Zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Obręb

14 Listopad 2022 r.
Redaktor: kaminska
Zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Obręb

W ramach zadania zakupiono sprzęt utrzymania boiska zlokalizowanego w sołectwie Obręb. Na potrzeb utrzymania boiska w miejscowości Obręb zakupiono wertykulator/aerator ciągnikowy z napędem oraz hydraulicznym koszem.

Zakupiony sprzęt posłuży do pielęgnacji sportowych terenów zielonych, przyczyni się do poprawy trwałości murawy oraz poprawi estetykę i użytkowanie terenu.

Łączna wartość sprzętu wynosi 16.000,00 złotych, w tym 8.000,00 złotych stanowi dotacja  z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn.:

„Zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Obręb”

 

zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków  własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022″  „Mazowsze dla sołectw 2022”.