Mieszkańcy

Spotkanie z sołtysami – podsumowanie kadencji

Spotkanie z sołtysami – podsumowanie kadencji

Dnia 04.06.2024 r. w remizie OSP w Pokrzywnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy, Wójta Pana Adama Dariusza Rachuby, Sekretarza Pana Tadeusza Jakubiaka i Skarbnika Pani Magdaleny Lusa oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Piotra Taperka, z Sołtysami. Na wstępie Wójt Gminy Pokrzywnica, Pan Adam Dariusz Rachuba, przywitał przybyłych gości oraz oficjalnie przedstawił nowego Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica Pana Piotra Taperka. Następnie pokrótce podsumował mijającą kadencję, przedstawił zrealizowane, aktualne i przyszłe inwestycje na terenie naszej gminy. Pan Wójt poinformował również, że na ostatniej Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała o zarządzeniu wyborów sołtysów na nową kadencję, które winny odbyć się do końca […]
więcej
NOWE TABLICE INFORMACYJNE W URZĘDZIE GMINY

NOWE TABLICE INFORMACYJNE W URZĘDZIE GMINY

Odpowiadając na potrzeby naszych mieszkańców i dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budynek Urzędu Gminy w Pokrzywnicy zyskał dwie tablice informacyjne. Jedna tablica znajduje się w holu na parterze budynku, druga na piętrze na wprost klatki schodowej.  Teraz interesanci chcący załatwić swoją sprawę w Urzędzie Gminy bez problemu trafią do odpowiedniego biura. INFORMACJE O PROJEKCIE: Umowa nr PPA/000046/07/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Moduł Programu: A: Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne Termin realizacji […]
więcej