Zapoznaj się z projektem Strategii Partnerstwa Makowsko-Przasnysko-Pułtuskiego

21 Wrzesień 2021 r.
Redaktor: rebala
Zapoznaj się z projektem Strategii Partnerstwa Makowsko-Przasnysko-Pułtuskiego

Od początku 2021 roku trwają prace nad Strategią Partnerstwa Terytorialnego, którego członkiem jest nasza gmina. Proces ma charakter wspólnej pracy, w której aktywni są przedstawiciele samorządów Partnerstwa. W toku przygotowywania dokumentu, w różnych etapach, zaangażowani w tworzenie strategii byli także przedstawiciele społeczności, liderzy lokalni, a nawet uczniowie starszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy wyrażali swoje opinie i uwagi.

Teraz Rada Partnerstwa i Grupa Robocza prezentuje wstępny, roboczy projekt końcowego dokumentu. Zawiera on streszczenie opracowania diagnostycznego, misję, wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz wskazania projektów strategicznych i uzupełniających, które maja wzmocnić rozwój Partnerstwa.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania uwag (do 26 września). Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się ze swoimi sugestiami w proces opiniowania strategii zapraszamy do skorzystania ze specjalnego formularza

To ważny moment, ale nie koniec naszej pracy nad dokumentami strategicznymi. Po przyjęciu Strategii będziemy wspólnie pracować nad wstępnymi analizami wykonalności najważniejszych wybranych do realizacji projektów, które wzmocnić mają nasz obszar funkcjonalny.

Państwa głos jest ważny.

Strategia przygotowywana jest w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, poprzez doradztwo ZMP w strategicznym planowaniu rozwoju partnerstw samorządowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

KLIKNIJ by przejść do formularza ankiety

 

 

Załączniki

Projekt_Strategii_Terytorialnej_Partnerstwa_Makowsko-Przasnysko-Pultuskiego
2885168 MB