Ważne wiadomości

Logo Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.), z związku z Uchwałą Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14551)                                      Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe niższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i wynoszą następująco: 25,00 zł za osobę– jeżeli odpady są zbierane […]
więcej
Logo Pokrzywnica

2 stycznia 2024 r. PSZOK nieczynny!

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024 r. PSZOK w Pokrzywnicy  będzie nieczynny. Najbliższy termin otwarcia PSZOK- 16 stycznia 2024 r. (wtorek),  godziny od 14.00 do 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej
Logo Pokrzywnica

Dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica na zadanie związane z „Modernizacją istniejącego nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pokrzywnica”.

W dniu 12 grudnia2023r. została udostępniona wstępna promesa dofinansowania inwestycji, na kwotę 957.600,00 zł. Wkład własny stanowi 239.400,00 zł (20 % planowanej wartości inwestycji) co daje łącznie 1.197.000,00 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 9 Rozświetlamy Polskę. Inwestycja będzie polegała na wymianie opraw nieenergooszczędnych w ilości 630 szt. na nowe oprawy ledowe zgodne z warunkami programu.
więcej
Logo Pokrzywnica

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA GMINY POKRZYWNICA

W dniu 6 grudnia 2023 r. rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach projektu nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami”. W ramach projektu Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek o dofinansowanie pn.  „Zakupu  średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez Gminę Pokrzywnica”. Uchwałą z dnia 12 grudnia 2023 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt złożony przez naszą gminę został wybrany do dofinansowania. Całkowita kwota zadania to 1.781.981,10 zł, z czego 1.514.683,93 zł. (85%) to dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza, a 267.297,17 zł. […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie: Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe, sosnowe) – ilość 12,00 mp; cena 1140 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe, jesionowe) – ilość 7,60 mp; cena 722,00 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (topolowe, klonowe) – ilość 6,50 mp; cena 617,50 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (sosnowe, topolowe, jesionowe) – ilość 7,15 mp; cena 679,25 zł + 23% VAT. Drewno sosnowe – ilość 9,06 mp; cena 860,70 zł + 23% VAT. Drewno sosnowe – ilość 12,02 mp, cena 1141,90 zł + 23% VAT. Drewno topolowe – ilość 10,63 […]
więcej