Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

28 Lipiec 2021 r.
Redaktor: byszewska
Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok!

           Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Komunikat _zaproszenie_do_współtworzenia_programu_współpracy_na_2022
258809 KB
Formularz_program_współpracy_2022
28020 KB