Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w miejscowości Kępiaste

25 Kwiecień 2022 r.
Redaktor: olszewska
Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w miejscowości Kępiaste

Historyczne wydarzenie w sołectwie Kępiaste

4 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr DP 3417W w miejscowości Kępiaste.

Na uroczystość przybyli: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Sylwester Sokolnicki Starosta Legionowski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica, Sekretarz Gminy Tadeusz Jakubiak, Skarbnik Gminy Magdalena Lusa, Marek Kamiński Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, ks. Andrzej Marchlewski, Jan Kaczmarczyk Dyrektor firmy „Drogi i Mosty”, Joanna Pielach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym, Radni Powiatu Pułtuskiego Zbigniew Księżyk, Marcin Cichowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica Krzysztof Lubelski, Radni Gminy Pokrzywnicy, Sołtysi i Mieszkańcy Kępiastego.

Uroczystość poprowadził sołtys Zenon Wiadrowski wraz z małżonką Teresą. Uroczyste słowo do zebranych skierowali: Jan Zalewski, Adam Rachuba, Jan Kaczmarczyk oraz Sylwester Sokolnicki zamykając myślą ”, że drogi łączą ludzi … i powiaty”. Wspomniano też o mieszkańcach, którzy nie doczekali tej historycznej chwili. W intencji ich pamięci oraz pokoju na świecie Goście złożyli kwiaty i znicze pod kamieniem upamiętniającym 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę i kapliczką z 1927r.

Następnie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica, ks. Andrzej Marchlewski, Jan Kaczmarczyk Dyrektor firmy „Drogi i Mosty” oraz sołtys Zenon Wiadrowski wraz z Mieszkanką Kępiastego.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Andrzej Marchlewski Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.

Sołtys serdecznie podziękował władzom powiatowym, samorządowym, wszystkim radnym, którzy walczyli o tę drogę, mieszkańcom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali wysiłki o pomyślne zakończenie inwestycji. Podkreślił też, że dzisiaj ta droga kosztowałaby trzy razy więcej, a cała inwestycja byłaby trudna do zrealizowania. Dlatego wszystkim, którzy pomagali, wspierali i życzyli dobrze DZIĘKUJĘ!

Na zakończenie Goście zostali obdarowani pamiątkowymi albumami zdjęć z prac na drodze powiatowej. Następnie byli ugoszczeni śniadaniem Wielkanocnym przez mieszkańców na posesji sołtysa.

Inwestycja została zrealizowana w okresie listopad – grudzień 2021 r. przez wykonawcę – „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk – obejmowała wyrównanie podłoża pod konstrukcję drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz wprowadzono stałą organizację ruchu.

  • Całkowita wartość inwestycji wyniosła 480 282,47 zł
  • Wkład własny Powiatu Pułtuskiego wyniósł 380 282,47 zł
  • Wkład własny Gminy Pokrzywnica 100 000,00 zł 

 

tablica ze zdjęciami ze wsi Kępiaste oraz przebiegiem wyremontowanej drogi
tablica ze zdjęciami ze wsi Kępiaste oraz przebiegiem wyremontowanej drogi
sołtys wsi Kępiaste P. Zenon Wiadrowski z małżonką Teresą
sołtys wsi Kępiaste P. Zenon Wiadrowski z małżonką Teresą
Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba
symboliczne otwarcie drogi powiatowej poprzez przecięcie wstęgi
symboliczne otwarcie drogi powiatowej poprzez przecięcie wstęgi
zdjęcie grupowe uczestników uroczystości
zdjęcie grupowe uczestników uroczystości