznych. Tego dnia krzepiono nie tylko ducha, ale i ciało bo szarlotka Sołtysa smakowała wyśmienicie.