ODPRAWA ROCZNA POLICJI W URZĘDZIE GMINY W POKRZYWNICY

20 Marzec 2024 r.
Redaktor: olszewska
ODPRAWA ROCZNA POLICJI W URZĘDZIE GMINY W POKRZYWNICY

Dnia 14 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się roczna odprawa Policji,
w której udział wzięli F
unkcjonariusze Posterunku Policji w Pokrzywnicy oraz kadra kierownicza pułtuskiej jednostki wraz z władzami gmin z Pokrzywnicy i Winnicy. Podczas odprawy, omówiony został poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu pułtuskiego i gminom podlegającym pod Posterunek Policji w Pokrzywnicy.

Naradę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i służb mundurowych współpracujących z Policją wśród nich Wójt Gminy w Pokrzywnicy Adam Dariusz Rachuba, Wójt Gminy w Winnicy Robert Wróblewski, członek Rady Powiatu Zbigniew Księżyk, Sekretarz Gminy w Pokrzywnicy Tadeusz Jakubiak, Komendant OSP w Pokrzywnicy Arkadiusz Wyrek, Komendant OSP w Winnicy Dariusz Jałmużna, Kierownik GOPS w Pokrzywnicy Agnieszka Piekarska, Kierownik GOPS w Winnicy Wioletta Zawadzka.

Pierwszym punktem spotkania było przybliżenie określonych priorytetów na najbliższy czas. Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł. insp. Sławomir Żelechowski przedstawił strukturę jednostki oraz stan etatowy. Następnie Kierownik Posterunku Policji w Pokrzywnicy podkom. Joanna Bronowska zaprezentowała wyniki osiągnięte przez podległych Jej funkcjonariuszy. Zobrazowała m.in. przestępstwa kryminalne, omówiła charakterystykę przestępczości gospodarczej, postępowań z mieniem zabezpieczonym i realizacji listów gończych na terenie gmin Pokrzywnica i Winnica. Podkreśliła rolę dzielnicowych, procedurę Niebieskiej Karty oraz aplikacji: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda oraz Dzielnicowy bliżej nas.

W dalszej części spotkania podkom. Joanna Bronowska omówiła stan bezpieczeństwa na drogach powiatu pułtuskiego i podległych jej gmin, uwzględniając główne przyczyny zdarzeń. Analizie poddała również udział funkcjonariuszy w akcjach profilaktyczno-edukacyjnych podjętych na terenie działania Posterunku.

Podsumowując, Komendant podziękował władzom samorządowym, instytucjom i obecnym na spotkaniu służbom za wsparcie i wzorową współpracę. Podkreślił również, że uzyskanie dobrych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu społecznemu i współdziałaniu z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

 źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

ODPRAWA ROCZNA POLICJI Z WŁADZAMI GMIN W POKRZYWNICY I WINNICY

ODPRAWA ROCZNA POLICJI Z WŁADZAMI GMIN W POKRZYWNICY I WINNICYODPRAWA ROCZNA POLICJI Z WŁADZAMI GMIN W POKRZYWNICY I WINNICY