ZAWIADOMIENIE

5 Sierpień 2022 r.
Redaktor: rebala
ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż firma TAXUS UL na zlecenie powiatu pułtuskiego realizuje zadanie pt. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu”.
W związku z powyższym na terenie gminy Pokrzywnica odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. (ramowy plan prac).
Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 672).
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy, o czym właściciele lasów zostaną poinformowani przez Wójta Gminy.

Z up. Wójta
mgr. inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy