ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA DLA KOBIET

4 Lipiec 2023 r.
Redaktor: olszewska
ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA DLA KOBIET

Informacja o bezpłatnych badaniach dla kobiet https://bip.powiatpultuski.pl/id/1102

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji – regulamin, formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, pakiet badań oraz zasady rekrutacji – dostępne na dedykowanej zadaniu stronie internetowej: https://bip.powiatpultuski.pl/id/1102.