Logo Pokrzywnica

Projekt Unii Europejskiej 3 Miliardy Drzew do 2030 r.

W związku z projektem wdrażanym dla Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG ENV) przez firmę Milieu Consulting SRL – Law & Policy Consulting, którego celem jest wsparcie zobowiązania UE dotyczącego posadzenia 3 miliardów dodatkowych drzew do 2030 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło zaproszenie do przystąpienia do ww. inicjatywy. W związku z powyższym, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa zachęca Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz przyłączenia się do niego. Zgodnie z zasadami inicjatywy, drzewo może zostać zarejestrowane w przypadku, gdy zostało ono zasadzone po 20 maja 2020 r., czyli po […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Wnioski należy składać w tut. Urzędzie Gminy w terminie  do 10 lutego 2023 r. Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie https://pokrzywnica.eboi.pl/ServiceCard/GetServiceCard/ad3c83a3-6176-4390-b4b9-41310a9c6e78 Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W razie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpady będą zbierane w 2023 […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System dostępny będzie od 1 stycznia 2023 r. pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl. c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to kolejny krok cyfryzacji w budownictwie. Wprowadzenie książki w wersji elektronicznej daje unikalną możliwość gromadzenia i szybkiego udostępnianie danych dotyczących nieruchomości odpowiednim służbom. Celem powstania c-KOB jest podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Dzięki c-KOB możliwe jest szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Plastik nie do pieca, piec nie do plastiku!

Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie ze sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach? Czy wiesz, że jest to proceder niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!   Dlaczego zamiast spalać, lepiej segregować odpady?
więcej