Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2022 roku

20 Styczeń 2022 r.
Redaktor: byszewska
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2022 roku

INFORMACJA
DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE PUŁTUSKIM W 2022 ROKU

 

PUNKT W PUŁTUSKU, UL. 3 MAJA 20

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK – 12.00 – 16.00

WTOREK, PIĄTEK – 9.00 – 13.00

Porad udzielają:        poniedziałek, wtorek – adw. Tomasz Olczak

czwartek – adwokat/radca

środa, piątek – radca pr. Joanna Kalinowska

 

PUNKT W POKRZYWNICY: URZĄD GMINY POKRZYWNICA,
AL. JANA PAWŁA II 1 (wejście od strony Posterunku Policji)

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – 12.00 – 16.00

Porad udziela:           Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

 

PUNKT W GMINIE ŚWIERCZE, ul. Długa 6

PONIEDZIAŁEK – 11.30 – 15.30

Porad udziela:           Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

 

We wszystkich punktach udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Osoby udzielające porad prawnych posiadają odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia mediacji. Mediator wyznaczy godzinę i miejsce spotkania osobom zainteresowanym.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Do dokonywania zapisów został wyznaczony specjalny numer telefonu: 23 306-71-14.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod wyznaczony numer telefonu (23 306 71 14)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.