Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na konferencję

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że 27 listopada 2023 r. odbędzie się konferencja w ramach I Mazowieckiego Forum Zdrowia Psychicznego (MFZP), organizowana przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam.

Konferencja adresowana jest do: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, przedstawicieli podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, mieszkańców województwa mazowieckiego. Problemem zdrowotnym omawianym podczas konferencji jest kryzys psychiczny u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Podczas spotkania chcemy zachęcić samorządy do podejmowania działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców województwa mazowieckiego. Naszym celem jest również zwrócenie uwagi na szczególną rolę psychiatrii środowiskowej w leczeniu zaburzeń psychicznych. Chcemy także przedstawić istotę i znaczenie współpracy szkoły i rodziców w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, w godzinach 9:30-14:30. Szczegółowe informacje, w tym Formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie: www.zdrowemazowsze.mazovia.pl