INFORMACJA WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

26 Marzec 2020 r.
Redaktor: rebala
INFORMACJA WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

Pokrzywnica, dnia 25 marca 2020 r.

SO.5535.9.2020.SK

INFORMACJA
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
z dnia 25 marca 2020 r.

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Pokrzywnica, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku wprowadza obostrzenia mające    na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski.   Zgodnie z tym rozporządzeniem od środy dnia 25 marca do soboty 11 kwietnia  zakazane jest przemieszczanie się osób z wyjątkiem:

  1. wykonywania czynności zawodowych – wyjście do pracy,
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego – wyjścia po zakupy, wyjścia w celu uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej,
  3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń w ograniczaniu skutkom koronawirusa, w tym w ramach wolontariatu,
  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (ograniczenie to nie dotyczy najbliższej rodziny).

W mocy pozostają dotychczasowe zakazy.

Zastępca Wójta
Tadeusz Jakubiak